E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníUpravte vaše předvolby vyhledávání.

Skrýt vyhledávací formulář

Pro jednoduché textové vyhledávání zadejte sem hledaný termín. Pomocí logických spojek AND a OR je možné hledat víceslovnou frázi. Text bude hledán v názvech, popisech a obsahu položek.

Výsledky hledání na webu

Výsledky hledání Počet odpovídajících položek: 114

Program podpory talentů v PhD studiu STARS 2020
STARS je programem Přírodovědecké fakulty UK, určeným pro podporu Ph.D. studentů z tuzemska i ze zahraničí. V letošním roce bylo vypsáno 55 výzkumných projektů ...
/fakulta/aktuality/archiv-2020/program-elitnich-phd-stipendii-stars-vstoupil-do-dalsiho-rocniku
Studenti opět oslaví svůj svátek na Albertově
Studenti a studentky nejen z Univerzity Karlovy sdružení pod hlavičkou Svobodný listopad si pro vás u příležitosti připomínání událostí spjatých se 17. ...
/fakulta/aktuality/archiv-2019/studenti-opet-oslavi-svuj-svatek-na-albertove
Dny geografie 2019
Dny geografie 2019 se na pražském Albertově uskuteční v týdnu od 11. do 15. listopadu 2019. V rámci letošních Dnů geografie můžete vyslechnout cestovatelské ...
/geografie/socialni-geografie-a-regionalni-rozvoj/aktuality/dny-geografie-2019
Dny geografie 2019
Dny geografie 2019 se na pražském Albertově uskuteční v týdnu od 11. do 15. listopadu 2019. V rámci letošních Dnů geografie můžete vyslechnout cestovatelské ...
/fakulta/aktuality/archiv-2019/dny-geografie-2019
Metabolická teorie biologie: začátek konce?
Mezinárodní vědecký tým, jehož součástí byl i profesor David Storch z katedry ekologie, nedávno v prestižním časopise PNAS publikoval článek založený na ...
/fakulta/aktuality/archiv-2019/metabolicka-teorie-biologie-zacatek-konce
Mechanismus hydrolýzy zeolitu v Nature Communications
Teoretici z katedry fyzikální a makromolekulární chemie (Christopher James Heard, Lukáš Grajciar a Petr Nachtigall) modelovali mechanismus hydrolýzy zeolitu ...
/fakulta/aktuality/archiv-2019/mechanismus-hydrolyzy-zeolitu-v-nature-communications
Juniorský ERC grant putuje na katedru botaniky
V kategorii juniorských grantů pro vědce do sedmi let od ukončení PhD let byl letos vybrán v České republice pouze jeden. S pětiletou finanční podporou může ...
/fakulta/aktuality/archiv-2019/juniorsky-erc-grant-putuje-na-katedru-botaniky
Juniorský ERC grant putuje na katedru botaniky
V kategorii juniorských grantů pro vědce do sedmi let od ukončení PhD let byl letos vybrán v České republice pouze jeden. S pětiletou finanční podporou může ...
/biologie/botanika/aktuality/juniorsky-erc-grant-putuje-na-katedru-botaniky
Jak se měnilo zalednění severní polokoule v průběhu glaciálů?
Výzkumný tým s účastí PřF UK, soustředěný okolo Univerzity of Cambridge, publikoval v časopisu Nature Communications článek a dataset mapující rozsah ...
/fakulta/aktuality/archiv-2019/the-configuration-of-northern-hemisphere-ice-sheets-through-the-quaternary
Výzkumná infrastruktura RINGEN byla slavnostně otevřena
Za účasti čelných představitelů naší fakulty, představitelů ústavů AV ČR a dalších dvou našich univerzit, Ústeckého kraje a města Litoměřice byla v úterý 4.6. ...
/fakulta/aktuality/archiv-2019/vyzkumna-infrastruktura-ringen-byla-slavnostne-otevrena
Pražská muzejní noc 2019
Druhá červnová sobota bude po šestnácté patřit muzeím a galeriím a již tradičně nebude chybět ani Přírodovědecká fakulta UK. Akce se koná 8. června a otevřeme ...
/fakulta/aktuality/archiv-2019/prazska-muzejni-noc-2019
Modrozelený svět hlubokomořských ryb
Obálku posledního vydání časopisu Science zdobí obrázek hlubokomořské ryby. Ilustrace se váže k článku, jehož hlavní (ko)autorkou je Zuzana Musilová z katedry ...
/fakulta/aktuality/archiv-2019/modrozeleny-svet-hlubokomorskych-ryb
Z Albertova na Harvard
Doktorka Katarína Pšenáková je čerstvou absolventkou katedry fyzikální a makromolekulární chemie. Díky podpoře pro nadané studenty, mimo jiné i z Nadačního ...
/fakulta/aktuality/archiv-2019/z-albertova-na-harvard-stastny-pribeh-z-laboratore-proteinovych-struktur
Periodická tabulka prvků na naší fakultě
Na počest letošního 150. výročí objevení periodického zákona Dmitrijem Ivanovičem Mendělejevem a k uctění jeho spolupráce s českým chemikem Bohuslavem ...
/fakulta/aktuality/archiv-2019/periodicka-tabulka-prvku-na-prirodovedecke-fakulte-univerzity-karlovy
Příspěvek naší fakulty k zachycení stavu světové biodiverzity
Poznání druhové rozmanitosti živé přírody, tedy biodiverzity, je důležité zejména v situaci, kdy díky činnosti člověka mizí ze světa nejen velké množství ...
/fakulta/aktuality/archiv-2019/prispevek-nasi-fakulty-k-zachyceni-stavu-svetove-biodiverzity
Otevíráme nový studijní program reprodukční a vývojová biologie
Od školního roku 2019/2020 se připravuje zahájení nového magisterského studijního programu Reprodukční a vývojová biologie. Čím se tento program liší od ...
/fakulta/aktuality/archiv-2018/otevirame-novy-studijni-program-reprodukcni-a-vyvojova-biologie
Bahňáci jako indikátor klimatické změny
Čerstvý absolvent doktorského studia Vojtěch Kubelka je hlavním autorem článku v časopise Science, který popisuje časoprostorové patrnosti míry predace hnízd ...
/fakulta/aktuality/archiv-2018/bahnaci-jako-indikator-klimaticke-zmeny
Pražská noc vědců na Albertově
Oslavte s námi 100 let české vědy! Tradiční vědecko-popularizační akce proběhne v pátek 5. října na Albertově a dalších více než třech desítkách míst České ...
/fakulta/aktuality/archiv-2018/prazska-noc-vedcu-na-albertove
Led jako mladý “fosilní záznam”
Voda je natolik všudypřítomnou a základní sloučeninou, že si laik stěží představí, že by mohla z vědeckého hlediska vůbec představovat nějakou záhadu. Opak je ...
/fakulta/aktuality/archiv-2018/led-jako-mlady-201cfosilni-zaznam201d
Unikátní projekt zmapoval nářečí strnada v Česku
Článek týmu z katedry ekologie Přírodovědecké fakulty UK, Ústavu biologie obratlovců AV ČR a České společnosti ornitologické, který nedávno vyšel v prestižním ...
/fakulta/aktuality/archiv-2018/dobrovolnici-v-unikatnim-projektu-obcanske-vedy-zmapovali-ptaci-nareci-v-cesku
Naši vědci napomohli přečtení genomu sestřenice všech rostlin
V jednom z nejprestižnějších odborných biologických časopisů The Cell vyšel nedávno článek několika desítek vědců z celého světa, na němž se podílel i tým z ...
/fakulta/aktuality/archiv-2018/nasi-vedci-napomohli-precteni-genomu-sestry-vsech-rostlin
Festival vědy 2018
Technologie hýbou světem - to bude hlavním tématem letošního ročníku popularizační akce Festival vědy. Přijďte se podívat, jaké moderní technologie využíváme v ...
/fakulta/aktuality/archiv-2018/festival-vedy-2018
Matyáš Fendrych získal ERC Starting grant
Zisk grantové podpory od Evropské výzkumné rady (ERC) je znamením nejvyšší kvality výzkumu. Startovací grant získal Matyáš Fendrych z katedry experimentální ...
/fakulta/aktuality/archiv-2018/matyas-fendrych-ziskal-erc-starting-grant
Festivalu vědy v pražských Dejvicích se zúčastní i naše fakulta
Festival vědy proběhne ve středu 6. září od 8:30 do 18:00 v pražských Dejvicích. Představí se na něm zástupci řady českých vysokých škol i vědeckých institucí.
/fakulta/aktuality/archiv-2017/festivalu-vedy-v-prazskych-dejvicich-se-zucastni-i-nase-fakulta
Modelování polyelektrolytových hydrogelů
Použití polyelektrolytových hydrogelů pro odsolování vody bylo navrženo jako levná alternativa k dnes běžným, ale technologicky náročným řešením. Modelováním ...
/fakulta/aktuality/archiv-2017/modelovani-polyelektrolytovych-hydrogelu
Klastrové sloučeniny boru pro nanochemii
Intenzivní zájem docenta Pavla Matějíčka z katedry fyzikální a makromolekulární chemie PřF UK o sloučeniny boru, borany, vyústil nedávno v zajímavý úspěch. ...
/fakulta/aktuality/archiv-2018/klastrove-slouceniny-boru-pro-nanochemii
Projekt CONSPIRO řeší kvalitu ovzduší v topné sezóně
Tým dr. Jana Hovorky z Ústavu pro životní prostředí z naší fakulty je jedním z koordinátorů projektu CONSPIRO, který sdružuje odborníky ze 14 evropských zemí. ...
/fakulta/aktuality/archiv-2018/projekt-conspiro-resi-kvalitu-ovzdusi-v-topne-sezone
Nová kniha: O parazitech a lidech
Paraziti jsou tvorové fascinující – na jedné straně svou schopností ubližovat, na druhé straně svou všestranností a vynalézavostí, která nám dokáže prozradit ...
/fakulta/aktuality/archiv-2018/nova-kniha-o-parazitech-a-lidech
Jak se měnili Evropané v posledních 30 tisících letech?
Doc. Vladimír Sládek z katedry antropologie se společně se svým týmem věnuje analýzám kosterních pozůstatků Evropanů již více než 15 let. Výsledky jeho práce ...
/fakulta/aktuality/archiv-2018/jak-se-menili-evropane-v-poslednich-30-tisici-letech
Termín pro podání přihlášek na naší fakultu je 28.2.!
Chystáte se studovat na naší fakultě v bakalářském nebo i navazujícím magisterském studiu? Neprováhejte svou šanci podat si přihlášku - poslední možnost je ve ...
/fakulta/aktuality/archiv-2018/termin-pro-podani-prihlasek-na-nasi-fakultu-je-28-2