E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníUpravte vaše předvolby vyhledávání.

Skrýt vyhledávací formulář

Pro jednoduché textové vyhledávání zadejte sem hledaný termín. Pomocí logických spojek AND a OR je možné hledat víceslovnou frázi. Text bude hledán v názvech, popisech a obsahu položek.

Výsledky hledání na webu

Výsledky hledání Počet odpovídajících položek: 30

PROVOZ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ V PRŮBĚHU PRÁZDNIN
/fakulta/studium/aktuality/provoz-studijniho-oddeleni-v-prubehu-prazdnin-1
Termíny zápisů předmětů do SIS na jednotlivých fakultách UK v akademickém roce 2018/2019
/fakulta/studium/aktuality/terminy-zapisu-predmetu-do-sis-na-jednotlivych-fakultach-uk-v-akademickem-roce-2018-2019
Informace pro zájemce o ubytování v kolejích UK
/fakulta/uchazeci/bakalarske-studium/aktuality/informace-pro-zajemce-o-ubytovani-na-kolejich-uk
Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí
/fakulta/uchazeci/aktuality/odvolani-proti-rozhodnuti-o-neprijeti-1
Potvrzení o studiu a výpis splněných povinností v SIS s elektronickým podpisem
/fakulta/studium/aktuality/potvrzeni-o-studiu-v-sis-nove-s-elektronickym-podpisem
Orientační týden pro studenty 1. ročníků
Akce pořádaná Informačním, poradenským a sociálním centrem Univerzity Karlovy
/fakulta/uchazeci/aktuality/orientacni-tyden-pro-studenty-1-rocniku
Studium
Informace pro studenty, informace o rigorózním řízení a celoživotním vzdělávání
/fakulta/studium
Formát souborů závěrečných prací
Informace pro studenty
/fakulta/studium/aktuality/format-souboru-zaverecnych-praci
Nahlížení do materiálů uchazečů ke studiu v akademickém roce 2018/2019
/fakulta/uchazeci/aktuality/nahlizeni-do-materialu-uchazecu-ke-studiu
Harmonogram přijímacího řízení
/fakulta/uchazeci/aktuality/harmonogram-prijimaciho-rizeni
Molekulární dynamika imunitní odpovědi
Vedoucí: RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
/biologie/bunecna-biologie/pracovni-skupiny/Molekularni_dynamika_imunitni_odpovedi
Elektronický zápis do dalšího úseku studia
/fakulta/studium/aktuality/elektronicky-zapis-do-dalsiho-useku-studia
Omlouvání z termínu státní závěrečné zkoušky
/fakulta/studium/aktuality/omlouvani-z-terminu-statni-zaverecne-zkousky
Termíny zápisů předmětů do SIS na jednotlivých fakultách UK v akademickém roce 2017/2018
/fakulta/studium/aktuality/terminy-zapisu-predmetu-do-sis-na-jednotlivych-fakultach-uk
Vydání Výkazu o studiu (indexu) pro studenty zapsané v roce 2017/2018
/fakulta/studium/aktuality/vydani-vykazu-o-studiu-indexu-pro-studenty-zapsane-v-roce-2017-2018
Přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky studentům 1. ročníku navazujícího magisterského studia
/fakulta/studium/aktuality/priznani-stipendia-za-vynikajici-studijni-vysledky-studentum-1-rocniku-navazujiciho-magisterskeho-studia
Zahraniční studenti vyřídí záležitosti k pobytu v prostorách UK
/fakulta/uchazeci/aktuality/zahranicni-studenti-vyridi-zalezitosti-k-pobytu-v-prostorach-uk
Ztráty a nálezy
Nález předmětů, částí oblečení apod. na Studijním oddělení
/fakulta/studium/aktuality/ztraty-a-nalezy/nalez
Aktuality Bc. a NMgr. studia
/fakulta/studium/bc-nmgr/aktuality
Exkurze Vegetace střední Evropy a Speciální exkurze kryptogamologická
Exkurze "Vegetace střední Evropy" (MB120T97, MB120T98) a "Speciální exkurze kryptogamologická" (MB120T52) budou letos spojeny v jedinou exkurzi. Pro studenty ...
/biologie/botanika/aktuality/exkurze-vegetace-stredni-evropy-a-specialni-exkurze-kryptogamologicka
Komplexní přírodovědná exkurze
/biologie/ucitelstvi/aktuality/stare-aktuality-neviditelne/komplexni-prirodovedna-exkurze-1
Obhajoby diplomových a závěrečných prací
/biologie/ucitelstvi/aktuality/stare-aktuality-neviditelne/obhajoby-diplomovych-a-zaverecnych-praci
Přihlašování na pedagogické praxe
/biologie/ucitelstvi/aktuality/stare-aktuality-neviditelne/prihlasovani-na-pedagogicke-praxe
Začátek nového akademického roku je tu!
/biologie/ucitelstvi/aktuality/stare-aktuality-neviditelne/zacatek-noveho-akademickeho-roku-je-tu
Individuální studijní plán (ISP) Bc/Mgr studia - informace pro studenty a pedagogy
/fakulta/studium/aktuality/archiv/individualni-studijni-plan-isp-informace-pro-studenty-a-pedagogy
Otázky a odpovědi
/fakulta/studium/aktuality/otazky-a-odpovedi-1
Studium
Studium na Katedře experimentální biologie rostlin
/biologie/biologie-rostlin/studium-1
RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
Dlouhodobě se věnuji mapování povrchu buněk imunitního systému pomocí vazebných reagencií a zavádění nových způsobů jejich přípravy. Nově se zajímám o ...
/biologie/bunecna-biologie/drbalk
/fakulta/uchazeci/bakalarske-studium/aktuality/nastupni-skoleni-studentu-o-pozarni-ochrane-a-o-bezpecnosti-a-ochrane-zdravi
/fakulta/uchazeci/bakalarske-studium/aktuality/informace-o-prezkumnem-rizeni