E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýsledky voleb

Výsledky voleb do SKAS PřF UK pro volební období 2019–2021

Volby se konaly v termínu 26.–29. 11. 2018.

Biologický okrsek: z celkového počtu 2421 voličů se voleb zúčastnilo 334, tj. 13.80 %.


Kandidáti v pořadí podle počtu získaných hlasů:
1. Pačes Jan 250 hlasů, zvolen senátorem
2. Lepková Barbora 202 hlasů, zvolena senátorkou
3. Bočan Václav 200 hlasů, zvolen senátorem
4. Vašek Daniel 172 hlasů, zvolen senátorem
5. Damaška Albert 165 hlasů, zvolen senátorem
6. Marcollová Kateřina 164 hlasy, zvolena senátorkou
7. Novák Jaromír 184 hlasy, zvolen senátorem

Chemický okrsek: z celkového počtu 933 voličů se voleb zúčastnilo 108 , tj. 11,58 %.

Kandidáti v pořadí podle počtu získaných hlasů:
1. Hurný David 69 hlasů, zvolen senátorem
2. Kretschmer Jan 63 hlasy, zvolen senátorem
3. Klouda Jan 53 hlasy, zvolen senátorem
4. Havlíček Vojtěch 50 hlasů, zvolen náhradníkem


Geografický okrsek: z celkového počtu 750 voličů se voleb zúčastnilo 140, tj. 18,67 %.

Kandidáti v pořadí podle počtu získaných hlasů:
1. Petříček Jakub 103 hlasů, zvolen senátorem
2. Fischerová Ema 62 hlasů, zvolena senátorkou
3. Pileček Radek 47 hlasů, zvolen náhradníkem
4. Sommer Filip 38 hlasů, zvolen náhradníkem

Geologický okrsek: z celkového počtu 558 voličů se voleb zúčastnilo 104, tj. 18,64 %.

Kandidáti v pořadí podle počtu získaných hlasů:
1. Hušková Aneta 52 hlasy, zvolena senátorkou
2. Kunstmüllerová Lucie 43 hlasy, zvolena senátorkou
3. Petrov Ivan 27 hlasů, zvolen náhradníkem
4.-5, Roll Michal 24 hlasy, zvolen náhradníkem
4.-5. Tomášek Dalibor 24 hlasy, zvolen náhradníkem
6. Pacák Karel 13 hlasů

Všechny odevzdané volební lístky byly platné. Označení "zvolen/a senátorem/kou" resp. "zvolen náhradníkem" je třeba chápat jako předběžné, volební komise provede definitivní osvědčení správnosti voleb a přiřazení mandátů na svém zasedání až po vyhodnocení případně došlých stížností. Tam také provede přiřazení pořadí kandidátů, kteří získali stejný počet hlasů (Roll, Tomášek) a to losem za jejich účasti (čl. 9 odst. 3 volebního řádu).

Poučení

Proti přípravě, průběhu a výsledkům voleb může volič podat stížnost volební komisi, a to nejpozději do osmi dnů ode dne zveřejnění výsledků. Stížnost musí být písemná a musí v ní být uvedeny důvody. Volební komise posoudí platnost volby do 21 dnů ode dne, kdy obdržela stížnost.

[Datum publikace: 30. 11. 2018]


Stanovení pořadí náhradníků losem 

Na svém zasedání 11. 12. volební komise stanovila pořadí náhradníků (kandidátů na 4. a 5. místě podle počtu odevzdaných hlasů) v geologickém okrsku losem (čl. 9, odst 3 volebního řádu) takto:

Kandidáti v pořadí podle počtu získaných hlasů:

1. Hušková Aneta 52 hlasy, zvolena senátorkou
2. Kunstmüllerová Lucie 43 hlasy, zvolena senátorkou
3. Petrov Ivan 27 hlasů, zvolen náhradníkem
4. Tomášek Dalibor 24 hlasy, zvolen náhradníkem, pořadí stanoveno losem
5. Roll Michal 24 hlasy, zvolen náhradníkem, pořadí stanoveno losem
6. Pacák Karel 13 hlasů

[Datum publikace: 12. 12. 2018]

Akce dokumentů