E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPozvánka na zasedání Akademického senátu fakulty dne 26. 1. 2017

Předsednictvo Akademického senátu si vás dovoluje pozvat na zasedání Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zasedání se uskuteční ve čtvrtek 26. 1. 2017 od 14:00 hod v posluchárně Pravá rýsovna, Albertov 6, Praha 2.
Čas 26.01.2017
od 14:00 do 16:00
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

 

Navržený program zasedání:

 1. Schválení zapisovatele
 2. Schválení programu zasedání
 3. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 15. 12. 2016
 4. Slib zvolených členů senátu
 5. Volba předsedy
 6. Volba místopředsedů
 7. Ustanovení komisí senátu
 8. Jmenování vedoucích kateder
 9. Změna organizační struktury PřF UK - podkladový materiál
 10. Výjimky z harmonogramu přijímacího řízení - podmínky přijímacího řízení (Bc. geologie - klasická archeologie, Bc. geografie zaměřená na vzdělávání (jednooborová))
 11. Plnění ADZ 2016
 12. Různé

 

Publikováno: Sobota 21.01.2017 12:15

Akce dokumentů