E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýsledky voleb

Výsledky voleb do Zaměstnanecké komory Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

pro funkční období 2022 - 2024

Volební komise ve složení : Marian Novotný (předseda), Aneta Formáčková, Daniel Vašek, Natan Sidej a Radek Pileček zjistila na svém zasedání dne 12. 11. 2021, že voleb ve dnech 9.- 11. 11. 2021 se z celkového počtu 566 oprávněných voličů se voleb  zúčastnilo 230 voličů  tj. 40,64 %; volba byla provedena elektronicky.

 

Navržení kandidáti z řad akademických pracovníků získali (v pořadí dosažených hlasů) po sekcích:

 

Biologický okrsek: z celkového počtu 263 voličů se voleb zúčastnilo 88, tj. 33 %.

Kandidáti v pořadí podle počtu získaných hlasů:

Pavel Škaloud 70 hlasů, zvolen senátorem

Daniel Rösel 64 hlasů, zvolen senátorem

Marek Slovák 62 hlasů, zvolen senátorem

Jitka Žurmanová 62 hlasů, zvolena senátorkou

Věra Opatová 54 hlasů, zvolena senátorkou

Kateřina Komrsková 45 hlasů, zvolena senátorkou

 

Chemický okrsek: z celkového počtu 136 voličů se voleb zúčastnilo 60 , tj. 44  %.

Kandidáti v pořadí podle počtu získaných hlasů:

Jakub Hraníček 52 hlasů, zvolen senátorem

Martin Kotora 44 hlasů, zvolen senátorem

Svatava Janoušková 37 hlasů, zvolena senátorkou

 

Róbert Gyepes 26 hlasů, zvolen náhradníkem
 


Geografický okrsek: z celkového počtu 93 voličů se voleb zúčastnilo 39, tj. 42 %.

Kandidáti v pořadí podle počtu získaných hlasů:

Luděk Šídlo 34 hlasů, zvolen senátorem

Michal Jeníček 30 hlasů, zvolen senátorem

Radim Perlín 28 hlasů, zvolen senátorem


Okrsek geologie a ÚŽP: z celkového počtu 74 voličů se voleb zúčastnilo 43, tj. 58 %.

Kandidáti v pořadí podle počtu získaných hlasů:

Jiří Bruthans 36 hlasů, zvolen senátorem

Martin Mazuch 29 hlasů, zvolen senátorem

 

Jan Hovorka 14 hlasů, zvolen náhradníkem
 

Označení "zvolen/a senátorem/kou" resp. "zvolen náhradníkem" je třeba chápat jako předběžné, volební komise provede definitivní osvědčení správnosti voleb a přiřazení mandátů na svém zasedání až po vyhodnocení případně došlých stížností. 

 

Poučení

Proti přípravě, průběhu a výsledkům voleb může volič podat stížnost volební komisi, a to nejpozději do osmi dnů ode dne zveřejnění výsledků. Stížnost musí být písemná a podaná do podatelny (kopii prosíme na marian@natur.cuni.cz) a musí v ní být uvedeny důvody. Volební komise posoudí platnost volby do 21 dnů ode dne, kdy obdržela stížnost.

 

V Praze, dne 12. 11. 2021                                        

Radek Pileček     Aneta Formáčková          Natan Sidej     Daniel Vašek.     Marian Novotný

Akce dokumentů