E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPozvánka na 4. zasedání Akademického senátu fakulty 15. 4. 2021

Předsednictvo Akademického senátu si vás dovoluje pozvat na 4. zasedání Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Čas 15.04.2021
od 14:00 do 16:15
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Zasedání se uskuteční ve čtvrtek 15. 4. 2021 od 14:00 hod. formou on line přenosu

 

Program zasedání:

 1. Schválení programu zasedání, určení zapisovatele
 2. Kontrola a schválení zápisu z 3. zasedání 18.3. 2021 
 3. Omezení vyplývající z mimořádného stavu 
 4. Algoritmus pro rozdělení prostředků na PROGRES
 5. Novelizace pravidel pro organizaci studia na PřF UK 
 6. Změny podmínek přijímacího řízení do bakalářských studijních programů na PřF UK pro akademický rok 2021/2022
 7. Změny podmínek přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů mimo biologických SP na PřF UK pro akademický rok 2021/2022
 8. Změny podmínek přijímacího řízení do doktorských studijních programů mimo biologických na PřF UK pro akademický rok 2021/2022
 9. Podmínky přijímacího řízení DSP II
 10. Žádost o rozšíření akreditace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Geologie o specializaci Geoarcheologie  
 11. Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS
 12. Sdělení a informace 
  1. Druhá změna harmonogramu akad. roku (Pavel Chromý)
  2. Diskuze o úlevách na poplatcích za delší studium (Pavel Chromý)
  3. Změny v systému rozhodování a vyplácení stipendií (Pavel Chromý)
  4. Psychologická a psychoterapeutická podpora na PřF (Pavel Chromý)
  5. Nesplnění podmínek pro postup do dalšího úseku studia studenty 1. ročníků bakalářských studijních programů (Pavel Chromý)
 13. Různé

 

Podklady jsou uloženy na sdíleném disku ASF v záložce 2021/duben

Veřejné podklady jsou umístěny na disku ASF veřejný v záložce 2021/duben

Jednání je veřejné a je dostupné prostřednictvím google meet zde.

 

RNDr. Radim Perlín, PhD.

Předseda akademického senátu PřF UK

Publikováno: Pátek 09.04.2021 00:25

Akce dokumentů