E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNávrh zonace NP Šumava umožňuje další devastaci mezinárodně chráněných mokřadů kolem Horské Kvildy komerční těžbou dřeva. Český ramsarský výbor žádá M|feedit.cz | 31.5.2019 |

(...)


Hnutí DUHA a vědci v rámci procesu projednávání připomínek představili v březnu na tiskové konferenci vlastní návrh na vymezení přírodní zóny NP Šumava. Navrhují, aby přírodní zóna zaujímala 53 % území národního parku. Návrh ekologické organizace a vědců z Akademie věd a z Přírodovědecké fakulty UK vychází z podrobného mapování biotopů pro evropskou síť chráněných území Natura 2000. Jako minimální kompromis pak vědci a ekologové předložili soupis 32 lokalit s odůvodněním návrhu změny zóny u každé z nich. 

(...)

Publikováno: Středa 12.06.2019 11:20

Akce dokumentů

Kategorie: