E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníUpravte vaše předvolby vyhledávání.

Skrýt vyhledávací formulář

Pro jednoduché textové vyhledávání zadejte sem hledaný termín. Pomocí logických spojek AND a OR je možné hledat víceslovnou frázi. Text bude hledán v názvech, popisech a obsahu položek.

Výsledky hledání na webu

Výsledky hledání Počet odpovídajících položek: 21

Návod k zajištění distančního přístupu - externí spolupracovníci, stážisté a účastníci kurzů
/fakulta/studium/aktuality/navod-k-zajisteni-distancniho-pristupu
Zrušení termínů promocí do konce března 2021
/fakulta/studium/aktuality/zruseni-terminu-promoci-do-konce-brezna-2021
Podávání přihlášek k doktroskému studiu zpřístupněno do 30.4.2021
/fakulta/uchazeci/aktuality/podavani-prihlasek-k-doktorskemu-studiu-zpristupneno-do-31.12.2020
Studium
Studium na Katedře experimentální biologie rostlin
/biologie/biologie-rostlin/studium-1
Termíny přijímacích zkoušek / Exam Dates
do doktorského studia v roce 2020
/fakulta/uchazeci/doktorske-studium/terminy-prijimacich-pohovoru
Jednotné personální identifikátory – úvod
Jednotné personální identifikátory autora (dále "JPI") umožňují odlišit autory se stejným nebo podobným jménem a najít všechny publikace jednoho autora i ...
/fakulta/oddeleni-pro-vedu/jpi/uvod
Harmonogram hodnocení a generování individuálních studijních plánů studentů doktorského studia
/fakulta/studium/aktuality/harmonogram-hodnoceni-a-generovani-individualnich-studijnich-planu-studentu-doktorskeho-studia
Aktuality pro uchazeče o studium na PřF UK
/fakulta/uchazeci/aktuality/aktuality-pro-uchazece-o-studium-na-prf-uk
Aktuality doktorského studia
/fakulta/studium/phd/aktuality
Změna Pravidel pro organizaci studia na PřF UK
/fakulta/studium/aktuality/zmena-pravidel-pro-organizaci-studia
Termíny zápisů předmětů do SIS na jednotlivých fakultách UK
/fakulta/studium/aktuality/terminy-zapisu-predmetu-do-sis-na-jednotlivych-fakultach-uk
Formát souborů závěrečných prací
Informace pro studenty
/fakulta/studium/aktuality/format-souboru-zaverecnych-praci
Posuzování plagiátorství na UK - Opatření rektora č. 13/2020
/fakulta/studium/aktuality/nove-vysle-opatreni-rektora-c-13-2020-posuzovani-plagiatorstvi-na-uk
Laboratoř molekulární dynamiky imunitní odpovědi
Vedoucí: RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
/biologie/bunecna-biologie/pracovni-skupiny/Molekularni_dynamika_imunitni_odpovedi
Manuál pro doktorské studium - změna OR č. 19/2018
/fakulta/studium/aktuality/manual-pro-doktorske-studium-zmena-or-c-19-2018
RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
Dlouhodobě se věnuji mapování povrchu buněk imunitního systému pomocí vazebných reagencií a zavádění nových způsobů jejich přípravy. Zajímám se o dynamické ...
/biologie/bunecna-biologie/drbalk
RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
My primary interest is the understanding of the surface proteome of immune cells with the help of binding reagents of various types, including establishment of ...
/biology/cell-biology/drbalk
Stipendium za včasnou obhajobu disertační práce
/fakulta/studium/aktuality/stipendium-za-vcasnou-obhajobu-disertacni-prace
Přerušení studia v DSP
/fakulta/studium/phd/navody/preruseni-studia
Ztráty a nálezy
Nález předmětů, částí oblečení apod. na Studijním oddělení
/fakulta/studium/aktuality/ztraty-a-nalezy/nalez
Exkurze Vegetace střední Evropy a Speciální exkurze kryptogamologická
Exkurze "Vegetace střední Evropy" (MB120T97, MB120T98) a "Speciální exkurze kryptogamologická" (MB120T52) budou letos spojeny v jedinou exkurzi. Pro studenty ...
/biologie/botanika/aktuality/exkurze-vegetace-stredni-evropy-a-specialni-exkurze-kryptogamologicka