E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVolba kandidáta na děkana PřF UK

Podmínky a průběh volby kandidáta na děkana


Volební komise:

Hudeček, Jedelský, Kříž, Perlín, Zeisek


Harmonogram

podávání návrhů: do 16.10.2012 24:00
začátek volební kampaně: 18.10.2012 18:00
konec volební kampaně: 13.11.2012 24:00
termín volby: 15.11.2012 na zasedání AS od 14:00

Postup podávání návrhů:

Do 16.10.2012 24:00 podat prostřednictvím podatelny zalepenou obálku označenou “volba děkana - neotevírat” a adresovanou volební komisi Akademického senátu PřF UK

Obsah:

  1. Informace o kandidátovi (jméno, příjmení, tituly, pracoviště, telefon, e-mail) a písemný souhlas navrhovaného s kandidaturou.
  2. Jména a podpisy nejméně 20 členů akademické obce, kteří kandidaturu podporují (vč. pracoviště v případě zaměstnanců a studijního programu u studentů).
  3. Volební program obsahující vizi rozvoje fakulty (v textovém formátu pro publikování na webu)
  4. Strukturovaný životopis
  5. Portrétová fotografie a případně další fotografie
Materiály podle bodu 3.-5. poskytne kandidát elektronicky (uvedením adresy na internetu či v rámci fakultních google apps, popřípadě na flashdisku, případně CD/DVD).

 

17.10. volební komise otevře došlé obálky a písemně potvrdí kandidátům převzetí jejich materiálů. Na zasedání AS 18.10. zveřejní volební komise seznam kandidátů.

Termíny diskusních setkání s kandidáty budou stanoveny dle časových možností kandidátů a budou oznámeny 18.10.

 

Za volební komisi

Petr Jedelský

 

Publikováno: Sobota 30.06.2012 00:00

Akce dokumentů