E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality

Aktuality, upozornění a události důležité pro Akademický senát.
Pozvánka na zasedání senátu 18. 10. 2012
Učebna Pravá rýsovna, Albertov 6, 15:00.
Volba kandidáta na děkana a možnost diskuze nad jeho volebním programem
Volby do Studentské komory AS Přírodovědecké fakulty
Vypsání voleb do Studentské komory Akademického senátu PřF UK pro volební období 2013 - 2015
Volba kandidáta na děkana a možnost diskuze nad jeho volebním programem
Akademický senát Přírodovědecké fakulty v souladu s platnými předpisy vyhlásil na svém červnovém zasedání volby kandidáta na děkana Přírodovědecké fakulty pro funkční období počínající lednem 2013.
Volby do Studentské komory AS Přírodovědecké fakulty
Vypsání voleb do Akademického senátu UK pro volební období 2013 - 2015
Volby do Akademického senátu UK 2012
Připomínáme blížící se volby do Akademického senátu Univerzity Karlovy pro volební období od roku 2013.
Zápis ze zasedání 18. 10. 2012
Změna statutu fakulty, změna organizačního řádu fakulty, vyhlášení voleb do studentské komory, zřízení mateřské školy...
Novelizované znění Pravidel pro organizaci studia
Kandidáti do Akademického senátu UK 2012
Podívejte se na volební programy a životopisy kandidátů a přijďte 5. a 6. listopadu 2012 volit.
Kandidáti do Akademického senátu UK 2012
Podívejte se na volební programy a životopisy kandidátů a přijďte 5. a 6. listopadu 2012 volit.
Volby do Akademického senátu Univerzity Karlovy 2012
Podívejte se na volební programy a životopisy kandidátů a přijďte 5. a 6. listopadu 2012 volit.
Protokol o výsledku voleb do Akademického senátu Univerzity Karlovy na PřF UK pro volební období 2013-2016
Protokol o výsledku voleb do Akademického senátu Univerzity Karlovy na PřF UK pro volební období 2013-2016
Pozvánka na zasedání senátu 15. 11. 2012
Učebna Pravá rýsovna, Albertov 6.
Pozvánka na zasedání senátu 15. 11. 2012
Učebna Pravá rýsovna, Albertov 6, 14:00.
Doplňovací volby do Studentské komory AS Přírodovědecké fakulty v geografickém volebním okrsku
Vypsání doplňovacích voleb do Studentské komory Akademického senátu PřF UK pro volební období 2013 - 2015 ve volebním okrsku geografie
Zápis ze zasedání 15. 11. 2012
Volba kandidáta na děkana...
Zápis ze zasedání 18. 10. 2012
Změna statutu, změna organizačního řádu fakulty...
Zápis ze zasedání 15. 11. 2012
Volba kandidáta na děkana...
Volte do 9. 12. do Studentské komory Akademického senátu PřF
Volte ve volbách od 3. do 9. prosince 2012
Volte do 9. 12. do Studentské komory Akademického senátu PřF
Volte ve volbách od 3. do 9. prosince 2012
Volte do 9. 12. do Studentské komory Akademického senátu PřF
Volte ve volbách od 3. do 9. prosince 2012
Pozvánka na zasedání senátu 13. 12. 2012
Učebna Pravá rýsovna, Albertov 6, 14:00.
Pozvánka na zasedání senátu 13. 12. 2012
Učebna Pravá rýsovna, Albertov 6.
Výsledky voleb do Studentské komory Akademického senátu Přírodovědecké fakulty na volební období 2013-2015
Ve dnech 3.-9.12.2012 proběhly volby do studentské komory akademického senátu Přírodovědecké fakulty UK
Výsledky voleb do Studentské komory Akademického senátu Přírodovědecké fakulty na volební období 2013-2015
Výsledky voleb do SKAS ASF
Zápis ze zasedání 13. 12. 2012
Pozvánka na zasedání senátu 17. 1. 2013
Učebna Pravá rýsovna, Albertov 6, 14:00.
Pozvánka na zasedání senátu 17. 1. 2013
Učebna Pravá rýsovna, Albertov 6.
Zápis ze zasedání 17. 01. 2013
Zápis ze zasedání 17. 1. 2013
Volba kandidáta na děkana...
Pozvánka na zasedání senátu 21. 2. 2013
Učebna Pravá rýsovna, Albertov 6, 14:00.
Pozvánka na zasedání senátu 21. 2. 2013
Učebna Pravá rýsovna, Albertov 6.
Zápis ze zasedání 21. 02. 2013
Pozvánka na zasedání senátu 21. 3. 2013
Učebna Pravá rýsovna, Albertov 6, 15:00.
Pozvánka na zasedání senátu 15. 4. 2013
Učebna G1, Albertov 6, 14:00.
Pozvánka na zasedání senátu 21. 3. 2013
Učebna Pravá rýsovna, Albertov 6.
Pozvánka na zasedání akademického senátu 20. 6. 2013
Učebna Pravá rýsovna, Albertov 6.
Zápis ze zasedání 21. 03. 2013
Pozvánka na zasedání senátu 15. 4. 2013
Učebna G1, Albertov 6.
Zápis ze zasedání 15. 04. 2013
Pozvánka na mimořádné zasedání senátu 9. 5. 2013
Učebna pravá rýsovna, Albertov 6, 14:00.
Pozvánka na mimořádné zasedání senátu 9. 5. 2013
Učebna pravá rýsovna, Albertov 6.
Pozvánka na celofakultní setkání s kandidáty na rektora 30. 9. 2013
Velká geologická posluchárna, Albertov 6.
Pozvánka na zasedání senátu 20. 6. 2013
Učebna PR, Albertov 6, 14:00.
Pozvánka na zasedání Akademického senátu fakulty 30. 9. 2013
Předseda Akademického senátu fakulty si vás dovoluje pozvat na zasedání Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zasedání se uskuteční v pondělí 30. září 2013 od 10:00 hodin v posluchárně pravá rýsovna, Albertov 6, Praha 2.
Pozvánka na zasedání Akademického senátu fakulty 24. 10. 2013
Předsednictvo Akademického senátu si vás dovoluje pozvat na zasedání Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zasedání se uskuteční ve čtvrtek 24. října 2013 od 14:00 hodin v posluchárně pravá rýsovna, Albertov 6, Praha 2.
Pozvánka na zasedání Akademického senátu fakulty 21. 11. 2013
Předsednictvo Akademického senátu si vás dovoluje pozvat na zasedání Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zasedání se uskuteční ve čtvrtek 21. listopadu 2013 od 15:00 hodin v posluchárně pravá rýsovna, Albertov 6, Praha 2.
Pozvánka na zasedání Akademického senátu fakulty 19. 12. 2013
Předsednictvo Akademického senátu si vás dovoluje pozvat na zasedání Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zasedání se uskuteční ve čtvrtek 19. prosince 2013 od 14:00 hodin v učebně Věž, Albertov 6, Praha 2.
Pozvánka na zasedání Akademického senátu fakulty 23. 1. 2014
Předsednictvo Akademického senátu si vás dovoluje pozvat na zasedání Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zasedání se uskuteční ve čtvrtek 23. ledna 2014 od 14:00 hodin v posluchárně Pravá rýsovna, Albertov 6, Praha 2.
Pozvánka na zasedání Akademického senátu fakulty 20. 2. 2014
Předsednictvo Akademického senátu si vás dovoluje pozvat na zasedání Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zasedání se uskuteční ve čtvrtek 20. února 2014 od 15:00 hodin v posluchárně Pravá rýsovna, Albertov 6, Praha 2.
Pozvánka na zasedání Akademického senátu fakulty 20. 3. 2014
Předsednictvo Akademického senátu si vás dovoluje pozvat na zasedání Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zasedání se uskuteční ve čtvrtek 20. března 2014 od 14:00 hodin v posluchárně Pravá rýsovna, Albertov 6, Praha 2.
Pozvánka na zasedání Akademického senátu fakulty 24. 4. 2014
Předsednictvo Akademického senátu si vás dovoluje pozvat na zasedání Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zasedání se uskuteční ve čtvrtek 24. dubna 2014 od 14:00 hodin v posluchárně Pravá rýsovna, Albertov 6, Praha 2.
Pozvánka na zasedání Akademického senátu fakulty 22. 5. 2014
Předsednictvo Akademického senátu si vás dovoluje pozvat na zasedání Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zasedání se uskuteční ve čtvrtek 22. května 2014 mimořádně od 15:00 hodin v posluchárně Pravá rýsovna, Albertov 6, Praha 2.
Pozvánka na zasedání Akademického senátu fakulty 19. 6. 2014
Předsednictvo Akademického senátu si vás dovoluje pozvat na zasedání Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zasedání se uskuteční ve čtvrtek 19. června 2014 od 14:00 hodin v posluchárně Pravá rýsovna, Albertov 6, Praha 2.
Pozvánka na zasedání Akademického senátu fakulty 16. 10. 2014
Předsednictvo Akademického senátu si vás dovoluje pozvat na zasedání Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zasedání se uskuteční ve čtvrtek 16. října 2014 od 14:00 hodin v posluchárně Pravá rýsovna, Albertov 6, Praha 2.
Vyhlášení voleb do Akademického senátu 2014
Předsednictvo Akademického senátu Přírodovědecké fakulty v souladu s platnými předpisy vyhlásilo dne 1. listopadu 2014 volby do Akademického senátu Přírodovědecké fakulty pro volební období od roku 2015.
volby.png
Pozvánka na zasedání Akademického senátu fakulty 20. 11. 2014
Předsednictvo Akademického senátu si vás dovoluje pozvat na zasedání Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zasedání se uskuteční ve čtvrtek ve čtvrtek 20. listopadu 2014 od 14:00 hodin ve Velké paleontologické posluchárně, Albertov 6, Praha 2.
Seznam kandidátů pro volby do Akademického senátu fakulty
Volby proběhnou elektronickou formou ve dnech 8. - 12. prosince 2014.
Pozvánka na zasedání Akademického senátu fakulty 11. 12. 2014
Předsednictvo Akademického senátu si vás dovoluje pozvat na zasedání Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zasedání se uskuteční ve čtvrtek 11. prosince 2014 od 14:00 hodin v posluchárně Pravá rýsovna, Albertov 6, Praha 2.
Oficiální výsledky voleb do Akademického senátu
Volební komise dne 15. 12. 2014 vyhlásila oficiální výsledky voleb pro volební období počínající rokem 2015.
Pozvánka na zasedání Akademického senátu fakulty dne 22. 1. 2015
Předsednictvo Akademického senátu si vás dovoluje pozvat na zasedání Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zasedání se uskuteční ve čtvrtek 22. ledna 2015 od 14:00 hodin v posluchárně Pravá rýsovna, Albertov 6, Praha 2.
Zveřejnění zápisu ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 11. 12. 2014
Pozvánka na zasedání Akademického senátu dne 19. 2. 2015
Předsednictvo Akademického senátu si vás dovoluje pozvat na zasedání Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zasedání se uskuteční ve čtvrtek 19 února 2015 od 14:00 hodin v posluchárně Pravá rýsovna, Albertov 6, Praha 2.
Zveřejnění zápisu ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 22. 1. 2015
Pozvánka na zasedání Akademického senátu dne 19. 3. 2015
Předsednictvo Akademického senátu si vás dovoluje pozvat na zasedání Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zasedání se uskuteční ve čtvrtek 19 března 2015 od 14:00 hodin v posluchárně Pravá rýsovna, Albertov 6, Praha 2.
Zveřejnění zápisu ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 19. 2. 2015
Pozvánka na zasedání Akademického senátu dne 29. 4. 2015
Předsednictvo Akademického senátu si vás dovoluje pozvat na zasedání akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zasedání se uskuteční ve středu 29. dubna 2015 od 14:00 hodin v posluchárně B8, Viničná 5, Praha 2.
Stanovisko AS PřF k nejmenování profesorů
Stanovisko AS PřF k nejmenování profesorů
Zveřejnění zápisu ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 19. 3. 2015
Pozvánka na zasedání Akademického senátu dne 21. 5. 2015
Předsednictvo Akademického senátu si vás dovoluje pozvat na zasedání Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zasedání se uskuteční ve čtvrtek 21. května 2015 od 14:00 hodin v posluchárně Pravá rýsovna, Albertov 6, Praha 2.
Zveřejnění zápisu ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 29. 4. 2015
Pozvánka na zasedání Akademického senátu dne 18. 6. 2015
Předsednictvo Akademického senátu si vás dovoluje pozvat na zasedání Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zasedání se uskuteční ve čtvrtek 18. června 2015 od 14:00 hodin v posluchárně Pravá rýsovna, Albertov 6, Praha 2.
Zveřejnění zápisu ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 21. 5. 2015
Pozvánka na mimořádné zasedání Akademického senátu dne 22. 9. 2015
Předsednictvo Akademického senátu si vás dovoluje pozvat na mimořádné zasedání Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zasedání se uskuteční v úterý 22. 9. 2015 od 15:00 hod v posluchárně Pravá rýsovna, Albertov 6, Praha 2.
Zveřejnění zápisu ze zasedání Akademického senátu PřF UK dne 18. 6. 2015
Pozvánka na zasedání Akademického senátu dne 22. 10. 2015
Předsednictvo Akademického senátu si vás dovoluje pozvat na zasedání Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zasedání se uskuteční ve čtvrtek 22. října 2015 od 14:00 hodin v posluchárně Pravá rýsovna, Albertov 6, Praha 2.
Vyhlášení voleb do Akademického senátu UK na volební období 2016-2019 na PřF
Stanovisko Akademického senátu PřF UK k 17. listopadu
Akademický senát Přírodovědecké fakulty podporuje postoj vedení UK k výročí událostí 17. listopadu na Albertově. Akademický senát schválil dne 12.11.2015 níže uvedené usnesení.
Pozvánka na zasedání Akademického senátu dne 19. 11. 2015
Předsednictvo Akademického senátu si vás dovoluje pozvat na zasedání Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zasedání se uskuteční ve čtvrtek 19.11.2015 od 14:00 hod v posluchárně Pravá rýsovna, Albertov 6, Praha 2.
Seznam kandidátů pro volby do AS UK na období 2016-2019
Výsledky voleb do AS UK pro období 2016 - 2019
Pozvánka na zasedání Akademického senátu dne 17. 12. 2015
Předsednictvo Akademického senátu si vás dovoluje pozvat na zasedání Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zasedání se uskuteční ve čtvrtek 17. 12. 2015 od 14:00 hod v posluchárně Pravá rýsovna, Albertov 6, Praha 2.
Zveřejnění zápisu ze zasedání 19. 11. 2015
Zveřejnění zápisu ze zasedání 17. 12. 2015
Pozvánka na zasedání Akademického senátu dne 18. 2. 2016
Předsednictvo Akademického senátu si vás dovoluje pozvat na zasedání Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zasedání se uskuteční ve čtvrtek 18. 2. 2016 od 14:00 hod v posluchárně Pravá rýsovna, Albertov 6, Praha 2.
Zveřejnění zápisu ze zasedání 22. 10. 2015
Zveřejnění zápisu ze zasedání 21. 1. 2016
Zveřejnění zápisu ze zasedání 22. 9. 2015
Pozvánka na zasedání Akademického senátu dne 21. 1. 2016
Předsednictvo Akademického senátu si vás dovoluje pozvat na zasedání Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zasedání se uskuteční ve čtvrtek 21. 1. 2016 od 14:00 hod v Mineralogické posluchárně, Albertov 6, Praha 2.
Pozvánka na zasedání Akademického senátu fakulty dne 17. 3. 2016
Předsednictvo Akademického senátu si vás dovoluje pozvat na zasedání Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zasedání se uskuteční ve čtvrtek 17. 3. 2016 od 14:00 hod v posluchárně Pravá rýsovna, Albertov 6, Praha 2.
Zveřejnění zápisu ze zasedání 18. 2. 2016
Pozvánka na zasedání Akademického senátu fakulty dne 21. 4. 2016
Předsednictvo Akademického senátu si vás dovoluje pozvat na zasedání Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zasedání se uskuteční ve čtvrtek 21. 4. 2016 od 14:00 hod v posluchárně Pravá rýsovna, Albertov 6, Praha 2.
Zveřejnění zápisu ze zasedání 17. 3. 2016
Pozvánka na zasedání Akademického senátu fakulty dne 19. 5. 2016
Předsednictvo Akademického senátu si vás dovoluje pozvat na zasedání Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zasedání se uskuteční ve čtvrtek 19. 5. 2016 od 14:00 hod v Mineralogické posluchárně, 1. patro, Albertov 6, Praha 2.
Zveřejnění zápisu ze zasedání 21. 4. 2016
Pozvánka na zasedání Akademického senátu fakulty dne 16. 6. 2016
Předsednictvo Akademického senátu si vás dovoluje pozvat na zasedání Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zasedání se uskuteční ve čtvrtek 16. 6. 2016 od 14:00 hod v posluchárně Pravá rýsovna, Albertov 6, Praha 2.
Zveřejnění zápisu ze zasedání 19. 5. 2016
Pozvánka na zasedání Akademického senátu fakulty dne 15. 9. 2016
Předsednictvo Akademického senátu si vás dovoluje pozvat na zasedání Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zasedání se uskuteční ve čtvrtek 15. 9. 2016 od 15:00 hod netradičně v posluchárně CH3, Hlavova 8, Praha 2.

Akce dokumentů