E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAkademické pozice - aktuální výběrová řízení

Oficiální vyhlášení a archiv již uzavřených výběrových řízení naleznete na úřední desce fakulty.

 

Výběrové řízení na vědeckou pozici s uzávěrkou přihlášek 2.března 2018 včetně

 

Sekce biologie, katedra zoologie

s předpokládanou dobou nástupu 1.5.2018

  • Lektor se zaměřením na zoologii obratlovců

Kvalifikační předpoklady:

  • podmínkou titul Ph.D. ze zoologie nebo příbuzného oboru
  • jazykové znalosti

_________________________________________________________________________________________________________

Kvalifikační předpoklady pro akademické a vědecké pozice:

Pedagogická a vědecká praxe v oboru, jazykové znalosti a na místo: 

  • lektor – ukončené vysokoškolské vzdělání

  • vědecký pracovník (VP) – ukončené magisterské vzdělání

  • asistent (A) – ukončené magisterské vzdělání

  • odborný asistent (OA) – ukončené magisterské vzdělání, titul Ph. D., Th.D. nebo CSc. (nebo srovnatelný titul ze zahraničí)

  • docent (doc.) - úspěšné ukončené habilitačního řízení

  • profesor (prof.) - úspěšné ukončené jmenovací řízení

K přihláškám na místa vedoucích pracovníků je nutno předložit koncepci rozvoje pracoviště.

Písemné přihlášky, které jsou k dispozici na http://www.natur.cuni.cz/fakulta/uredni-deska/vyberova-rizeni, spolu s odborným životopisem a seznamem publikací,  notářsky ověřenými doklady o vzdělání, vědecko – pedagogických titulech a vědeckých hodnostech zašlete do 30 dnů po zveřejnění prostřednictvím podatelny na zaměstnanecké oddělení Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, 128 43 Praha 2. Na obálku uveďte text „Výběrové řízení“.

Akce dokumentů