E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníObjeveny včely, kde se o potomky starají i samci|ciencemag.cz | 18.4.2019 | Rubrika: Tiskové zprávy

Obourodičovská péče se vyvinula nikoliv navzdory vícenásobnému páření samice, ale právě díky němu.

U obratlovců včetně člověka často spolupracují na péči o potomstvo oba rodiče. U blanokřídlého hmyzu je ovšem mnohem obvyklejší tzv. eusocialita, při které se společně na péči podílí více samic, byť se množí jen jedna z nich, královna. U včel, které mezi blanokřídlý hmyz patří, nebyla obourodičovská péče dosud známá. Týmu vědců z Přírodovědecké fakulty UniverzityKarlovy podařilo objevit a prozkoumat obourodičovskou péči u samotářské včely kyjorožky Ceratina nigrolabiata.

(...)

Publikováno: Pondělí 06.05.2019 16:25

Akce dokumentů

Kategorie: