E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProtokol o výsledku voleb do AS UK pro volební období 2013-2016

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Dílčí volební komise ve složení Jiří Hudeček (předseda), Zuzana Bosáková, Zita Bukovská, Lucie Diblíková, Lukáš Holman, Štepánka Housková, Jan Kotek, Vladimír Krylov, Ondřej Krýza, Dobroslav Matějka, Petr Motloch, Olga Rothová, Zdeněk Žižka

zjistila na svém zasedání dne 6.11.2012 že voleb ve dnech 5. a 6. 11 2012 se

 • z celkového počtu 593 oprávněných voličů z řad akademických pracovníků zúčastnilo 226, tj. 38,1 %; odevzdáno bylo 226 hlasovacích lístků, z toho 226 platných;
 • z celkového počtu 4965 oprávněných voličů z řad studentů zúčastnilo 533, tj. 10,7 %; odevzdáno bylo 533 hlasovacích lístků, z toho 533 platných.

Navržení kandidáti z řad akademických pracovníků získali (v pořadí dosažených hlasů):

 1. Mgr. Martin Kuthan Ph.D.: 74 platných hlasů, tj. 32,7 % z počtu voličů, kteří se dostavili k volbám.
 2. Prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.: 58 platných hlasů, tj. 25,7 % z počtu voličů, kteří se dostavili k volbám.
 3. Doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.: 53 platných hlasů, tj. 23,5 % z počtu voličů, kteří se dostavili k volbám.
 4. Doc. RNDr. Ivan Hrdý, Ph.D.: 53 platných hlasů, tj. 23,5 % z počtu voličů, kteří se dostavili k volbám. (*Vzhledem k rovnosti hlasů bylo pořadí kandidátů na 3. a 4. místě určeno losem.)
 5. RNDr. Martin Černý, Ph.D.: 51 platných hlasů, tj. 22,6 % z počtu voličů, kteří se dostavili k volbám.
 6. Mgr. Roman Matoušek, Ph.D.: 42 platných hlasů, tj. 18,6 % z počtu voličů, kteří se dostavili k volbám.
 7. Mgr. Petr Jedelský: 40 platných hlasů, tj. 17,7 % z počtu voličů, kteří se dostavili k volbám.
 8. RNDr. Kryštof Verner, Ph.D.: 34 platných hlasů, tj. 15,0 % z počtu voličů, kteří se dostavili k volbám.

Navržení kandidáti z řad studentů získali (v pořadí dosažených hlasů):

 1. Bc. Jan Kříž: 310 platných hlasů, tj. 58,2 % z počtu voličů, kteří se dostavili k volbám.
 2. Mgr. Jan Havlík: 214. platných hlasů, tj. 40,2 % z počtu voličů, kteří se dostavili k volbám.
 3. Bc. David Hurný: 109 platných hlasů, tj. 20,5 % z počtu voličů, kteří se dostavili k volbám.
 4. Mgr. Roman Šolc: 90 platných hlasů, tj. 16,9 % z počtu voličů, kteří se dostavili k volbám.
 5. Bc. Tomáš Macháček: 79 platných hlasů, tj. 14,8 % z počtu voličů, kteří se dostavili k volbám.
 6. Jan Břížďala: 36 platných hlasů, tj. 6,75 % z počtu voličů, kteří se dostavili k volbám.

Na základě výše uvedených údajů dílčí volební komise konstatuje, že volby proběhly v souladu s Volebním a jednacím řádem Akademického senátu Univerzity Karlovy a členy AS UK byli/y pro volební období 2013-2016 zvoleni/y:

z řad akademických pracovníků

 1. Mgr. Martin Kuthan Ph.D.
 2. Prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.

z řad studentů

 1. Bc. Jan Kříž
 2. Mgr. Jan Havlík

Náhradníky byli/y podle čl. 9 odst. 1 Volebního a jednacího řádu AS UK zvoleni/y:

z řad akademických pracovníků

 1. Doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.
 2. Doc. RNDr. Ivan Hrdý, Ph.D.
 3. RNDr. Martin Černý, Ph.D.
 4. Mgr. Roman Matoušek, Ph.D.
 5. Mgr. Petr Jedelský
 6. RNDr. Kryštof Verner, Ph.D.

z řad studentů

 1. Bc. David Hurný
 2. Mgr. Roman Šolc
 3. Bc. Tomáš Macháček

Datum 6. 11. 2012, skončeno 16:30

Za správnost opisu: Jiří Hudeček, předseda komise.

Proti přípravě, průběhu a výsledkům voleb může podat volič stížnost hlavní volební komisi, a to nejpozději do osmi dnů ode dne zveřejnění výsledků voleb. Stížnost musí být písemná a musí v ní být uvedeny důvody. Hlavní volební komise posoudí platnost volby do 21 dnů ode dne, kdy obdržela oznámení, popřípadě stížnost

Akce dokumentů