E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýsledky voleb do AS UK 2010-2013

Protokol o výsledku voleb do Akademického senátu Univerzity Karlovy pro volební období 2010 - 2013.

Dílčí volební komise ve složení: Pavel Coufal, Petr Jedelský, Celie Korittová, Roman Matoušek, Jana Spilková, Lucie Teglová zjistila na svém zasedání dne 26. 11. 2009, že voleb ve dnech 24.- 26. 11. se z celkového počtu 401 oprávněných voličů z řad akademických pracovníků zúčastnilo 143, tj. 36 %; odevzdáno bylo 143 hlasovacích lístků, z toho 138 platných; z celkového počtu 5052 oprávněných voličů z řad studentů zúčastnilo 403, tj. 8 %; odevzdáno bylo 403 hlasovacích lístků, z toho 398 platných.

Navržení kandidáti z řad akademických pracovníků získali (v pořadí dosažených hlasů):
Martin Kuthan: 123 platných hlasů, tj. 86 % z počtu voličů, kteří se dostavili k volbám,
Viktor Žárský: 109 platných hlasů, tj. 76 % z počtu voličů, kteří se dostavili k volbám.

Navržení kandidáti z řad studentů získali (v pořadí dosažených hlasů):
Jan Šatra: 282 platných hlasů, tj. 70 % z počtu voličů, kteří se dostavili k volbám.
Roman Šolc: 279 platných hlasů, tj. 69 % z počtu voličů, kteří se dostavili k volbám.

Volební komise neobdržela námitky k průběhu a výsledku voleb.

Na základě výše uvedených údajů dílčí volební komise konstatuje, že volby proběhly v souladu s Volebním a jednacím řádem Akademického senátu Univerzity Karlovy a členy AS UK byli pro volební období 2010 - 2013 zvoleni:

z řad akademických pracovníků
1. Mgr. Martin Kuthan, Ph.D., bytem Mádrova 4, 143 00 Praha 4
2. RNDr. Viktor Žárský, CSc., bytem Pohořelec 26, 118 00 Praha 1

z řad studentů
1. Bc. Jan Šatra, bytem Vrchlického 16, 412 01 Litoměřice
2. Bc. Roman Šolc, bytem Smetanova 1281, 512 51 Lomnice nad Popelkou

Náhradníci z řad akademických pracovníků a z řad studentů nebyli zvoleni.

V Praze dne 26. 11. 2009

Mgr. Roman Matoušek, předseda dílčí volební komise

Doc. RNDr. Pavel Coufal, Ph.D.
Mgr. Petr Jedelský
Bc. Celie Korittová
RNDr. Jana Spilková, Ph.D.
Bc. Lucie Teglová

Akce dokumentů