E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVyhlášení voleb

Vyhlášení voleb do Studentské komory Akademického senátu PřF UK pro volební období leden 2017 - leden 2019, konaných v prosinci 2016.

 

Aktuální volby - oficiální výsledky

Předsednictvo Akademického senátu Přírodovědecké fakulty v souladu s platnými předpisy vyhlásilo dne 14. listopadu 2016 volby do Studentské komory Akademického senátu Přírodovědecké fakulty pro volební období 2017–2019.

Volby proběhnou dle schváleného harmonogramu:

Termín voleb 12. až 15. prosince 2016.

Podávání přihlášek na podatelně fakulty nejpozději do 25. 11. 2016 (včetně).

Nejpozději 30. 11. 2016 zveřejní volební komise seznam kandidátů.

Podrobné informace k volbám:

Samotné volby proběhnou elektronicky ve dnech 12. až 15. prosince 2016.

 

Akademický senát fakulty na svém zasedání dne 16. října 2016 schválil volební komisi ve složení:


Informace pro kandidáty:

Podání kandidatury musí obsahovat vlastnoručně podepsaný souhlas kandidáta s kandidaturou, podporu kandidatury od tří členů akademické obce (obsahující jméno a příjmení, studovaný obor či pracoviště a vlastnoruční podpis), stručný životopis a volební program.

Kandidatura se podává v obálce označené heslem "Volební komise - AS PřF" doručením na podatelnu fakulty. Zároveň je třeba dodat stručný životopis a volební program jako 2 samostatné elektronické soubory ve formátu PDF. Tyto soubory budou zveřejněny na webových stránkách fakulty. Soubory zasílejte na adresu volební komise: volebni-komise-asf@natur.cuni.cz

Pro účely voleb do Akademického senátu fakulty se studenti a zaměstnanci dělí do čtyř volebních okrsků. Počty mandátů v jednotlivých okrscích byly stanoveny podle Volebního a jednacího řádu Akademického senátu fakulty.

Studentská komora ASF (funkční období 2017 až 2019)

  • Volební okrsek Biologický (studijní programy biologie, MOBIBO a doktorské studijní programy na biologické sekci): 6 mandátů
  • Volební okrsek Chemický (studijní programy chemie, biochemie, KATA a doktorské studijní programy na chemické sekci): 3 mandáty
  • Volební okrsek Geografický (studijní programy geografie, demografie a doktorské studijní programy na geografické sekci): 3 mandáty
  • Volební okrsek Geologický a environmentální (studijní programy geologie, OŽP, doktorské studijní programy na geologické sekci, doktorské studijní programy na ústavu životního prostředí a doktorský studijní program aplikovaná matematika): 2 mandáty

Studenti učitelských kombinací vykonávají své volební právo v okrscích, ve kterých je akreditován jejich studijní obor.

Technické podrobnosti organizace elektronických voleb

Technické náležitosti voleb dle volebního a jednacího řádu jsou posány na samostatné stránce.

Akce dokumentů