E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZasedání Akademického senátu 25. 3. 2010

Předsednictvo Akademického senátu si vás dovoluje pozvat na zasedání Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Čas 25.03.2010
od 13:00 do 15:00
Jméno
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Program zasedání:

 1. Schválení zapisovatele
 2. Schválení programu zasedání
 3. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 25. 2. 2010
 4. Stanovisko legislativní komise k připomínkám prof. J. Flegra
 5. Schválení poplatků spojených se studiem na PřF UK (akad. r. 2010/2011)
 6. Návrh kapitálového rozpočtu PřF UK na rok 2010
 7. Vyjádření k organizačním řádům:
  1. Organizační řád Organizační řád Střediska vědeckých informací PřF UK
  2. Organizační řád Knihovny biologie PřF UK
  3. Organizační řád Knihovny chemie PřF UK
  4. Organizační řád Knihovny geografie PřF UK
  5. Organizační řád Knihovny geologie PřF UK
  6. Organizační řád Mineralogického muzea PřF UK
  7. Organizační řád Chlupáčova muzea historie Země PřF UK
  8. Organizační řád Laboratoří geologických ústavů PřF UK
 8. Vyjádření ke jmenování vedoucího katedry / ředitele ústavu
  1. Ústav petrologie a strukturní geologie - Mgr. David Dolejš, PhD.
  2. Katedra fyziologie živočichů - RNDr. Jiří Novotný, DSc.
  3. Katedra tělesné výchovy - Mgr. Kateřina Feitová
  4. Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie - ing. Markéta Potůčková
  5. Katedra anorganické chemie - doc. RNDr. Ivan Němec, PhD.
  6. Katedra učitelství a didaktiky biologie - RNDr. Alena Morávková, PhD.
 9. Různé
Publikováno: Středa 24.03.2010 08:55

Akce dokumentů