E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení21. Století | 19.12.2018 | Rubrika: Panorama | Strana: 28


POZOR NA NĚKTERÉ NÁPOJE

Užití alkoholu či kávy v nadměrném množství může způsobit dehydrataci organismu. Tyto diuretické nápoje totiž navozují zvýšené vylučování vody a elektrolytů v moči. Mohl by být větší příjem vody řešením? Danou problematikou se zabývala Zuzana Schierová z Hrdličkova muzea člověka Přírodovědecké fakulty UK. V Henleově kličce, což je část nefronu ve dřeni ledviny, dochází ke zpětnému vstřebávání vody. To je řízeno antidiuretickým hormonem (ADH), který je tvořen v hypothalamu. Alkohol a kofein snižují produkci ADH, a tím omezují resorpci vody.
Ethanol zvyšuje diurézu 1–2 hodiny po konzumaci. Experiment podstoupila skupina zdravých mužů, u kterých se při podání 0,85 g ethanolu/kg hmotnosti zvýšila diuréza z 60 ml/h na 373 ml/h. Při experimentu s kávou se vyloučila možnost, že by měla větší vliv na diurézu a celkovou hydrataci organismu. Při použití diuretického nápoje (alkoholu, kávy) nedochází ke zrychlení filtrace krve v ledvinách, nýbrž se snižuje zpětné vstřebávání. Dostatečný příjem vody či jiných tekutin by tak mohl napomoci k rehydrataci. Musí se však vzít v potaz podíl ethanolu v nápoji, aby byla rehydratace úspěšná. Ze studie vyplývá i to, že rozumná konzumace kávy neovlivní hydrataci organismu.

Publikováno: Pátek 04.01.2019 16:00

Akce dokumentů

Kategorie: