E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníUpravte vaše předvolby vyhledávání.

Skrýt vyhledávací formulář

Pro jednoduché textové vyhledávání zadejte sem hledaný termín. Pomocí logických spojek AND a OR je možné hledat víceslovnou frázi. Text bude hledán v názvech, popisech a obsahu položek.

Výsledky hledání na webu

Výsledky hledání Počet odpovídajících položek: 28

Přednostní ubytování na kolejích UK
/fakulta/studium/aktuality/prednostni-ubytovani-na-kolejich-uk
Termíny zápisů předmětů do SIS na jednotlivých fakultách UK v akademickém roce 2018/2019
/fakulta/studium/aktuality/terminy-zapisu-predmetu-do-sis-na-jednotlivych-fakultach-uk-v-akademickem-roce-2018-2019
Zdravotní pojištění doktorandů od 1. 1. 2018
/fakulta/studium/aktuality/zdravotni-pojisteni-doktorandu-od-1-1-2018
Termíny zápisů předmětů do SIS na jednotlivých fakultách UK v akademickém roce 2017/2018
/fakulta/studium/aktuality/terminy-zapisu-predmetu-do-sis-na-jednotlivych-fakultach-uk
Jednotné personální identifikátory – úvod
Jednotné personální identifikátory autora (dále "JPI") umožňují odlišit autory se stejným nebo podobným jménem a najít všechny publikace jednoho autora i ...
/fakulta/oddeleni-pro-vedu/jpi/uvod
Předvánoční sdělení studijních proděkanů - připomenutí termínů
/fakulta/aktuality/predvanocni-sdeleni-studijnich-prodekanu
Harmonogram přijímacího řízení
/fakulta/uchazeci/aktuality/harmonogram-prijimaciho-rizeni
Molekulární dynamika imunitní odpovědi
Vedoucí: RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
/biologie/bunecna-biologie/pracovni-skupiny/Molekularni_dynamika_imunitni_odpovedi
Informace pro studenty, kteří budou odevzdávat závěrečnou práci k obhajobě
/fakulta/studium/aktuality/informace-pro-studenty-kteri-budou-odevzdavat-zaverecnou-praci-k-obhajobe
Harmonogram hodnocení a generování individuálních studijních plánů studentů doktorského studia
/fakulta/studium/aktuality/harmonogram-hodnoceni-a-generovani-individualnich-studijnich-planu-studentu-doktorskeho-studia
Přerušení studia v DSP
/fakulta/studium/phd/navody/preruseni-studia
Zahraniční studenti vyřídí záležitosti k pobytu v prostorách UK
/fakulta/uchazeci/aktuality/zahranicni-studenti-vyridi-zalezitosti-k-pobytu-v-prostorach-uk
Orientační týden pro studenty prvních ročníků
/fakulta/uchazeci/aktuality/orientacni-tyden-pro-studenty-prvnich-rocniku
Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí
/fakulta/uchazeci/aktuality/odvolani-proti-rozhodnuti-o-neprijeti
Provoz studijního oddělení v průběhu prázdnin
/fakulta/uchazeci/aktuality/provoz-studijniho-oddeleni-v-prubehu-prazdnin-1
Ztráty a nálezy
Nález předmětů, částí oblečení apod. na Studijním oddělení
/fakulta/studium/aktuality/ztraty-a-nalezy/nalez
Nahlížení do materiálů uchazečů ke studiu v akademickém roce 2017/2018
/fakulta/uchazeci/aktuality/nahlizeni-do-materialu-uchazecu-ke-studiu
Aktuality Bc. a NMgr. studia
/fakulta/studium/bc-nmgr/aktuality
RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
My primary interest is the understanding of the surface proteome of immune cells with the help of binding reagents of various types, including establishment of ...
/biology/cell-biology/drbalk
Exkurze Vegetace střední Evropy a Speciální exkurze kryptogamologická
Exkurze "Vegetace střední Evropy" (MB120T97, MB120T98) a "Speciální exkurze kryptogamologická" (MB120T52) budou letos spojeny v jedinou exkurzi. Pro studenty ...
/biologie/botanika/aktuality/exkurze-vegetace-stredni-evropy-a-specialni-exkurze-kryptogamologicka
Informace o přezkumném řízení
/fakulta/uchazeci/aktuality/informace-o-prezkumnem-rizeni
Informace pro zájemce o ubytování v kolejích UK
/fakulta/uchazeci/bakalarske-studium/aktuality/informace-pro-zajemce-o-ubytovani-na-kolejich-uk
Možnost konání přijímacího pohovoru bez osobní účasti uchazeče
/fakulta/uchazeci/aktuality/moznost-konani-prijimaciho-pohovoru-bez-osobni-ucasti-uchazece
Studium
Studium na Katedře experimentální biologie rostlin
/biologie/biologie-rostlin/studium-1
RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
Dlouhodobě se věnuji mapování povrchu buněk imunitního systému pomocí vazebných reagencií a zavádění nových způsobů jejich přípravy. Nově se zajímám o ...
/biologie/bunecna-biologie/drbalk
/fakulta/uchazeci/bakalarske-studium/aktuality/nastupni-skoleni-studentu-o-pozarni-ochrane-a-o-bezpecnosti-a-ochrane-zdravi
/fakulta/uchazeci/bakalarske-studium/aktuality/informace-o-prezkumnem-rizeni
Formulář žádosti o náhradní termín přijímací zkoušky
/fakulta/uchazeci/doktorske-studium/aktualni-informace/formular-zadosti-o-nahradni-termin-prijimaci-zkousky