E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNový a přesný popis Království českého|vesmir.cz|PhDr. Eva Novotná| 12.8.2019

Mapa předbělohorských Čech, o jejímž vojenském využití nemůže být pochyb, vyšla před 400 lety.

Století od vydání první mapy Čech Mikuláše Klaudyána (1518) a padesát let od druhé Crigingerovy (1568) vyšel roku 1619 v Praze od Pavla Aretina z Ehrenfeldu Nový a přesný popis Království českého (v originále: Regni Bohemiae nova et exacta descriptio). Bohužel dosud nevíme mnoho o tom, jak byl připraven k vydání, nicméně je známo, že ho spolu s portrétem krále Fridricha Falckého a pánů direktorů na pražském trhu v září 1619 nakupovali kolínští velvyslanci M. Václav Jiří Peristerius a Jan Šilhánek.

Mapu zpracoval rytec Pavel Bayard, vydal a snad i nakreslil Pavel Aretin, o jehož autorství však stále panují pochybnosti. Rok po začátku třicetileté války, jejíž vojenské operace se zpočátku odehrávaly především na našem území, nelze pochybovat o armádním využití mapy. Pobělohorští exulanti si pak odnášeli kartografickou památku do nových vlastí. Také proto se zachovalo jen velmi málo výtisků. První a třetí vydání vlastní Národní archiv a druhé a čtvrté vydání pak Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Jiné exempláře zatím nejsou známé.

Celý článek  zde.

Publikováno: Pondělí 12.08.2019 15:10

Akce dokumentů

Kategorie: