E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZnečištěná moře a oceány|14.5.2019|ČT24

(...)

Tomáš CAJTHAML, Přírodovědecká fakulta UK
--------------------
Pokud chceme v podstatě většinu z těch rozvíjejících se zemí nějakým způsobem poučovat nebo jim říkat, jak mají nakládat se svým odpadem, s kterým leckdy nijak nenakládají, protože nemají odpadové hospodářství, tak bysme si ho měli vyřešit sami, nejdříve. A já se domnívám, že nevím, nakolik tam mizí odpad z rozvinutějších zemí a jaksi způsobuje globální znečištění oceánu, ty čísla neznám, nicméně to jsou země, které, zejména teda ta jihovýchodní Asie, se velice rozvíjí, taky díky tomu, že vlastně obchoduje s prvním světem, se západní Evropou a USA a to my čile podporujeme, ale už se jaksi neptáme, proč si tady kupujeme levnější kalhoty a levnější výrobky, desetkrát, pětkrát, no je to právě způsobeno tím, že nemají žádné odpadové hospodářství a že vlastně naprosto neřeší ekologii těch procesů výroby, takže to se tady bavíme o plastu, ale podobná situace je vlastně s produkcí skleníkových plynů a nedej bůh vlastně s toxickými látkami.

(...)

 

Publikováno: Pátek 24.05.2019 14:45

Akce dokumentů

Kategorie: