E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníUpravte vaše předvolby vyhledávání.

Skrýt vyhledávací formulář

Pro jednoduché textové vyhledávání zadejte sem hledaný termín. Pomocí logických spojek AND a OR je možné hledat víceslovnou frázi. Text bude hledán v názvech, popisech a obsahu položek.

Výsledky hledání na webu

Výsledky hledání Počet odpovídajících položek: 30

Úřední hodiny studijního oddělení v době prázdnin
/fakulta/studium/aktuality/uredni-hodiny-studijniho-oddeleni-v-dobe-prazdnin
Žádosti o přidělení absolutního kritéria pro ubytování v kolejích UK
/fakulta/studium/aktuality/zadosti-o-prideleni-absolutniho-kriteria-pro-ubytovani-na-kolejich-uk
Prominutí poplatku spojeného se studiem v souvislostí s pandemií COVID-19
/fakulta/studium/aktuality/prominuti-poplatku-spojeneho-se-studiem-v-souvislosti-s-pandemii-covid-19
Postup podání žádosti o náhradní termín přijímací zkoušky
/fakulta/uchazeci/aktuality/postup-podani-zadosti-o-nahradni-termin-prijimaci-zkousky
Informace k testu z biologie a chemie
/fakulta/uchazeci/aktuality/informace-k-testu-z-biologie-a-chemie
Kolize termínů maturitní zkoušky a přijímací zkoušky
/fakulta/uchazeci/aktuality/kolize-terminu-maturitni-zkousky-a-prijimaci-zkousky
Harmonogram promocí 2020
/fakulta/studium/aktuality/harmonogram-promoci-2020
Změna podmínek přijímacího řízení do bakalářského studia 2020/2021
/fakulta/uchazeci/aktuality/zmena-podminek-prijimaciho-rizeni-do-bakalarskeho-studia-2020-2021
Termín odesílání pozvánek k přijímací zkoušce
/fakulta/uchazeci/aktuality/termin-odesilani-pozvanek-k-prijimaci-zkousce
Ubytování na kolejích UK v akademickém roce 2020/2021
/fakulta/uchazeci/aktuality/ubytovani-na-kolejich-uk-v-akademickem-roce-2020-2021
Změna kriterií pro upuštění od přijímací zkoušky (SCIO)
/fakulta/uchazeci/aktuality/zmena-kriterii-pro-upusteni-od-prijimaci-zkousky
Formát souborů závěrečných prací
Informace pro studenty
/fakulta/studium/aktuality/format-souboru-zaverecnych-praci
Posuzování plagiátorství na UK - Opatření rektora č. 13/2020
/fakulta/studium/aktuality/nove-vysle-opatreni-rektora-c-13-2020-posuzovani-plagiatorstvi-na-uk
Úřední hodiny studijního oddělení - ÚPRAVA
/fakulta/studium/aktuality/studijni-oddeleni-je-uzavreno
Opatření k omezení kontaktu v souvislosti se šířením koronaviru
/fakulta/studium/aktuality/opatreni-k-omezeni-kontaktu-v-souvislosti-se-sirenim-koronaviru
Laboratoř molekulární dynamiky imunitní odpovědi
Vedoucí: RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
/biologie/bunecna-biologie/pracovni-skupiny/Molekularni_dynamika_imunitni_odpovedi
Termíny zápisů předmětů do SIS na jednotlivých fakultách UK
/fakulta/studium/aktuality/terminy-zapisu-predmetu-do-sis-na-jednotlivych-fakultach-uk-v-akademickem-roce-2018-2019
Nová forma přijímacího řízení
Nová forma přijímacího řízení na ÚŽP - obor Ochrana životního prostředí
/fakulta/zivotni-prostredi/aktuality/nova-forma-prijmaciho-rizeni
Elektronický zápis do dalšího úseku studia
/fakulta/studium/aktuality/elektronicky-zapis-do-dalsiho-useku-studia
RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
Dlouhodobě se věnuji mapování povrchu buněk imunitního systému pomocí vazebných reagencií a zavádění nových způsobů jejich přípravy. Zajímám se o dynamické ...
/biologie/bunecna-biologie/drbalk
RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
My primary interest is the understanding of the surface proteome of immune cells with the help of binding reagents of various types, including establishment of ...
/biology/cell-biology/drbalk
Omlouvání z termínu státní závěrečné zkoušky
/fakulta/studium/aktuality/omlouvani-z-terminu-statni-zaverecne-zkousky
Ztráty a nálezy
Nález předmětů, částí oblečení apod. na Studijním oddělení
/fakulta/studium/aktuality/ztraty-a-nalezy/nalez
Exkurze Vegetace střední Evropy a Speciální exkurze kryptogamologická
Exkurze "Vegetace střední Evropy" (MB120T97, MB120T98) a "Speciální exkurze kryptogamologická" (MB120T52) budou letos spojeny v jedinou exkurzi. Pro studenty ...
/biologie/botanika/aktuality/exkurze-vegetace-stredni-evropy-a-specialni-exkurze-kryptogamologicka
Jarní obhajoby bakalářských prací na katedře botaniky
Jarní obhajoby bakalářských prací na katedře botaniky se budou konat 6. června 2016 v Krajinově posluchárně. Všichni jste srdečně vítáni!
/biologie/botanika/aktuality/jarni-obhajoby-bakalarskych-praci-na-katedre-botaniky
Individuální studijní plán (ISP) Bc/Mgr studia - informace pro studenty a pedagogy
/fakulta/studium/aktuality/archiv/individualni-studijni-plan-isp-informace-pro-studenty-a-pedagogy
Pravidla pro vypracování bakalářské práce
Pravidla pro vypracování bakalářské práce ka katedře botaniky se řídí pravidly biologické sekce
/biologie/botanika/studium/bakalarske-studium/pravidla-pro-vypracovani-bakalarske-prace
Bakalářské studium
Studium v bakalářském stupni na Katedře botaniky. Témata, obhajoby, apod.
/biologie/botanika/studium/bakalarske-studium
Studium
Studium na Katedře experimentální biologie rostlin
/biologie/biologie-rostlin/studium-1
Harmonogram imatrikulací 2014
/fakulta/studium/bc-nmgr/1-rocniky/imatrikulace/Imatrikulace_harmonogram_2014.pdf