E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVyhlášení doplňovacích voleb do zaměstnanecké komory AS v geologickém okrsku

Volby proběhnou ve dnech 13. – 14. ledna 2011. Volby proběhnou elektronickým způsobem prostřednictvím počítačové sítě. Návrhy kandidátů shromažďují členové volební komise do 7. ledna 2011.
Jako členové volební komise byli navrženi Lukáš Vondrovic a Petr Jedelský.

Akce dokumentů