E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVolby do Akademického senátu UK na Přírodovědecké fakultě

Informace o aktuálních volbách do univerzitního senátu na PřF

Akademická obec Přírodovědecké fakulty volí své 4 zástupce (2 zástupci pedagogů a 2 zástupci studentů) do Univerzitního senátu. Každý rok probíhají volby na třetině fakult univerzity. Naše fakulta patří do I. sboru, jehož současné volební období začalo v únoru 2013 a skončí v lednu 2016.

Podrobnosti a pravidla volby jsou popsány na webu univerzitního senátu. Volby se řídí Volebním a jednacím řádem Akademického senátu UK.

Proběhlé volby

Poslední proběhlé volby se uskutečnily v listopadu 2015.

Další řádné volby se uskuteční v listopadu 2018.

Akce dokumentů