E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRočník 2009

Do prvního ročníku soutěže Věda je krásná bylo zasláno celkem 264 prací od 47 autorů. Nejvyšší konkurence byla v sekci mikrofotografie (115 prací), nejméně byla obsazena kategorie fotografická dokumentace výuky (pouhé 2 práce). Tato kategorie proto nakonec nebyla hodnocena.

Porota ve složení RNDr. Jana Šrotová (šéfredaktorka časopisu Živa ), RNDr. Pavel Hošek (grafik a redaktor časopisu Vesmír ), Ing. Ivo Lukeš (ředitel mikroskopické divize firmy Olympus v ČR), RNDr. Michal Fokt (fotograf) a doc.RNDr. Jan Černý, PhD. (proděkan PřF pro vědu, vnější vztahy a celoživotní vzdělávání) vybrala po několika kolech selekce a diskusí 12 prací, které byly navrženy k ocenění na prvních třech místech ve čtyřech hodnocených kategoriích.

Více o ročníku 2009 je možné se dočíst zde:

Zde si můžete prohlédnout vítězné práce loňského ročníku:

kategorie Vědecká mikrofotografie

Juracka.jpg
.

Absolutní vítěz a 1. místo v kategorii

Bc. Petr Jan Juračka,
katedra ekologie PřF UK
Bosmina. Běžný drobný korýš nosatička (Bosmina longirostris) z ventrálního pohledu.
Nosatičky získaly své jméno podle typicky protaženého prvního páru tykadel.

Sadlova.jpg
.

2. místo

Mgr. Jovana Sádlová, PhD.,
katedra parazitologie
Erupce I -- Leishmanie se přeměnily z amastigotních stadií (bez bičíku) na promastigoty opatřené bičíkem, tudíž schopné cíleného pohybu, a nyní opouštějí peritrofickou matrix. Zde byl tento proces urychlen umělým protržením

Kynclova.jpg
.

3. místo

Mgr. Anna Kynčlová,
studijní obor botanika -- zaměření algologie
Dvě šupiny zlativky druhu Synura sphagnicola

kategorie Vědecká fotografie makroobjektů

Cerny.jpg
.

1. místo

RNDr. Martin Černý, Ph.D.,
katedra ekologie
"Let vážky" 10 snímků samce šídla rákosního (Aeshna affinis) pořízených v cca 3 vteřinách.
Je na nich vidět mj. jak si rovná nohy ("zatahuje podvozek") nebo jak střídá podle potřeby protiběžný pohyb křídel s pohybem souběžným.

Kostak.jpg
.

2. místo

RNDr. Martin Košťák, Ph.D.,
Ústav geologie  a paleontologie  PřF UK
Lebka  Pterosaura  Jura Solnhofen

Kucerova.jpg
.

3. místo

RNDr. Silvie Kučerová,
katedra sociální  geografie a regionálního rozvoje
"Zrcadlo, pověz, jsem nejkrásnější?" -- kostel  ve vsi Vidhostice u Vroutku pobořený v důsledku
havarijního stavu a průjezdu těžké techniky,  fotodokumentace stavu fyzického prostředí,  hospodářsky slabá periferní oblast postižená  odsunem českých Němců po 2. světové válce,  modelové území grantového projektu.

kategorie Vědecká ilustrace

Cettl.jpg
.

1. místo

Karel Cettl
Praktická geobiologie 2. ročník
Kočka divoká (Felis silvestris), kresba tužkou

Hulva.jpg
.

2. místo

RNDr. Pavel Hulva,
katedra zoologie
Želvuška, kresba podle fotografie z elektronového  mikroskopu

Cermakova.jpg
.

3. místo

Bc. Lucie Čermáková,
katedra filozofie a dějin přírodních věd
Hylinobatrachium bergeri Cannatella

kategorie "Modelování struktur"

Uhlik.jpg
.

1. místo

F. Uhlik
Katedra fyzikální a makromolekulární chemie
Excited state wavefunction

Martinek.jpg
.

2. místo

RNDr. Václav Martínek, Ph.D.,
katedra biochemie a katedra učitelství a didaktiky chemie.
Řez modelem křenové peroxidázy znázorněné formou sekundární struktury
i jako povrch přístupný pro solvent a zbarvený podle hloubky kavity

Broz.jpg
.

3. místo

Mgr. Antonín Brož,
PGS, program Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Fluorescenčí snímek lidské mezenchymální buňky adherující na umělý povrch z nanokrystalických  diamantů. Snímek byl pořízen na konfokálním  mikroskopu a následně dekonvulován  a vyrenderován (vystínován) pro větší plastičnost  za pomoci počítačového softwaru.

Akce dokumentů