E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVyhlášení voleb

Volby do Studentské komory Akademického senátu (SKAS) PřF UK na volební období 2021–2023

 

Usnesení předsednictva ASF

Předsednictvo Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UK vyhlásilo volby do studentské komory Akademického senátu PřF UK na 16. - 17. 12. 2020.

 

Akademický senát na jednání 19. 11. zvolil volební komisi, která v souladu s volebním řádem stanoví počet mandátů pro volební okrsky, lhůty a pravidla pro podávání kandidátních listin a zajistí organizaci voleb. 

 

Voleno je celkem 14 senátorů a to podle následujícího rozdělení na jednotlivé volební okrsky: volební okrsek Biologie 7 senátorů, volební okrsek Chemie 3 senátoři, volební okrsek Geografie 2 senátoři a volební okrsek Geologie 2 senátoři. Počty volených senátorů byly stanoveny podle čl. 2 odst. 4 Volebního řádu AS PřF UK.

Volby proběhnou prostřednictvím webové volební aplikace, která bude dostupná po dobu voleb. Výsledky voleb, tedy jména zvolených senátorů a náhradníků vyhlásí volební komise nejpozději dne 18. 12. 2020.

S případnými podněty, dotazy a stížnostmi na průběh voleb se můžete obracet na členy volební komise, kterými jsou:
Jakub Petříček (jakub.petricek@natur.cuni.cz),
Barbora Lepková (barbora.lepkova@natur.cuni.cz),
Jan Kretschmer (jan.kretschmer@natur.cuni.cz) a
Dobroslav Matějka (dobroslav.matejka@natur.cuni.cz)

Případné stížnosti proti přípravě, průběhu či výsledkům voleb je možno podat volební komisi nejpozději do 25. 12. 2020. Taková stížnost může být písemná nebo elektronická (e-mailem), a musí v ní být uvedeny důvody. Volební komise posoudí platnost volby do 21 dnů ode dne obdržení stížnosti.

Technické podrobnosti organizace elektronických voleb

Technické náležitosti voleb dle volebního a jednacího řádu jsou popsány na samostatné stránce.

 

 

Akce dokumentů