E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníUpravte vaše předvolby vyhledávání.

Skrýt vyhledávací formulář

Pro jednoduché textové vyhledávání zadejte sem hledaný termín. Pomocí logických spojek AND a OR je možné hledat víceslovnou frázi. Text bude hledán v názvech, popisech a obsahu položek.

Výsledky hledání na webu

Výsledky hledání Počet odpovídajících položek: 27

Nový postup doručování Rozhodnutí o přiznání stipendia
/fakulta/studium/aktuality/novy-postup-dorucovani-rozhodnuti-o-priznani-stipendia
Pravidla pro průběh přijímací zkoušky ke studiu na PřF UK
/fakulta/uchazeci/aktuality/prubeh-prijimaci-zkousky-ke-studiu-na-prf-uk
Ubytování na Hlávkově koleji pro akademický rok 2021/2022
/fakulta/studium/aktuality/ubytovani-na-hlavkove-koleji-pro-akademicky-rok-2021-2022
Změna Podmínek přijímacího řízení k navazujícímu magisterskému studiu na Přírodovědecké fakultě UK pro akademický rok 2021/2022
/fakulta/uchazeci/aktuality/zmena-podminek-prijimaciho-rizeni-k-navazujicimu-magisterskemu-studiu-na-prirodovedecke-fakulte-uk-pro-akademicky-rok-2021-2022
Opatření děkana č. 16/2021 - Upuštění od ověřování podmínek pro přijetí zkouškou v přijímacím řízení pro akademický rok 2021/2022 pro vybrané navazující magisterské studijní programy
/fakulta/uchazeci/aktuality/opatreni-dekana-c-16-2021
Zrušení termínů promocí do konce května 2021
/fakulta/studium/aktuality/zruseni-terminu-promoci-do-konce-brezna-2021
Laboratoř strukturní biologie
Vedoucí: Ing. Václav Veverka, Ph.D.
/biologie/bunecna-biologie/pracovni-skupiny/laborator-strukturni-biologie
Podávání přihlášek k navazujícímu magisterskému studiu zpřístupněno do 28.2.2021
/fakulta/uchazeci/aktuality/podavani-prihlasek-k-navazujicimu-magisterskemu-studiu-zpristupneno-do-28-2.2021
Návod k zajištění distančního přístupu - externí spolupracovníci, stážisté a účastníci kurzů
/fakulta/studium/aktuality/navod-k-zajisteni-distancniho-pristupu
Studium
Studium na Katedře experimentální biologie rostlin
/biologie/biologie-rostlin/studium-1
Otázky a odpovědi
/fakulta/studium/aktuality/otazky-a-odpovedi-1
Aktuality pro uchazeče o studium na PřF UK
/fakulta/uchazeci/aktuality/aktuality-pro-uchazece-o-studium-na-prf-uk
Aktuality bakalářského a navazujícího magisterského studia
/fakulta/studium/bc-nmgr/aktuality
Přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky studentům 1. ročníku navazujícího magisterského studia
/fakulta/studium/aktuality/priznani-stipendia-za-vynikajici-studijni-vysledky-studentum-1-rocniku-navazujiciho-magisterskeho-studia-1
Termín pro podání žádosti o motivační stipendium 1. ročníků navazujícího magisterského studia
akademický rok 2019/2020
/fakulta/studium/aktuality/termin-pro-podani-zadosti-o-motivacni-stipendium-1-rocniku-navazujiciho-magisterskeho-studia-1
Termíny zápisů předmětů do SIS na jednotlivých fakultách UK
/fakulta/studium/aktuality/terminy-zapisu-predmetu-do-sis-na-jednotlivych-fakultach-uk
Datum ukončení neúspěšného studia - poplatek
/fakulta/studium/aktuality/datum-ukonceni-neuspesneho-studia-poplatek
Formát souborů závěrečných prací
Informace pro studenty
/fakulta/studium/aktuality/format-souboru-zaverecnych-praci
Posuzování plagiátorství na UK - Opatření rektora č. 13/2020
/fakulta/studium/aktuality/nove-vysle-opatreni-rektora-c-13-2020-posuzovani-plagiatorstvi-na-uk
Laboratoř molekulární dynamiky imunitní odpovědi
Vedoucí: RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
/biologie/bunecna-biologie/pracovni-skupiny/Molekularni_dynamika_imunitni_odpovedi
Nová forma přijímacího řízení
Nová forma přijímacího řízení na ÚŽP - obor Ochrana životního prostředí
/fakulta/zivotni-prostredi/aktuality/nova-forma-prijmaciho-rizeni
Elektronický zápis do dalšího úseku studia
/fakulta/studium/aktuality/elektronicky-zapis-do-dalsiho-useku-studia
RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
Dlouhodobě se věnuji mapování povrchu buněk imunitního systému pomocí vazebných reagencií a zavádění nových způsobů jejich přípravy. Zajímám se o dynamické ...
/biologie/bunecna-biologie/drbalk
Omlouvání z termínu státní závěrečné zkoušky
/fakulta/studium/aktuality/omlouvani-z-terminu-statni-zaverecne-zkousky
Ztráty a nálezy
Nález předmětů, částí oblečení apod. na Studijním oddělení
/fakulta/studium/aktuality/ztraty-a-nalezy/nalez
Exkurze Vegetace střední Evropy a Speciální exkurze kryptogamologická
Exkurze "Vegetace střední Evropy" (MB120T97, MB120T98) a "Speciální exkurze kryptogamologická" (MB120T52) budou letos spojeny v jedinou exkurzi. Pro studenty ...
/biologie/botanika/aktuality/exkurze-vegetace-stredni-evropy-a-specialni-exkurze-kryptogamologicka
Individuální studijní plán (ISP) Bc/Mgr studia - informace pro studenty a pedagogy
/fakulta/studium/aktuality/archiv/individualni-studijni-plan-isp-informace-pro-studenty-a-pedagogy