E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníFakultní školy Přírodovědecké fakulty UK - různá média

Tanvaldské gymnázium se stává fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy|plavy.cz|20.1. 2020|Aktuality

Tanvaldskému gymnáziu se dostalo významného uznání, kdy na základě dlouhodobých vynikajících studijních výsledků jeho studentů bylo po splnění daných kritérií přijato do sítě Fakultních škol Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Spoluprací tanvaldského gymnázia s nejvýznamnější vzdělávací institucí v České republice se otevírají nové možnosti pro studenty i pedagogy v podobě nadstandardního přístupu k informacím, vzdělávacím programům realizovaných fakultou a používání jejího špičkového vybavení, které slouží přírodovědnému výzkumu. Pedagogové školy se v rámci této spolupráce stávají partnery fakultních kateder a výzkumných týmů a mohou se tak podílet na přípravě budoucích učitelů nebo participovat na výzkumu v oblasti přírodovědného vzdělávání a oborových didaktik. Do budoucna tak škola získává možnosti snadnějšího přístupu k novým kvalitním učitelům pro výuku přírodovědných předmětů. Slavnostní předání titulu fakultní škola tanvaldskému gymnáziu proběhne v pátek 24. 1. 2020 v Praze na půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy u příležitosti dne otevřených dveří této fakulty.


Třeboňské gymnázium se stává fakultní školouPrávo | 30.9.2015 | Rubrika: Jihozápadní Čechy | Strana: 11 | Autor: Vladimír Vácha | Téma: Přírodovědecká fakulta


Třeboňské gymnázium je od úterý fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Škole se tím, jak Právu řekla ředitelka Anna Kohoutová, otevírají zajímavé možnosti jak pro žáky, tak učitele, neboť partnerstvím získává gymnázium nadstandardní přístup k vědeckým informacím, účasti na programech fakulty, na přednáškách, seminářích, terénních exkurzích, možnost konzultací odborných prací či olympiád a v neposlední řadě i volný vstup do jejích muzeí.
Gymnázium se naopak kvalitou výuky přírodovědných předmětů stane cílem odborných praxí budoucích pedagogů, kteří v třeboňské škole mohou získávat zkušenosti od gymnaziálních učitelů. Třeboň je navíc i významným centrem Akademie věd ČR a propojení středoškolského a vysokoškolského prostředí tak získává další zajímavou dimenzi. „Jmenování fakultní školou je dalším krokem, kterým gymnázium startuje významnou revitalizaci výuky přírodovědných předmětů, obzvlášť samozřejmě biologie. V letních měsících jsme dokončili rekonstrukci biologického areálu, v němž máme nyní pro studenty novou moderní laboratoř,“ popsala změny, které během prázdnin na škole proběhly, ředitelka.
Podotkla, že během podzimu jsou už naplánované různé inspirativní akce – geologická vycházka po Třeboni pod vedením popularizátora vědy Petra Rajlicha, otevřená přednáška Očkování a jeho přínos moderní civilizaci či výstava Věda je krásná, kterou připravila právě PF UK. Během Týdne vědy počítá gymnázium s využitím pestré nabídky univerzitních programů.

 


 

Gymnázium se pyšní dalším oceněnímRokycanský deník | 30.9.2015 | Rubrika: Rokycansko | Strana: 2 | Autor: (vh) | Téma: Přírodovědecká fakulta


Rokycany – Do hlavního města včera vyrazila ředitelka gymnázia Drahomíra Rancová. V sídle přírodovědecké fakultypřebírala prestižní titul Fakultní škola Univerzity Karlovy!
 


 

Gymnázium se stalo fakultní školou

Chebský deník | 16.10.2015 | Rubrika: Region | Strana: 2 | Autor: (sim) | Téma: Přírodovědecká fakulta


Cheb – Dalším úspěchem se může pochlubit chebské gymnázium. Stalo se totiž Fakultní školou Přírodovědecké fakultyUniverzity Karlovy. S sebou to nese výhody, ale také spoustu práce.
„Titul nás zavazuje k vzájemné spolupráci,“ uvedl ředitel Gymnázia Cheb Jaroslav Kočvara. Škola už má také nástin toho, jak by mohla vypadat. „Rádi bychom využívali odborníky z univerzity na přednášky, fakulta také bude mít možnost se u nás prezentovat, v plánu jsou také pedagogické praxe studentů u těch nejlepších učitelů,“řekl ředitel s tím,že by rád zástupce fakulty pozval na Vědu před radnicí. Tu by mohli obohatit například jedinečným fluorescenčním mikroskopem, který přírodovědeckáfakulta vlastní. „Zároveň s tímto titulem jsme dostali kartu, která opravňuje držitele k bezplatnému vstupu do všech muzeípřírodovědecké fakulty, a to i s neomezeným počtem žáků. Z toho máme velkou radost, protože fakulta má čtyři krásná muzea,“ podotkl Jaroslav Kočvara a vysvětlil, že si fakulta vyhlédla chebské gymnázium sama. „Důvod podle mého názoru je, že se naši učitelé se studenty dobře prezentují – měli jsme mezinárodní úspěch ve Středoškolské odborné činnosti v oboru biologie, úspěšná byla i výprava na mezinárodní geografickou olympiádu v Kjótu,“ řekl pro příklad.
Gymnázium získalo titul Fakultní škola na pět let. Poté se přírodovědecká fakulta rozhodne, zda bude ve spolupráci pokračovat.
Gymnázium Cheb je navíc od roku 2009 přidruženou školou UNESCO.


 

Gymnázium je partnerem univerzity

 

Domažlický deník | 20.10.2015 | Rubrika: Titulní strana | Strana: 1 | Autor: JOSEF BABOR, JAN PEK | Téma: Přírodovědecká fakulta


GJŠB Domažlice obhájilo post fakultní školy nejvěhlasnější univerzity v zemi

Domažlice – Obhajoba se povedla. Domažlické gymnázium zůstává i pro další období fakultní školou Přírodovědecké fakultyUniverzity Karlovy v Praze.
Ta dlouhodobě spolupracuje s úspěšnými středními školami při rozvoji a zkvalitňování vzdělávání v přírodovědných oborech. Vybraným školám je pak na čtyři roky udělen titul Fakultní škola Přírodovědecké fakulty UK.
Gymnázium J. Š. Baara tuto prestižní poctu získalo již před čtyřmi roky. Vzhledem k úspěšným výsledkům spolupráce mu byl tento titul propůjčen na další období.
„Pro naši školu z toho vyplývají nové možnosti. Žáci i učitelé se mohou zúčastňovat různých seminářů, exkurzí či stáží pořádaných fakultou i odborných přednášek rozšiřujících studium biologie, chemie, geologie nebo geografie,“ zmínila gymnaziální učitelka biologie a chemie Zdeňka Němečková.
Právě ona na slavnostním shromáždění v Praze přebírala za domažlické gymnázium tento prestižní titul.
„Velmi důležitá je také možnost pomoci studentům tvořícím odborné práce v rámci Středoškolské odborné činnosti (SOČ), výhodou je i možnost navštívit zdarma některá muzea, jako je Hrdličkovo muzeum nebo Chlupáčovo muzeum historie Země,“ popsala přínos ocenění pro domažlické studenty Němečková.

Pokračování na straně 2

Gymnázium je partnerem..

Pokračování ze strany 1

Převzetím titulu Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy na sebe domažlické gymnázium vzalo také jednu velmi důležitou povinnost, a to umožnění odborné praxe budoucích pedagogů, kteří studují učitelské obory na této fakultě.

Otázka pro

Janu Štenglovou, ředitelku Gymnázia Jindřicha Šimona Baara Domažlice

Jak cenná je pro vaši školu úzká spolupráce s nejlepší univerzitou v České republice?

„Bezprostřední spolupráce s naší nej univerzitou je pro nás vyznamenáním, kterého si vážíme o to víc, že jsme k ní byli původně přizváni jako jediná škola v Plzeňském kraji, a to je primát, který je podle našeho názoru nezpochybnitelným indikátorem kvality. Tato “značka” je pro nás důležitá i proto, že dnes módní propagování orientace na přírodovědné a technické vzdělávání v našem případě není prázdná proklamace, ale je to dlouhodobě důsledně naplňovaný program. Zájemci o studium u nás, a zejména pak již naši žáci, takto dostávají seriózní nabídku, že pokud se o přírodovědnou problematiku hlouběji zajímají, jsou talentovaní, pracovití a vytrvalí, mají možnost pracovat na špičkových pracovištích, konzultovat se špičkovými odborníky, a tím si výborně nastartovat budoucí profesní dráhu.“

Foto popis| TITUL. Učitelka gymnázia Zdeňka Němečková přebírá titul z rukou děkana Přírodovědecké fakulty UK Bohuslava Gaše.

 


Tipy na gymnázia v kraji

Mladá fronta DNES | 23.10.2015 | Rubrika: Kraj Olomoucký - Příloha - Střední školy | Strana: 58 | Téma: Přírodovědecká fakulta
 

Slovanské gymnázium Olomouc

třída Jiřího z Poděbrad 13, Olomouc, tel.: 588 501 111

Získali titul Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Několikrát za sebou škola získala rovněž ocenění Talent Olomouckého kraje za mimořádnou péči o talentovanou mládež. Gymnázium nabízí čtyřleté, šestileté i osmileté maturitní studium.

Den otevřených dveří:

28. listopadu

www.sgo.cz


 

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, p. o., poskytuje velmi vysokou úroveň středoškolského vzdělání

Vyškovské noviny | 30.10.2015 | Rubrika: Příloha - XIX.Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí | Strana: 52 | Téma: Přírodovědecká fakulta


Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov je moderním výchovně­vzdělávacím zařízením poskytujícím velmi vysokou úroveň středoškolského vzdělání ukončeného maturitní zkouškou.
Škola je státní, studium je bezplatné. Nagymnáziu je otevírán 4letý a 8letý obor se všeobecným zaměřením. Na SOŠ jsou otevírané tři odborné 4leté studijní obory: obchodní akademie, zdravotnický asistent a zdravotnické lyceum. Součástí školy jsou plně vybavené moderní učebny s interaktivními tabulemi, počítači, dataprojektory a ozvučením. Ve škole je bezplatná wifi síť pro zaměstnance i žáky. Odborné učebny jazyků, informatiky, matematiky, biologie, chemie, fyziky, ošetřovatelství psychologie a učebny odborných ekonomických předmětů jsou vybaveny mnoha moderními speciálními pomůckami určenými pro výuku těchto předmětů. Praktická výuka a praxe žáků probíhá v laboratořích školy, ve vyškovské nemocnici, v soukromých i státních ekonomicky zaměřených firmách.
Výuka jazyků má na škole vysokou úroveň a dlouhodobou tradici. Žákům nabízíme výuku anglického, francouzského, německého, ruského, španělského a latinského jazyka. Během studia mohou žáci získat mezinárodně uznávané certifikáty osvědčující úroveň znalosti cizího jazyka. Škola každoročně pro žáky organizuje tuzemské odborné exkurze, zahraniční výukově vzdělávací zájezdy zejména do zemí Evropské unie a udržuje čilé mezinárodní kontakty včetně výměnných pobytů s partnerskými školami v Rakousku, Španělsku, Německu, Rusku, na Slovensku a v Japonsku.
Od loňského školního roku je obor obchodní akademie vnitřně specializován na dvě části: ekonomiku a finance a na informatiku. Žáci vedle běžné výuky informatiky získají praktické dovednosti v oblasti hardwaru i softwaru, sestavování počítačových sítí, znalosti pro instalování a konfiguraci softwaru těchto sítí. Rovněž si rozšíří své znalosti v oblasti komunikační techniky, vytváření databázových aplikací či tvorbě a úpravě PC programů.
V současné době probíhá rekonstrukce dvorních částí školy. Od příštího školního roku, to je od 1. 9. 2016 bude v nových, plně vybavených, učebnách a odborných pracovnách zahájena výuka všech žáků oborů zdravotnický asistent a zdravotnické lyceum. Budova v Dědicích bude předána k dalšímu využití Jihomoravskému kraji, který je jejím vlastníkem.
Žáci školy se pravidelně účastní mnoha vědomostních, odborných, sportovních a uměleckých soutěží, ve kterých dosahují trvale vynikajících výsledků a příkladně reprezentují školu.
V roce 2015 škola získala titul Nejlepší škola 2015 a žák Luboš Vozdecký získal titul Nejlepší student 2015 v oblasti vědy. Vzáří 2015 se naše škola stala Fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.


Díky kvalitní výuce, odborné praxi, široké nabídce oborů a bohatým školním i mimoškolním aktivitám připravuje Gymnázium a SOŠZE Vyškov žáky pro další studium na VŠ, VOŠ a pro úspěšné zapojení do praxe zejména v oblasti zdravotnictví a ekonomiky.


 

Ohlédnutí za týdnem

 

Strakonický deník | 7.11.2015 | Rubrika: Strakonicko | Strana: 2 | Autor: (jš) | Téma: Přírodovědecká fakulta


Pondělí
Na vodňanském náměstí vyrostla zvláštní stavba. Má jít o repliku rumpálové pumpy. Místní jsou rozhořčení .
Deník: Je to pěst na oko.


Úterý
Nervozita panuje ve strakonické teplárně na údržbě. Šíří se zprávy, že končí.
Deník: I když to není pravda, řeči asi hned tak neskončí. Středa Ostrůvek nově vybudované kruhové křižovatky ulic Na Ohradě a Ellerova ve Strakonicích už„zdobí“koleje od aut.
Deník: Dalo se čekat, že to do ostrůvku brzy nějaký nepozorný řidič napálí.
Čtvrtek
Do Vánoc chtějí mít města v okrese jasno, s jakými penězi budou hospodařit příští rok.
Deník: S rozpočtovým provizoriem hospodařit nechtějí. Pátek Nehod na podzim přibývá. Od začátku roku do konce října řešili strakoničtí policisté celkem 364 dopravních nehod, z toho 20 nehod s chodci.
Deník: Přitom kolikrát stačí docela málo, aby chodec byl vidět. Třeba mít na ruce reflexní pásku.
Sobota
Gymnázium Strakonice je od října Fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.


 

Gymnázium je fakultní školou UK

 

Strakonický deník | 7.11.2015 | Rubrika: Titulní strana | Strana: 1 | Autor: PETR ŠKOTKO | Téma: Přírodovědecká fakulta


Žáci u učitelé si mohou rozšířit své studium chemie, biologie, geologie nebo geografie

Strakonice – Gymnázium Strakonice je od v října Fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Ta dlouhodobě spolupracuje s úspěšnými středními školami při rozvoji a zkvalitňování vzdělávání v přírodovědných oborech. Vybraným středním školám je pak na pět let udělen titul Fakultní škola PřF UK.
Ředitel gymnázia Miroslav Hlava, který z rukou děkana fakulty RNDr. Bohuslava Gaše, CSc. tento titul převzal, k tomu řekl: „Vzhledem k úspěšným výsledkům spolupráce v předcházejících letech byl strakonickému gymnáziu tento titul propůjčen do roku 2020,“ upřesnil.
Pro školu z toho vyplývají nové možnosti. Žáci i učitelé se mohou zúčastňovat různých seminářů, stáží, terénních exkurzí pořádaných fakultou i odborných přednášek rozšiřujících studium chemie, biologie, geologie nebo geografie. „Znám dobře kvality strakonického gymnázia díky dlouholeté spolupráci. Zajímavá je i možnost pomoci studentům tvořícím odborné práce v rámci Středoškolské odborné činnosti,“ vyjádřil se pro Strakonický deník děkan Bohuslav Gaš.
Převzetím titulu se strakonické gymnázium recipročně zavázalo vzít na sebe důležitou povinnost, a to umožnění odborné praxe budoucích pedagogů, kteří na fakultě studují učitelské obory.

Krátce

Z Titul Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze byl propůjčen na pět let do roku 2020. Z Získalo jej 40 gymnázií, na jihu Čech krom Strakonic také Třeboň a České Budějovice. Z Žáci i učitelé se mohou zúčastňovat různých seminářů, stáží, terénních exkurzí pořádaných fakultou i odborných přednášek rozšiřujících studium chemie, biologie, geologie nebo geografie.


 

„Chobotnici jsme vařili na víně“

 

5plus2 | 13.11.2015 | Rubrika: Titulní strana | Strana: 1 | Autor: EVA HAVELKOVÁ | Téma: Přírodovědecká fakulta


Kladenští gymnazisté si vyzkoušeli tvrdý chlebíček mořských biologů. Vyrazili na nefalšovanou vědeckou expedici.

KLADNO Nocovali na pláži a bouře jim brala stany, plavili se podél pobřeží, lovili a na kotlíku vařili chobotnice, potápěli se a zkoumali hadice mořské, medúzy i ježovky. Studenti kladenského gymnázia si na expedici ve Středomoří vyzkoušeli život a práci mořských biologů v terénu.
„Pro expedici jsme vybrali tentokrát moře jako ekosystém, který tu u nás nemáme. Zkoumali jsme na řeckém pobřeží a ostrovech rozmanitost fauny i flóry, ekosystémy nad i pod vodou. A samozřejmě jsme si prohlédli i některé antické památky. Přírodu jsme nejen pozorovali, ale také v ní spali a vařili si,“ vysvětluje program studentské výpravy Lenka Smyčková, učitelka biologie, která dokáže své svěřence pro tento obor nadchnout.
„Dívali jsme se na rozdíly mezi faunou a flórou na dvou neobydlených ostrovech. Zatímco jeden, kterému se říká Krysák, ostrov Kapros u Olympiady, byl chudší kvůli zásahu člověka, jenž sem vypustil stádo koz, které většinu flóry zlikvidovaly. Ten druhý ostrov, Fénix, byl rozhodně druhově rozmanitější,“ popsala pozorování osmnáctiletá Zuzana Müllerová ze 4. A.
Kladenské gymnázium je Fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, mladé kladenské průzkumníky proto doprovázeli do terénu vysokoškolští lektoři. A zážitků si studenti přivezli kupu.
„Lovili jsme chobotnici, byla schovaná pod kamenem a nechtěla se pustit. Tak jsme jí dali do sítě i s kamenem. Většině biologů se to nelíbilo, ale náš průvodce jí zkrátka udeřil o kámen. Pak s ní o něj třel, aby z ní dostal ven obranné látky. Nakonec jsme ji uvařili v kotlíku na víně a cibuli a bylo to výborné,“ vypráví zkušenost se středomořskou terénní kuchyní osmnáctiletý Vojta Dvořák ze 4. C. Kladeňáci nalovili i jedli také mnoho ryb a někdo zkusil krevety.
Mořské živočichy ale studenti především zkoumali. „Sledovali jsme třeba, jak pěticentimetroví pavouci slíďáci nosí na sobě mláďata, nebo jsme pitvali uhynulou medúzu a studovali také vnitřnosti chobotnice a její oči,“ vzpomínají čtvrťačky Jana Volfová a Lenka Malcová.

POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3 Chobotnici jedli na víně

DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Počasí Kladeňákům ne vždy přálo. Plavbu podél pobřeží na lodích vždy zvládli bez úhony, bydlení jim ale občas pocuchalo počasí. „Hned první den jsme tábořili na Krysáku. Svítilo sluníčko, tak jsme postavili jen základnu stanu, nedali jsme vrchní plášť tropiko. Uprostřed noci ale začalo pršet, tak jsme rychle upevňovali vrchní plachtu. Z deště byla najednou strašná bouře a přístřešek to nezvládl. Zlomily se dvě hlavní tyče, stan začal padat a stěny smršťovat. Tak jsme dožili rána. Několik dní jsme pak sušili věci. Byli jsme ale spokojení, protože nic takového jsme nikdy nezažili, všichni nám pomáhali,“ vypráví devatenáctiletá Martina Pabudová ze 4. C.

Školní sbírky jsou bohatší

Biologické sbírky kladenského gymnázia se rozrostly o řadu exponátů středomořské fauny, třeba cikády nebo u nás velice vzácný hmyz žahalku. „Máme třeba ve zkumavce Scolopendru, což je tamní stonožka. Setkali jsme se tam s ní úplně všude, ve stanu, pod batohy. Je ale jedovatá. Její kousnutí se dá srovnat s bodnutím sršněm. Je to tedy velmi nepříjemné, ale ne životu nebezpečné,“ ukazuje úlovek šestnáctiletá Tereza Šmídová z 2. A.
Pro všechny byla podle Lenky Smyčkové expedice neocenitelnou zkušeností, ani učitelé prý nečekali, že uvidí tolik rostlinných i živočišných druhů, tolik zajímavostí a možností srovnání fungování přírody u moře a u nás. „Takové výpravy jsou pro nás užitečné v tom, že si vyzkoušíme biologické dovednosti na vlastní kůži, v praxi, třeba odchytávat hmyz, lovit živočichy v moři. Mě to rozhodně inspirovalo, začal jsem se od té doby zajímat více o entomologii, hmyz bych chtěl studovat i napřírodovědecké fakultě. Je na něm stále co zkoumat,“ poznamenal sedmnáctiletý Vladimír Blažek z 2. B.
Gymnázium Kladno slaví 28. listopadu 115. výročí existence školy. Tento den budou dveře školy otevřeny pro absolventy, pedagogy a další zájemce, a to od 9:00 do 17:00. Návštěvníci si mohou prohlédnout i výstavní panely a předměty přibližující historii gymnázia a život kladenské společnosti počátku 20. století. A protože nastává adventní čas, představí v gymnáziu i tehdejší Vánoce.


 

Stalo se 6. února

Táborský deník | 6.2.2016 | Rubrika: Táborsko | Strana: 3 | Autor: (myl) | Téma: Přírodovědecká fakulta


6. únor je 37. dnem roku. Do jeho konce zbývá 329 dní.

Události v regionu: Rok 2006 – SOŠ pro ochranu a tvorbu životního prostředí ve Veselí nad Lužnicí obhájila prestižní status fakultní školy Přírodovědecké fakulty UK.


 

Publikováno: Středa 30.09.2015 10:05

Akce dokumentů

Kategorie: