E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýsledky voleb

Výsledky voleb do SKAS PřF UK pro volební období 2021-2023

Volby se konaly v termínu 16. - 18. prosince 2020

Biologický okrsek: z celkového počtu 2531 voličů se voleb zúčastnilo 362, tj. 14,30 %.

Kandidáti v pořadí podle počtu získaných hlasů:
1. Jan Pačes 234 hlasů, zvolen senátorem
2. Matyáš Hiřman 228 hlasů, zvolena senátorem
3. Nikoleta Anderlová 191 hlasů, zvolena senátorkou
4. Daniel Vašek 185 hlasů, zvolen senátorem
5. Kristýna Bubeníková 145 hlasů, zvolena senátorkou
6. Kateřina Marcollová 142 hlasů, zvolena senátorkou
7. Vojtěch Koštíř 121 hlasů, zvolen senátorem
8. Tereza Kořánová 110 hlasů, zvolena náhradnicí
9. Jan Plíva 91 hlasů, zvolen náhradníkem
10. Pavel Zitta 68 hlasů

Chemický okrsek: z celkového počtu 1058 voličů se voleb zúčastnilo 156, tj. 14,74 %.

Kandidáti v pořadí podle počtu získaných hlasů:
1. Natan Sidej 97 hlasů, zvolen senátorem
2. Tomáš Svoboda 82 hlasů, zvolen senátorem
3. Lucie Pražáková 68 hlasů, zvolena senátorkou
4. Vojtěch Havlíček 48 hlasů, zvolen náhradníkem


Geografický okrsek: z celkového počtu 812 voličů se voleb zúčastnilo 209, tj. 25,74 %.

Kandidáti v pořadí podle počtu získaných hlasů:
1. Anna Altová 104 hlasů, zvolena senátorkou
2. Radek Pileček 76 hlasů, zvolen senátorem
3. Nikola Columby 54 hlasů, zvolen náhradníkem
4. David Kuncl 48 hlasů, zvolen náhradníkem
5. Václav Kavalír 32 hlasů
6.  Kryštof Janda 27 hlasů
7. Václav Jančura 24 hlasů

Geologický okrsek: z celkového počtu 720 voličů se voleb zúčastnilo 131, tj. 18,19 %.

Kandidáti v pořadí podle počtu získaných hlasů:
1. Lucie Kunstmüllerová 89 hlasů, zvolena senátorkou
2. Aneta Formáčková 62 hlasů, zvolena senátorkou
3. Alois Burian 45 hlasů, zvolen náhradníkem
4. Jan Šulc 24 hlasů

Všechny odevzdané volební lístky byly platné. Označení "zvolen/a senátorem/kou" resp. "zvolen náhradníkem" je třeba chápat jako předběžné, volební komise provede definitivní osvědčení správnosti voleb a přiřazení mandátů na svém zasedání až po vyhodnocení případně došlých stížností. 

Poučení

Proti přípravě, průběhu a výsledkům voleb může volič podat stížnost volební komisi, a to nejpozději do osmi dnů ode dne zveřejnění výsledků. Stížnost musí být písemná a musí v ní být uvedeny důvody. Volební komise posoudí platnost volby do 21 dnů ode dne, kdy obdržela stížnost.

[Datum publikace: 18. 12. 2020]

Akce dokumentů