E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKryštof Verner

Kandidát do senátu

 

KRYŠTOF VERNER, RNDr. Ph.D


Datum narození: 3. červenec 1978

Místo narození: Praha

Adresa zaměstnavatele: Ústav petrologie a strukturní geologie PřF UK, Albertov 6, Praha 2

Česká geologická služba, Klárov 3, Praha 1

E-mail: vernu@natur.cuni.cz; krystof.verner@geology.cz


(i) VZDĚLÁNÍ


1998-2003 - Magisterské studium (Geologie, Strukturní geologie), PřFUK (Mgr., RNDr.)

2003-2007 - Doktorské postgraduální studium (Geologické vědy), PřFUK (Ph.D)


(ii) ZAMĚSTNÁNÍ A ODBORNÁ ČINNOST


2003-2007
Doktorské postgraduální studium (Geologické vědy) PřFUK
2002-2003
Akademický senát PřFUK (člen studentské komory)
2003-současnost
Vědecký pracovník na České geologické službě (částečný úvazek)
2005–současnost
Oblastní geolog ČGS pro Středočeský plutonický komplex a ostrovní zónu
2006-současnost
Asistent / Odborný asistent na PřFUK (částečný úvazek)
Czech Geological Society (vědecký tajemník)
2009-současnost

Czech Geological Society (předseda společnosti)


(iii) VÝZKUMNÉ ZAMĚŘENÍ A PUBLIKAČNÍ AKTIVITA:Odborné zaměření: Terénní strukturní analýza magmatických a metamorfovaných komplexů, tektonika, petrologie a geochemie granitoidních a okolních hornin; procesy vmístění magmatických hornin, analýza vztahů mezi magmatickými a tektonickými procesy, křehká tektonika, geologické mapování.

Publikační aktivita: Mezinárodní impaktované publikace: 10; Mezinárodní neimpaktované publikace: 5; Geologické, tektonické mapy a textové vysvětlivky: 22; Knihy: 1; Geologické expozice: 2; Konferenční abst.: 35; Počet citačních ohlasů na WoS: 19; H-index (WoS): 3

Přehled publkační aktivity na http://www.geology.cz/portal/page/portal/shared/k/krystof.verner

(iv) VÝUKA NA PŘFUK (2003-2009):

Základy petrologie (praktika); Minerály a horniny (praktika); Magmatická petrologie (praktika); Základy geologie pro učitelství (přednáška, praktika); Kurz geologického mapování (vedení kurzu); Terénní kurz z magmatické a metamorfní petrologie; Vedení BSc, MSc a PhD studentů (PřFUK Praha; PřFMU Brno)

PŘEDPOKLÁDANÁ ČINNOST V ASF:

  1. Efektivní propagace a zvyšování významu geologické sekce
  2. Podpora výzkumné a publikační aktivity na geologické sekci
  3. Dohled nad efektivním vynakládáním finančních prostředků fakulty
  4. Maximální podpora studentských aktivit
  5. Podpora rozvoje populárně-vědecké činnosti na PřFUK

Akce dokumentů