E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKombajn vyhnal koroptve a motýly|Lidové noviny | 7.5.2019 | Rubrika: Domov | Strana: 2

(...)

„V České republice jsou monokulturní lány a mezi nimi nerostou remízky, malá křoviska, zcela chybí drobné mokřadní biotopy. Přišli jsme o velké množství míst, kde rostliny a živočichové mohou žít, což tu dramaticky ovlivňuje rozmanitost druhů. My jsme vlastně přišli o diverzitu krajiny a tím jsme přišli o diverzitu živočichů a rostlin,“ řekl LN Adam Petrusek, proděkan Přírodovědeckéfakulty Univerzity Karlovy.

(...)

Publikováno: Pátek 24.05.2019 11:30

Akce dokumentů

Kategorie: