E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVolby do Akademického senátu UK na Přírodovědecké fakultě

Informace o aktuálních volbách do univerzitního senátu na PřF

Akademická obec Přírodovědecké fakulty volí své 4 zástupce (2 zástupci pedagogů a 2 zástupci studentů) do Univerzitního senátu. Každý rok probíhají volby na třetině fakult univerzity. Naše fakulta patří do I. sboru, jehož současné volební období začalo 1. 2. 2019 a končí 31. 1. 2021

Podrobnosti a pravidla volby jsou popsány na webu univerzitního senátu. Volby se řídí Volebním a jednacím řádem Akademického senátu UK.

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze


Výsledky voleb do Akademického senátu Univerzity Karlovy

pro funkční období 2019 - 2021

Volební komise ve složení : Jiří Hudeček (předseda), Marian Novotný (místopředseda), Michael Kotyk, Zdeněk Čermák, Tomáš Weiss zjistila na svém zasedání dne 30. 11. 2018, že voleb ve dnech 26.- 29. 11. 2018 se z celkového počtu 4662 oprávněných voličů z řad studentů se zúčastnilo 840 tj. 18,02 %; volba byla provedena elektronicky s 840 platnými hlasovacími lístky;

Navržení kandidáti z řad akademických pracovníků získali (v pořadí dosažených hlasů):

1. prof. RNDr. Jan Černý, PhD.: 193 hlasů, tj. 83,91 % odevzdaných hlasů,
2. doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.: 108 hlasů, tj. 46,96 % ,
3. prof. RNDr. Petr Nachtigall, PhD.: 83 hlasů, tj. 36,09 %.

Navržení kandidáti z řad studentů získali (v pořadí dosažených hlasů):

1. Mgr. Jan Pačes: 509 hlasů, tj. 60,60 %,
2. Mgr. et Mgr. David Hurný: 496 hlasů, tj. 59,05 %,
3. Mgr. et Mgr. Bc.Tomáš Janík: 323 hlasů, tj. 38,45 %.

K 30. 11. neobdržela dílčí volební komise žádné námitky k průběhu a výsledku voleb.

Na základě výše uvedených údajů dílčí volební komise konstatuje, že volby proběhly v souladu s Volebním a jednacím řádem Akademického senátu Univerzity Karlovy a členy AS UK byli pro volební období od r. 2019 do r. 2022 zvoleni:

z řad akademických pracovníků

1. prof. RNDr. Jan Černý, PhD.
2. doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.

z řad studentů

1. Mgr. Jan Pačes
2. Mgr. et Mgr. David Hurný

Náhradníky byli podle čl. 9 odst. 1 Volebního a jednacího řádu AS UK zvoleni:

z řad akademických pracovníků

1. prof. RNDr. Petr Nachtigall, PhD.

z řad studentů

1. Mgr. et Mgr. Bc.Tomáš Janík

[Datum publikace: 30. 11. 2018]

Akce dokumentů