E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPozvánka na zasedání senátu 18. 10. 2012

Učebna Pravá rýsovna, Albertov 6.
Čas 18.10.2012
od 15:00 do 18:00
Jméno
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Program:
1. Schválení zapisovatele
2. Schválení programu zasedání
3. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 14.6.2012
4. Schválení zápisu o hlasování per rollam 3/2012
5. Schválení zápisu o hlasování per rollam 4/2012
6. Schválení zápisu o hlasování per rollam 5/2012
7. Změna statutu PřF
8. Zřízení celofakultního účelového pracoviště Přírodovědná školka Rybička
9. Změna organizačního řádu fakulty
10. Průběžná zpráva komise pro volbu kandidáta na děkana
11. Informace o činnosti etické komise
12. Volby do studentské komory AS
13. Volby do ASUK
14. Různé

Publikováno: Neděle 14.10.2012 17:05

Akce dokumentů