E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníUpravte vaše předvolby vyhledávání.

Skrýt vyhledávací formulář

Pro jednoduché textové vyhledávání zadejte sem hledaný termín. Pomocí logických spojek AND a OR je možné hledat víceslovnou frázi. Text bude hledán v názvech, popisech a obsahu položek.

Výsledky hledání na webu

Výsledky hledání Počet odpovídajících položek: 15

Harmonogram magisterských promocí 7. - 8. 11. 2022
/fakulta/studium/aktuality/harmonogram-magisterskych-promoci-7-8-11-2022
Žádost o motivační stipendium 1. ročníků bakalářského studia a navazujícího magisterského studia - do 14. 10. 2022
pro akademický rok 2021/2022
/fakulta/studium/aktuality/podani-zadosti-o-motivacni-stipendium-1-rocniku-bakalarskeho-studia-a-navazujiciho-magisterskeho-studia-do-14-10-2022
Uzavření studijního odboru ve dnech 1. - 12. 8. 2022
/fakulta/uchazeci/aktuality/uzavreni-studijniho-odboru-ve-dnech-1-12-8-2022
Formát souborů závěrečných prací
Informace pro studenty
/fakulta/studium/aktuality/archiv/format-souboru-zaverecnych-praci
Laboratoř strukturní biologie
Vedoucí: Ing. Václav Veverka, Ph.D.
/biologie/bunecna-biologie/pracovni-skupiny/laborator-strukturni-biologie
Program prevence neúspěšnosti studia – tutoři z řad studentů
/fakulta/studium/aktuality/program-prevence-neuspesnosti-studia-2013-tutori-z-rad-studentu
Termíny zápisů předmětů do SIS na jednotlivých fakultách UK
/fakulta/studium/aktuality/terminy-zapisu-predmetu-do-sis-na-jednotlivych-fakultach-uk
Datum ukončení neúspěšného studia - poplatek
/fakulta/studium/aktuality/datum-ukonceni-neuspesneho-studia-poplatek
Nový postup doručování Rozhodnutí o přiznání stipendia
/fakulta/studium/aktuality/novy-postup-dorucovani-rozhodnuti-o-priznani-stipendia
Studium
Studium na Katedře experimentální biologie rostlin
/biologie/biologie-rostlin/studium-1
Aktuality pro uchazeče o studium na PřF UK
/fakulta/uchazeci/aktuality/aktuality-pro-uchazece-o-studium-na-prf-uk
Laboratoř molekulární dynamiky imunitní odpovědi
Vedoucí: RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
/biologie/bunecna-biologie/pracovni-skupiny/Molekularni_dynamika_imunitni_odpovedi
Nová forma přijímacího řízení
Nová forma přijímacího řízení na ÚŽP - obor Ochrana životního prostředí
/fakulta/zivotni-prostredi/aktuality/nova-forma-prijmaciho-rizeni
RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
Dlouhodobě se věnuji mapování povrchu buněk imunitního systému pomocí vazebných reagencií a zavádění nových způsobů jejich přípravy. Zajímám se o dynamické ...
/biologie/bunecna-biologie/drbalk
Exkurze Vegetace střední Evropy a Speciální exkurze kryptogamologická
Exkurze "Vegetace střední Evropy" (MB120T97, MB120T98) a "Speciální exkurze kryptogamologická" (MB120T52) budou letos spojeny v jedinou exkurzi. Pro studenty ...
/biologie/botanika/aktuality/exkurze-vegetace-stredni-evropy-a-specialni-exkurze-kryptogamologicka