E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýklad čl. 18 pravidel pro organizaci studia na PřF UK

Akademický senát se na svém zasedání dne 14.6.2012 usnesl na výkladu čl. 18 odst. 1. Pravidel pro organizaci studia: "Přihlašování ke státní závěrečné zkoušce prostřednictvím Studijního informačního systému fakulty (SIS) je postupem podle čl. 18 odst. 1. Pravidel pro organizaci studia." (pro: 23/proti: 0/zdrželo se: 0)

Publikováno: Čtvrtek 14.06.2012 00:00

Akce dokumentů