E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení



Pozvánka na zasedání akademického senátu 18. 4. 2019

Předsednictvo Akademického senátu si vás dovoluje pozvat na 5. zasedání Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Čas 18.04.2019
od 14:00 do 16:00
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Zasedání se uskuteční ve čtvrtek 18. 4. 2019 od 14:00 hod učebně Pravá rýsovna v 3. patře budovy PřF UK Albertov 6.

Program zasedání:

1. Schválení programu zasedání

2. Kontrola a schválení zápisu z 4. zasedání 21. 3. 2019

3. Zpráva o hodnocení vzdělávací činnosti na PřF UK za akademický rok 2017/2018

4. Návrh na projednání žádostí o udělení oprávnění uskutečňovat studijní programy

5. Návrh na projednání žádostí o doplnění studijních plánů těch studijních programů, kterým již bylo oprávnění uděleno v roce 2018

6. Zpráva o hospodaření fakulty

7. Poplatky spojené se studiem – změna statutu UK

8. Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS

9. Sdělení a informace

a. Albertovské stráně

b. Rámcový program Patejdlovka, účast Patejdlovka

10. Různé

 

Podklady pro jednání jsou umístěny na interním disku Akademického senátu fakulty

v záložce 2019/duben https://drive.google.com/drive/folders/14zcXTtcdxi54xC2aiy16Q-2dURvv3GuD

 

a veřejné podklady jsou umístěny na externím disku ASF veřejný v záložce 2019/duben https://drive.google.com/drive/folders/1h0whCvweUBdejCS_N26jl0HbntTWsDhg

 

Jednání je veřejné

RNDr. Radim Perlín, PhD.

Předseda akademického senátu PřF UK

Publikováno: Pátek 12.04.2019 22:30

Akce dokumentů