E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRočník 2010

Do druhého ročníku soutěže Věda je krásná bylo zasláno celkem 305 prací od 82 autorů. Nejvyšší konkurence byla v kategoricíh vědecké fotografie (119 prací) a vědecké mikrofotografie (71 prací.

Porota ve složení RNDr. Jana Šrotová (šéfredaktorka časopisu Živa ), RNDr. Pavel Hošek (grafik a redaktor časopisu Vesmír ), Ing. Ivo Lukeš (ředitel mikroskopické divize firmy Olympus v ČR), doc. RNDr. František Weyda, Csc. (Entomologický ústav BC AV ČR), doc.RNDr. Jan Černý, PhD. (proděkan PřF pro vědu, vnější vztahy a celoživotní vzdělávání) a Petr Jan Juračka (PřF UK, loňský absolutní vítěz) vybrala po dvou kolech selekce a diskusí práce, které byly navrženy k ocenění panem děkanem.

kategorie Vědecká mikrofotografie

 

 

kategorie Vědecká fotografie

 

 

kategorie Vizualizace molekulárních a jiných mikrostruktur

 

kategorie Vědecká ilustrace

 

 

 

rozšířený výběr pro výstavu

 

kategorie Video

Vide jsou již online na Youtube (viz odkazy na jménech příspěvků).
Pořadí je takovéto:

  1. Tomáš Novotný s příspěvkem "Krásy počasí v České republice"
  2. Jan Šobotník s příspěvkem  "Kvítek na cestách"
  3. Jana Bulantová s příspěvkem "Trichodina na Poecilia sphenops"

Akce dokumentů