E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPodzimní konference SRVO na téma „světelné znečištění“|Světlo | 3.12.2018 | Rubrika: Činnost odborných organizací | Strana: 18

V malebné části moravské metropole, na břehu Brněnské přehrady, se ve dnech 1. až 2. listopadu. uskutečnilo již 54. setkání Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení (SRVO), podzimní konference na téma „světelné znečištění“. V hotelu Santon se sešlo více než 150 zájemců o oblast veřejného osvětlení (VO), v tomto případě spojenou s řešením jeho negativních dopadů na přírodu a živé organismy. Pozvánka ohlašovala zajímavou a aktuálně často diskutovanou problematiku, upřesněný program jednotlivých přednášek přinášel velmi zajímavá témata a rovněž přednášející slibovali zasvěcenou debatu odborníků z mnoha různých oblastí vědy, praxe i z nejvyšších výkonných státních institucí.

(...)

Jako první se za řečnický pult postavila paní doc. Zdeňka Bendová z PF UK. Její přednáška na téma vlivu světla na organismy byla pro mnoho posluchačů výjimečná již svým netradičním pohledem na něco pro nás tak běžného, jak je dnes obecně umělé osvětlení vnímáno. Většina z nás přijímá denní světlo jako samozřejmost a umělé osvětlení pouze jako užitečného pomocníka. Na vysokou intenzitu slunečního světla se po dlouhou dobu vývoje adaptovaly všechny živé organismy. Umělé osvětlení v noci však vedle významného prospěchu pro lidi s sebou nese i negativní působení na všechny živé organismy, lidi nevyjímaje. Světlo tedy může být dobrým sluhou, ale v některých případech i špatným pánem. Největší pozornost vědců při zkoumání negativního působení světla na organismy se dnes soustředí na modrou složku světelného spektra s vlnovou délkou okolo 460 nm a její vliv na cirkadiánní rytmy a na tvorbu melatoninu. Nepříznivé dopady nočního osvětlení na člověka jsou experimentálně prokázány při působení světla o intenzitách řádově vyšších, než produkuje běžné VO. Ovšem již i tyto prokazatelné negativní důsledky jsou dostatečným důvodem pro další vědecká zkoumání a hledání vhodnějších variant osvětlování exteriérů, ale hlavně umělého osvětlení interiérů pracovišť a domácností.

Publikováno: Čtvrtek 03.01.2019 10:25

Akce dokumentů

Kategorie: