E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInformace pro kandidáty

aneb jak podat kandidaturu v době covidové

Podání kandidatury bude vzhledem k současné situaci nouzového stavu možné na základě novelizovaného Statutu UK ze dne 27. října 2020 výhradně elektronicky emailem na adresu volební komise: volebni-komise-asf@natur.cuni.cz a to do 6. prosince 2020!  K později podaným návrhům nelze přihlédnout.

Potřebné dokumenty ke kandidatuře:

  1. Návrh a souhlas kandidáta

Návrh kandidatury musí obsahovat jméno kandidáta, případně tituly, rok narození, studijní program a ročník. Návrh musí dále obsahovat souhlas kandidáta s kandidaturou (stačí jednou větou, není nutný podpis). 

Společně s návrhem je nutné volební komisi přeposlat elektronickou podporu kandidatury od tří členů akademické obce (dále navrhovatelů) a to formou přeposlaných emailů z domény @natur.cuni.cz, které budou obsahovat jméno a příjmení navrhovatele, číslo osoby navrhovatele (UKČO - lze dohledat u každého v SIS) a jméno kandidáta, kterého navrhovatel podporuje.

  1. Stručný životopis kandidáta 

Životopis musí obsahovat fotku kandidáta, základní informace o kandidátovi a prohlášení o možných střetech zájmů, kterých si je kandidát vědom.

  1. Volební program

 

Kandidaturu zasílejte jako 3 samostatné elektronické soubory ve formátu PDF na adresu volební komise: volebni-komise-asf@natur.cuni.cz

Tři emaily od navrhovatelů přepošlou kandidáti taktéž na adresu volebni-komise-asf@natur.cuni.cz a do předmětu těchto emailů uveďte vždy jméno a příjmení kandidáta, číslo navrhovatele (1,2,3) a sekci, za kterou kandidát kandiduje.

 

Akce dokumentů