E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníHnutí DUHA: Návrh zonace NP Šumava zatím nechrání cenné skvosty šumavské přírody. Správa NP zohledňuje především připomínky obcí, ne vědců a ekologů|ekolist.cz | 3.4.2019

(...)


Hnutí DUHA a vědci v rámci procesu projednávání připomínek představili v březnu na tiskové konferenci vlastní návrh na vymezení přírodní zóny NP Šumava. Navrhují, aby přírodní zóna zaujímala 53 % území národního parku. Návrh ekologické organizace a vědců z Akademie věd a z Přírodovědecké fakulty UK vychází z podrobného mapování biotopů pro potřeby evropské sítě chráněných území Natura 2000. Jako minimální kompromis pak vědci a ekologové předložili soupis 32 lokalit s odůvodněním návrhu změny zóny u každé z nich.

(...)

Publikováno: Úterý 09.04.2019 12:40

Akce dokumentů

Kategorie: