E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníUpravte vaše předvolby vyhledávání.

Skrýt vyhledávací formulář

Pro jednoduché textové vyhledávání zadejte sem hledaný termín. Pomocí logických spojek AND a OR je možné hledat víceslovnou frázi. Text bude hledán v názvech, popisech a obsahu položek.

Výsledky hledání na webu

Výsledky hledání Počet odpovídajících položek: 27

Human Frontier Science Program: výzkumné granty
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/hfsp-grants-2022
Fakultní seminář o příležitostech v Horizontu Evropa – průzkum zájmu
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/he-webinar-2021-02-survey
Série článků „Financování life sciences v ČR“ – přehled příležitostí
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/vedavyzkum-finance
Univerzitní seminář o otevřeném přístupu k vědeckým informacím (3-4/2/2021)
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/openscience-seminar-cuni-2021
4EU+: nová výzva na podporu mezinárodních vzdělávacích projektů
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/4eu-vzdelavaci-projekty-2021
JPND: neurodegenerativní onemocnění – výzva pro mezinárodní projekty
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/jpnd-2021
GA ČR: Výzva k podání návrhů slovinsko-českých projektů
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/gacr-arrs-projekty-2021
EHP a Norské fondy: poslední letošní výzva programu Životní prostředí
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/ehp-sfzp-reine
EuroNanoMed3: mezinárodní projekty – nanomedicína
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/euronanomed3-2021
TA ČR a MPO: plánovaná 4. soutěž programu Trend – spolupráce s podniky
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/tacr-trend-4-prelim
COST – mezinárodní spolupráce ve výzkumu: příští uzávěrka 29. října 2021
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/cost-2021-10
Kurz zaměřený na projekty Horizont 2020 a Horizont Evropa
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/kurz-horizont-tc
Interreg Česko-Sasko: termíny pro podávání žádostí 2020 a 2021
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/interreg-sn-cz-deadlines-2021
TA ČR THÉTA: plánovaná veřejná soutěž
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/tacr-theta-4vs-prelim
Webinář k novému programu Horizont Evropa (14/10/2020 a 8/12/2020)
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/vscht-webinar-he-2020
AKTION Česká republika – Rakousko: projekty spolupráce
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/aktion-cz-at-2020-09
Granty Mezinárodního visegrádského fondu
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/visegrad-grants-2021-2
Fondy EHP – spolupráce s Norskem: 3. výzva Fondu pro bilaterální vztahy
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/ehp-bilat3-2020
European Research Council (ERC): předběžně o uzávěrkách 2021
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/erc-2021-prelim
H2020 poslední výzva: Green Deal
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/h2020-greendeal
Interreg Česko-Bavorsko: termín pro podávání žádostí
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/interreg-cz-by-2021-01
GA ČR: nová opatření pro projekty realizované v roce 2020
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/gacr-opatreni-covid-2020
Česko-bavorská vysokoškolská agentura: granty a stipendia
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/btha-projekty-mobility-2020-05
Program Horizont: financování projektů formou pevné částky – Lump Sum
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/h2020-lumpsum-2020
Kuchařka pro žadatele a řešitele projektů GA UK
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/kucharka-gauk
GA ČR: „Podpora ERC žadatelů“ – stáže v týmech řešitelů ERC projektů
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/granty/gacr-podpora-erc-zadatelu-2018
OP Praha - pól růstu ČR: 55. výzva na podporu fungování podpůrné inovační infrastruktury
/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/op-ppr-55-vyzva