E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVyhlášení voleb do ASF 2017

Volby senátorů z řad akademických pracovníků (dvouleté volební období od ledna 2018).

Akademičtí pracovníci Přírodovědecké fakulty volí ze svých řad 14 senátorů Akademického senátu fakulty. Fakulta je pro účely voleb rozdělena na volební okrsky.

Akademickými pracovníky jsou ti profesoři, docenti, mimořádní profesoři, odborní asistenti, asistenti, lektoři a vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci, kteří jsou zaměstnanci vysoké školy vykonávajícími v pracovním poměru podle sjednaného druhu práce jak pedagogickou, tak tvůrčí činnost. (§ 70 odst. 1 zákona o VŠ)

Harmonogram voleb

Termín voleb 11. až 14. prosince 2017.

Podávání přihlášek na podatelně fakulty nejpozději do 27. 11. 2017 12:00 (včetně).

Nejpozději 3. 12. 2017 zveřejní volební komise seznam kandidátů.

Podrobné informace k volbám

Samotné volby proběhnou elektronicky ve dnech 11. až 14. prosince 2017.

Akademický senát fakulty na svém zasedání dne 19. října 2017 schválil volební komisi ve složení:

  • Jiří Hudeček (hudecek@natur.cuni.cz)

  • Jakub Petříček (jakub.petricek@natur.cuni.cz)

  • Daniel Vašek (vasekd@natur.cuni.cz)

  • Jan Pačes (jan.paces@natur.cuni.cz)

  • Tomáš Weiss (tomas.weiss@natur.cuni.cz)

Informace pro kandidáty

Podání kandidatury musí obsahovat vlastnoručně podepsaný souhlas kandidáta s kandidaturou, podporu kandidatury od tří členů akademické obce (obsahující jméno a příjmení, pracoviště a vlastnoruční podpis), stručný životopis a volební program.

Kandidatura se podává v obálce označené heslem "Volební komise - ASF" doručením na podatelnu fakulty. Zároveň je třeba dodat stručný životopis a volební program jako 2 elektronické soubory ve formátu PDF. Soubory zasílejte na adresu volebni-komise-asf@natur.cuni.cz.

Volební okrsky

Pro účely voleb do Akademického senátu fakulty se akademičtí pracovníci dělí do čtyř volebních okrsků. Počty mandátů v jednotlivých okrscích byly stanoveny podle Volebního řádu Akademického senátu fakulty:

  • 5 zástupců biologické sekce

  • 4 zástupci chemické sekce

  • 3 zástupci geografické sekce

  • 2 zástupci geologické sekce a ÚŽP

Počet mandátů je rozdělen podle přepočteného počtu zaměstnanců - členů akademické obce.  Nominovat kandidáta (s jeho souhlasem) pro volbu může jakýkoliv člen akademické obce, tedy jak zaměstnanci, tak i studenti.

Akce dokumentů