E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníČR: demografický vývoj v 21.století|ČT 24 | 12.6.2019 | 20:00 | Pořad: 90' ČT24

(...)


Tolik regionální sonda, konkrétně na Přerovsko. Paní docentko, když jsme mimochodem mluvili o tom, že na východě České republiky počet obyvatel převážně klesl, nezmínili jsme jednu výjimku - Jihomoravský kraj. Tam nepatrně obyvatel přibylo, to jenom možná pro upřesnění. Dokážeme rozklíčovat, do jaké míry v jednotlivých krajích může za ten příbytek a nebo úbytek narození/úmrtí a nebo naopak migrace z jednoho kraje do druhého?

Jiřina KOCOURKOVÁ, zástupkyně vedoucí, katedra demografie a geodemografie, PřF UK
--------------------
Tak je to samozřejmě statisticky podchycené. To, co je často složitější, je vlastně vysvětlení těch trendů, tady, jak už zaznělo od pana starosty, ten hlavní důvod, proč vlastně mladí lidé se stěhují, respektive stěhují se hlavně mladí lidé, to znamená, jsou to ti, kteří budou zakládat rodiny a potřebují si nějakým způsobem zajistit ekonomický standard, takže oni migrují  převážně za pracovními příležitostmi, a jestliže ty menší obce vlastně jim nedokážou nabídnout adekvátní pracovní příležitosti, taky tam zaznělo, že vlastně odcházejí především vysokoškoláci, tak je obtížné samozřejmě ty mladé lidi v té obci udržet.

(...)

Publikováno: Pondělí 24.06.2019 15:50

Akce dokumentů

Kategorie: