E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníJsme svědky vymírání druhů. Poprvé v historii za něj může živý organismus, říká Pavel Kindlmann|ekolist.cz | 19.6.2019

(...)
Pavel Kindlmann je vedoucím oddělení výzkumu biodiverzity Ústavu výzkumu globální změny AV ČR Brno a profesorem Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty UK. Podle něho nejde pro planetu o žádnou novinku. Druhy vznikaly a zanikaly a čas od času přišla nějaká velká událost, která vedla ke skokovému zániku druhů. Víme o pěti velkých vymíráních v historii. Život na Zemi se po nich zase rozbujel do plné šíře. Vymírání, které podle vědců probíhá nyní, tak není nic, s čím by si život na planetě neporadil. Problém je čistě pragmatický: lidská civilizace je na druhové pestrosti bytostně závislá.
„Čím se ale současné vymírání od těch minulých liší, je, že jej způsobuje živý organismus, a to dokonce živý organismus, který si o sobě myslím, že je inteligentní,“ říká Kindlmann. Zkoumání současného úbytku druhů se věnoval poslední tři roky coby jeden z odborníků, kteří za Mezivládní vědeckou platformu pro biodiverzitu a ekosystémové služby zpracovali globální zprávu o stavu biodiverzity. A je to smutné čtení.
Zpráva má podle Kindlmanna solidní základ. Na jejím vypracování se podílelo 145 vedoucích autorů (mezi nimi Pavel Kindlmann a jeho kolegyně z Přírodovědecké fakulty UK Zdenka Křenová) a 310 další vědců, kteří společně vyhodnotili 15 tisíc vědeckých prací z celého světa, které se věnovaly biodiverzitě. Výsledkem tříleté práce je 1800 stránková studie, detailně popisující současný stav poznání.

(...)

Publikováno: Pondělí 24.06.2019 16:15

Akce dokumentů

Kategorie: