E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVyhlášení doplňovacích voleb

Vyhlášení doplňovacích voleb do Studentské komory Akademického senátu PřF UK pro volební období leden 2017 - leden 2019 ve volebním okrsku chemie, konaných v lednu 2017.

 

Předsednictvo Akademického senátu Přírodovědecké fakulty v souladu s platnými předpisy vyhlásilo dne 23. prosince 2016 doplňovací volby do Studentské komory Akademického senátu Přírodovědecké fakulty pro volební období 2017–2019 v chemickém volebním okrsku.

Volby proběhnou dle schváleného harmonogramu:

Termín voleb 23. až 25. ledna 2017.

Podávání přihlášek na podatelně fakulty nejpozději do 13. 1. 2017 (včetně).

Nejpozději 15. 1. 2016 zveřejní volební komise seznam kandidátů.

Podrobné informace k volbám:

Samotné volby proběhnou elektronicky ve dnech  23. až 25. ledna 2017.

 

Akademický senát fakulty na svém zasedání dne 16. října 2016 schválil volební komisi ve složení:

Informace pro kandidáty:

Podání kandidatury musí obsahovat vlastnoručně podepsaný souhlas kandidáta s kandidaturou, podporu kandidatury od tří členů akademické obce (obsahující jméno a příjmení, studovaný obor či pracoviště a vlastnoruční podpis), stručný životopis a volební program.

Kandidatura se podává v obálce označené heslem "Volební komise - AS PřF" doručením na podatelnu fakulty. Zároveň je třeba dodat stručný životopis a volební program jako 2 elektronické soubory ve formátu PDF. Soubory zasílejte na adresu volební komise: volebni-komise-asf@natur.cuni.cz

V doplňovacích volbách se volí jeden zástuce do Studentské komory ASF (funkční období 2017 až 2019) v chemickém volebním okrsku.

Technické podrobnosti organizace elektronických voleb

Technické náležitosti voleb dle volebního a jednacího řádu jsou posány na samostatné stránce.

Akce dokumentů