E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníUpravte vaše předvolby vyhledávání.

Skrýt vyhledávací formulář

Pro jednoduché textové vyhledávání zadejte sem hledaný termín. Pomocí logických spojek AND a OR je možné hledat víceslovnou frázi. Text bude hledán v názvech, popisech a obsahu položek.

Výsledky hledání na webu

Výsledky hledání Počet odpovídajících položek: 34

Harmonogram přijímacího řízení
aktualizace 19. 6. 2017, data budou postupně doplněna
/fakulta/uchazeci/aktuality/harmonogram-prijimaciho-rizeni
Provoz studijního oddělení v průběhu prázdnin
/fakulta/uchazeci/aktuality/provoz-studijniho-oddeleni-v-prubehu-prazdnin-1
Provoz studijního oddělení v průběhu prázdnin
/fakulta/studium/aktuality/provoz-studijniho-oddeleni-v-prubehu-prazdnin
Ztráty a nálezy
Nález předmětů, částí oblečení apod. na Studijním oddělení
/fakulta/studium/aktuality/ztraty-a-nalezy/nalez
Upozornění pro studenty, kteří budou odevzdávat závěrečnou práci
/fakulta/studium/aktuality/upozorneni-pro-studenty-kteri-budou-odevzdavat-zaverecnou-praci
Změny úředních hodin studijního proděkana
/fakulta/studium/aktuality/zmeny-urednich-hodin-studijniho-prodekana
Potvrzení o studiu v SIS - nově s elektronickým podpisem
/fakulta/studium/aktuality/potvrzeni-o-studiu-v-sis-nove-s-elektronickym-podpisem
Žádost o přidělení absolutního kriteria pro ubytování na koleji
/fakulta/studium/aktuality/zadost-o-prideleni-absolutniho-kriteria-pro-ubytovani-na-koleji-1
Upozornění pro uchazeče, kteří budou vykonávat maturitní zkoušku v podzimním termínu
/fakulta/uchazeci/aktuality/upozorneni-pro-uchazece-kteri-budou-vykonavat-maturitni-zkousku-v-podzimnim-terminu
Nahlížení do materiálů uchazečů ke studiu v akademickém roce 2017/2018
/fakulta/uchazeci/aktuality/nahlizeni-do-materialu-uchazecu-ke-studiu
Nabídka ubytování na Hlávkově koleji
/fakulta/studium/aktuality/nabidka-ubytovani-na-hlavkove-koleji
Odevzdávání závěrečných prací - metodický pokyn
/fakulta/studium/aktuality/odevzdavani-zaverecnych-praci-metodicky-pokyn
Harmonogram promocí v roce 2017
/fakulta/studium/aktuality/harmonogram-promoci-v-roce-2017
Molekulární dynamika imunitní odpovědi
Vedoucí: RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
/biologie/bunecna-biologie/pracovni-skupiny/Molekularni_dynamika_imunitni_odpovedi
RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
My primary interest is the understanding of the surface proteome of immune cells with the help of binding reagents of various types, including establishment of ...
/biology/cell-biology/drbalk
Orientační týden pro studenty prvních ročníků
/fakulta/uchazeci/aktuality/orientacni-tyden-pro-studenty-prvnich-rocniku
Seminář pro zahraniční studenty Vítejte v ČR
/fakulta/uchazeci/aktuality/seminar-pro-zahranicni-studenty-vitejte-v-cr
Exkurze Vegetace střední Evropy a Speciální exkurze kryptogamologická
Exkurze "Vegetace střední Evropy" (MB120T97, MB120T98) a "Speciální exkurze kryptogamologická" (MB120T52) budou letos spojeny v jedinou exkurzi. Pro studenty ...
/biologie/botanika/aktuality/exkurze-vegetace-stredni-evropy-a-specialni-exkurze-kryptogamologicka
Informace o přezkumném řízení
/fakulta/uchazeci/aktuality/informace-o-prezkumnem-rizeni
Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám
/fakulta/uchazeci/aktuality/pripravny-kurz-z-chemie-k-prijimacim-zkouskam
Jarní obhajoby bakalářských prací na katedře botaniky
Jarní obhajoby bakalářských prací na katedře botaniky se budou konat 6. června 2016 v Krajinově posluchárně. Všichni jste srdečně vítáni!
/biologie/botanika/aktuality/jarni-obhajoby-bakalarskych-praci-na-katedre-botaniky
Zahraniční studenti vyřídí záležitosti k pobytu v prostorách UK
/fakulta/uchazeci/aktuality/zahranicni-studenti-vyridi-zalezitosti-k-pobytu-v-prostorach-uk
Platby za přihlášky
/fakulta/uchazeci/aktuality/platby-za-prihlasky
Výpis splněných povinností - novinka v SIS
/fakulta/studium/aktuality/vypis-splnenych-povinnosti-novinka-v-sis-1
Informace pro zájemce o ubytování v kolejích UK
/fakulta/uchazeci/bakalarske-studium/aktuality/informace-pro-zajemce-o-ubytovani-na-kolejich-uk
Individuální studijní plán (ISP) Bc/Mgr studia - informace pro studenty a pedagogy
/fakulta/studium/aktuality/archiv/individualni-studijni-plan-isp-informace-pro-studenty-a-pedagogy
Pravidla pro vypracování bakalářské práce
Pravidla pro vypracování bakalářské práce ka katedře botaniky se řídí pravidly biologické sekce
/biologie/botanika/studium/bakalarske-studium/pravidla-pro-vypracovani-bakalarske-prace
Bakalářské studium
Studium v bakalářském stupni na Katedře botaniky. Témata, obhajoby, apod.
/biologie/botanika/studium/bakalarske-studium
Studium
Studium na Katedře experimentální biologie rostlin
/biologie/biologie-rostlin/studium-1
RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
Dlouhodobě se věnuji mapování povrchu buněk imunitního systému pomocí vazebných reagencií a zavádění nových způsobů jejich přípravy. Nově se zajímám o ...
/biologie/bunecna-biologie/drbalk