E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVolba děkana - veřejné diskuse s kandidáty

V rámci volební kampaně budou v úterý 27. září a úterý 4. října organizovány diskusní setkání kandidátů s akademickou veřejností. Je také možné diskutovat na webových stránkách fakulty.

 

Do vyhlášené volby se přihlásili 4 kandidáti.  V rámci volební kampaně proběhnou dvě setkání kandidátů s akademickou veřejností.

  • V úterý 27. září od 14 hodin ve Velké geologické posluchárně v budově Albertov 6 (představení kandidátů a jejich programu, následná diskuse)
  • V úterý 4. října od 16 hodin ve Velké geologické posluchárně v  budově Albertov 6 (diskuse s kandidáty)

Pro fakultní veřejnost je také možné diskutovat pod programy jednotlivých kandidátů. Přidávat příspěvky půjde až do konce volební kampaně 18. října. Samotná volba proběhne na zasedání Akademického senátu 20. října 2016.

Kandidáti pro volbu 20. října 2016

doc. RNDr. Petr Folk, CSc.

doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.

prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc.

prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.


Akademický senát fakulty volí kandidáta na děkana, kterého následně rektor jmenuje do funkce děkana. Volba se řídí volebním a jednacím řádem Akademického senátu fakulty. 

Publikováno: Čtvrtek 15.09.2016 20:10

Akce dokumentů