E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPodrobnosti organizace voleb

Technické podrobnosti organizace, průběhu a zabezpečení elektronických voleb

 

 1. Volby budou probíhat v rámci volební aplikace, která bude po dobu konání voleb dostupná na adrese: https://web.natur.cuni.cz/senat/volby/.

 2. Do volební aplikace se voliči přihlašují pomocí univerzitního čísla osoby (uvedeno na průkazu/ISIC pod fotografií) a hesla do CAS (stejné, jako např. do SIS).

 3. Do volební aplikace se můžou přihlásit pouze osoby, které jsou podle zákona a předpisů univerzity a fakulty oprávněnými voliči. Seznam voličů vypracovala volební komise.

 4. V případě, že je volič oprávněn volit ve více volebních okrscích (např. biologickém i chemickém), volební aplikace mu před hlasování nabídne volbu okrsku, v rámci kterého uplatní své volební právo. Volič smí volit vždy pouze v jednom volebním okrsku.

 5. Volby jsou tajné. Nikde v databázi se neukládá, jak která osoba hlasovala. Uložen je pouze záznam o tom, zda již byla provedena volba.

 6. Volbu je možné kdykoli v průběhu voleb změnit. Pro zajištění tajnosti (viz bod 3) je toto realizováno pomocí zvoleného tajného klíče. Tento klíč je nutné při hlasování zvolit (klíč je znám pouze hlasující osobě, v databázi se nevytváří vztah mezi tajným klíčem a identifikátorem osoby). Při změně provedeného hlasování je nutné tento tajný klíč zadat. Bez znalosti tohoto klíče nelze hlasování změnit.

 

Postup při řešení problémů

Nemůžete-li se přihlásit do volební aplikace:

 1. Zkontrolujte, zda zadáváte platnou kombinaci přihlašovacích údajů (univerzitní číslo osoby a heslo). Ověřte, že tato kombinace funguje pro přihlášení do SIS (pro ověření nepoužívejte přihlášení k e-mailu). Pokud máte s přihlášením problém (i jinde než ve volební aplikaci), nechte si vydat nové ověřené heslo do CAS na počítačové studovně (více viz web fakulty). Po změně hesla počkejte alespoň dvě hodiny, před opětovným pokusem o přihlášení se k aplikaci.

 2. Máte-li platné heslo a nemůžete se přihlásit k volební aplikaci, je pravděpodobné, že nejste oprávněným voličem, tedy nejste na seznamu voličů. Pokud máte pocit, že byste měli mít právo volit, obraťte se na volební komisi s následujícími údaji:

  1. Jméno a příjmení

  2. Univerzitní číslo osoby

  3. Vztah, který zakládá vaše právo volit (např. studium v libovolném programu, pracovní úvazek odpovídající akademické pozici)


Máte-li jinou stížnost či připomínku k průběhu voleb kontaktujte prosím volební komisi zasláním e-mailu na adresu volební komise:

volebni-komise-asf@natur.cuni.cz

Akce dokumentů