E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníUpravte vaše předvolby vyhledávání.

Skrýt vyhledávací formulář

Pro jednoduché textové vyhledávání zadejte sem hledaný termín. Pomocí logických spojek AND a OR je možné hledat víceslovnou frázi. Text bude hledán v názvech, popisech a obsahu položek.

Výsledky hledání na webu

Výsledky hledání Počet odpovídajících položek: 31

Změny úředních hodin studijního oddělení od 25. 9. do 20.10.2017
/fakulta/studium/aktuality/zmeny-urednich-hodin-studijniho-oddeleni-od-25-9-do-20-10.2017
Harmonogram hodnocení a generování individuálních studijních plánů studentů doktorského studia
/fakulta/studium/aktuality/harmonogram-hodnoceni-a-generovani-individualnich-studijnich-planu-studentu-doktorskeho-studia
Změna úředních hodin studijního oddělení ve dnech 3. 10. 2017 – 21. 10. 2017
/fakulta/studium/aktuality/zmena-urednich-hodin-studijniho-oddeleni-ve-dnech-3-10-2017-2013-21-10-2017
Uzavření studijního oddělení pro studenty doktorských studijních programů 27.9.2017
/fakulta/studium/aktuality/uzavreni-studijniho-oddeleni-pro-studenty-doktorskych-studijnich-programu
Potvrzení o studiu v SIS - nově s elektronickým podpisem
/fakulta/studium/aktuality/potvrzeni-o-studiu-v-sis-nove-s-elektronickym-podpisem
Termíny zápisů předmětů do SIS na jednotlivých fakultách UK
/fakulta/studium/aktuality/terminy-zapisu-predmetu-do-sis-na-jednotlivych-fakultach-uk
Upozornění pro studenty, kteří budou odevzdávat závěrečnou práci
/fakulta/studium/aktuality/upozorneni-pro-studenty-kteri-budou-odevzdavat-zaverecnou-praci
Zahraniční studenti vyřídí záležitosti k pobytu v prostorách UK
/fakulta/uchazeci/aktuality/zahranicni-studenti-vyridi-zalezitosti-k-pobytu-v-prostorach-uk
Orientační týden pro studenty prvních ročníků
/fakulta/uchazeci/aktuality/orientacni-tyden-pro-studenty-prvnich-rocniku
Harmonogram přijímacího řízení
aktualizace 19. 6. 2017, data budou postupně doplněna
/fakulta/uchazeci/aktuality/harmonogram-prijimaciho-rizeni
Výpis splněných povinností - nově s elektronickým podpisem
/fakulta/studium/aktuality/vypis-splnenych-povinnosti-novinka-v-sis-1
Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí
/fakulta/uchazeci/aktuality/odvolani-proti-rozhodnuti-o-neprijeti
Molekulární dynamika imunitní odpovědi
Vedoucí: RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
/biologie/bunecna-biologie/pracovni-skupiny/Molekularni_dynamika_imunitni_odpovedi
Provoz studijního oddělení v průběhu prázdnin
/fakulta/uchazeci/aktuality/provoz-studijniho-oddeleni-v-prubehu-prazdnin-1
Ztráty a nálezy
Nález předmětů, částí oblečení apod. na Studijním oddělení
/fakulta/studium/aktuality/ztraty-a-nalezy/nalez
Nahlížení do materiálů uchazečů ke studiu v akademickém roce 2017/2018
/fakulta/uchazeci/aktuality/nahlizeni-do-materialu-uchazecu-ke-studiu
Aktuality Bc. a NMgr. studia
/fakulta/studium/bc-nmgr/aktuality
Odevzdávání závěrečných prací - metodický pokyn
/fakulta/studium/aktuality/odevzdavani-zaverecnych-praci-metodicky-pokyn
Harmonogram promocí v roce 2017
/fakulta/studium/aktuality/harmonogram-promoci-v-roce-2017
RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
My primary interest is the understanding of the surface proteome of immune cells with the help of binding reagents of various types, including establishment of ...
/biology/cell-biology/drbalk
Exkurze Vegetace střední Evropy a Speciální exkurze kryptogamologická
Exkurze "Vegetace střední Evropy" (MB120T97, MB120T98) a "Speciální exkurze kryptogamologická" (MB120T52) budou letos spojeny v jedinou exkurzi. Pro studenty ...
/biologie/botanika/aktuality/exkurze-vegetace-stredni-evropy-a-specialni-exkurze-kryptogamologicka
Informace o přezkumném řízení
/fakulta/uchazeci/aktuality/informace-o-prezkumnem-rizeni
Doktorandské stipendium v případě ukončení studia, přerušení studia a změny formy studia
/fakulta/studium/agenda-phd/navody/doktorandske-stipendium-v-pripade-ukonceni-studia-preruseni-studia-a-zmeny-formy-studia
Informace pro zájemce o ubytování v kolejích UK
/fakulta/uchazeci/bakalarske-studium/aktuality/informace-pro-zajemce-o-ubytovani-na-kolejich-uk
Možnost konání přijímacího pohovoru bez osobní účasti uchazeče
/fakulta/uchazeci/aktuality/moznost-konani-prijimaciho-pohovoru-bez-osobni-ucasti-uchazece
Studium
Studium na Katedře experimentální biologie rostlin
/biologie/biologie-rostlin/studium-1
Přerušení studia
/fakulta/studium/agenda-phd/navody/preruseni-studia
RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
Dlouhodobě se věnuji mapování povrchu buněk imunitního systému pomocí vazebných reagencií a zavádění nových způsobů jejich přípravy. Nově se zajímám o ...
/biologie/bunecna-biologie/drbalk
/fakulta/uchazeci/bakalarske-studium/aktuality/nastupni-skoleni-studentu-o-pozarni-ochrane-a-o-bezpecnosti-a-ochrane-zdravi
/fakulta/uchazeci/bakalarske-studium/aktuality/informace-o-prezkumnem-rizeni
Formulář žádosti o náhradní termín přijímací zkoušky
/fakulta/uchazeci/doktorske-studium/aktualni-informace/formular-zadosti-o-nahradni-termin-prijimaci-zkousky
[1]