E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVyhlášení voleb

Volby do Studentské komory Akademického senátu PřF UK na volební období 2019-2021 termín voleb termín voleb je 26. až 29. listopad 2018.

Voleno je celkem 14 senátorů a to podle následujícího rozdělení na jednotlivé volební okrsky: volební okrsek Biologie 7 senátorů, volební okrsek Chemie 3 senátoři, volební okrsek Geografie 2 senátoři a volební okrsek Geologie 2 senátoři. Počty volených senátorů byly stanoveny podle čl. 2 odst. 4 Volebního řádu AS PřF UK.

Volby proběhnou prostřednictvím webové volební aplikace, která bude dostupná po dobu voleb. Výsledky voleb, tedy jména zvolených senátorů a náhradníků vyhlásí volební komise dne 30. 11. 2018.

S případnými podněty, dotazy a stížnostmi na průběh voleb se můžete obracet na členy dílčí volební komise, kterými jsou: Jiří Hudeček (jiri.hudecek@natur.cuni.cz), Marian Novotný (marian.novotny@natur.cuni.cz), Zdeněk Čermák (zdenek.cermak@natur.cuni.cz), Tomáš Weiss (tomas.weiss@natur.cuni.cz), Michael Kotyk (michael.kotyk@natur.cuni.cz).

Případné stížnosti proti přípravě, průběhu či výsledkům voleb je možno podat volební komisi nejpozději do 6. 12. 2018. Taková stížnost musí být písemná, a musí v ní být uvedeny důvody. Volební komise posoudí platnost volby do 21 dnů ode dne obdržení stížnosti.

Akce dokumentů