E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníUpravte vaše předvolby vyhledávání.

Skrýt vyhledávací formulář

Pro jednoduché textové vyhledávání zadejte sem hledaný termín. Pomocí logických spojek AND a OR je možné hledat víceslovnou frázi. Text bude hledán v názvech, popisech a obsahu položek.

Výsledky hledání na webu

Výsledky hledání Počet odpovídajících položek: 31

PROVOZ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ V PRŮBĚHU PRÁZDNIN
/fakulta/studium/aktuality/provoz-studijniho-oddeleni-v-prubehu-prazdnin-1
Termíny zápisů předmětů do SIS na jednotlivých fakultách UK v akademickém roce 2018/2019
/fakulta/studium/aktuality/terminy-zapisu-predmetu-do-sis-na-jednotlivych-fakultach-uk-v-akademickem-roce-2018-2019
Informace pro zájemce o ubytování v kolejích UK
/fakulta/uchazeci/bakalarske-studium/aktuality/informace-pro-zajemce-o-ubytovani-na-kolejich-uk
Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí
/fakulta/uchazeci/aktuality/odvolani-proti-rozhodnuti-o-neprijeti-1
Potvrzení o studiu a výpis splněných povinností v SIS s elektronickým podpisem
/fakulta/studium/aktuality/potvrzeni-o-studiu-v-sis-nove-s-elektronickym-podpisem
Orientační týden pro studenty 1. ročníků
Akce pořádaná Informačním, poradenským a sociálním centrem Univerzity Karlovy
/fakulta/uchazeci/aktuality/orientacni-tyden-pro-studenty-1-rocniku
Studium
Informace pro studenty, informace o rigorózním řízení a celoživotním vzdělávání
/fakulta/studium
Formát souborů závěrečných prací
Informace pro studenty
/fakulta/studium/aktuality/format-souboru-zaverecnych-praci
Upozornění pro uchazeče, kteří budou vykonávat maturitní zkoušku v podzimním termínu
/fakulta/uchazeci/aktuality/upozorneni-pro-uchazece-kteri-budou-vykonavat-maturitni-zkousku-v-podzimnim-terminu
Nahlížení do materiálů uchazečů ke studiu v akademickém roce 2018/2019
/fakulta/uchazeci/aktuality/nahlizeni-do-materialu-uchazecu-ke-studiu
Harmonogram přijímacího řízení
/fakulta/uchazeci/aktuality/harmonogram-prijimaciho-rizeni
Molekulární dynamika imunitní odpovědi
Vedoucí: RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
/biologie/bunecna-biologie/pracovni-skupiny/Molekularni_dynamika_imunitni_odpovedi
Elektronický zápis do dalšího úseku studia
/fakulta/studium/aktuality/elektronicky-zapis-do-dalsiho-useku-studia
Omlouvání z termínu státní závěrečné zkoušky
/fakulta/studium/aktuality/omlouvani-z-terminu-statni-zaverecne-zkousky
Termíny zápisů předmětů do SIS na jednotlivých fakultách UK v akademickém roce 2017/2018
/fakulta/studium/aktuality/terminy-zapisu-predmetu-do-sis-na-jednotlivych-fakultach-uk
Vydání Výkazu o studiu (indexu) pro studenty zapsané v roce 2017/2018
/fakulta/studium/aktuality/vydani-vykazu-o-studiu-indexu-pro-studenty-zapsane-v-roce-2017-2018
Zahraniční studenti vyřídí záležitosti k pobytu v prostorách UK
/fakulta/uchazeci/aktuality/zahranicni-studenti-vyridi-zalezitosti-k-pobytu-v-prostorach-uk
Ztráty a nálezy
Nález předmětů, částí oblečení apod. na Studijním oddělení
/fakulta/studium/aktuality/ztraty-a-nalezy/nalez
RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
My primary interest is the understanding of the surface proteome of immune cells with the help of binding reagents of various types, including establishment of ...
/biology/cell-biology/drbalk
Exkurze Vegetace střední Evropy a Speciální exkurze kryptogamologická
Exkurze "Vegetace střední Evropy" (MB120T97, MB120T98) a "Speciální exkurze kryptogamologická" (MB120T52) budou letos spojeny v jedinou exkurzi. Pro studenty ...
/biologie/botanika/aktuality/exkurze-vegetace-stredni-evropy-a-specialni-exkurze-kryptogamologicka
Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám
/fakulta/uchazeci/aktuality/pripravny-kurz-z-chemie-k-prijimacim-zkouskam
Jarní obhajoby bakalářských prací na katedře botaniky
Jarní obhajoby bakalářských prací na katedře botaniky se budou konat 6. června 2016 v Krajinově posluchárně. Všichni jste srdečně vítáni!
/biologie/botanika/aktuality/jarni-obhajoby-bakalarskych-praci-na-katedre-botaniky
Individuální studijní plán (ISP) Bc/Mgr studia - informace pro studenty a pedagogy
/fakulta/studium/aktuality/archiv/individualni-studijni-plan-isp-informace-pro-studenty-a-pedagogy
Pravidla pro vypracování bakalářské práce
Pravidla pro vypracování bakalářské práce ka katedře botaniky se řídí pravidly biologické sekce
/biologie/botanika/studium/bakalarske-studium/pravidla-pro-vypracovani-bakalarske-prace
Bakalářské studium
Studium v bakalářském stupni na Katedře botaniky. Témata, obhajoby, apod.
/biologie/botanika/studium/bakalarske-studium
Studium
Studium na Katedře experimentální biologie rostlin
/biologie/biologie-rostlin/studium-1
RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
Dlouhodobě se věnuji mapování povrchu buněk imunitního systému pomocí vazebných reagencií a zavádění nových způsobů jejich přípravy. Nově se zajímám o ...
/biologie/bunecna-biologie/drbalk
Harmonogram imatrikulací 2014
/fakulta/studium/bc-nmgr/1-rocniky/imatrikulace/Imatrikulace_harmonogram_2014.pdf
/fakulta/uchazeci/bakalarske-studium/aktuality/nastupni-skoleni-studentu-o-pozarni-ochrane-a-o-bezpecnosti-a-ochrane-zdravi
/fakulta/uchazeci/bakalarske-studium/aktuality/informace-o-prezkumnem-rizeni
/fakulta/uchazeci/bakalarske-studium/aktuality/formular-zadosti-o-nahradni-termin-zapisu-pro-uchazece-o-bakalarske-studium
[1]