E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení2012

Příloha zápisu ze dne 4.5. 2012
Rozdělení státní neinvestiční dotace a příspěvku
Příloha zápisu ze dne 4.5. 2012
Dopis RNDr. Daniela Stančíka, Ph.D. akademickému senátu ve věci výhrady k nepřijetí projektu OPPA.
Příloha zápisu ze dne 18.10. 2012
Připomínky RNDr. Daniela Stančíka, Ph.D. k zápisu ze dne 14.6.2012
Příloha zápisu ze dne 18.10. 2012
Vnitřní předpis, kterým se mění Statut PřF
Příloha zápisu ze dne 15.11. 2012
Podmínky přijímacího řízení do bakalářského studijního programu Demografie, studijního oboru Demografie s ekonomií v českém jazyce pro akademický rok 2013/2014

Akce dokumentů