E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAkademické pozice - aktuální výběrová řízení

Oficiální vyhlášení a archiv již uzavřených výběrových řízení naleznete na úřední desce fakulty.

Výběrové řízení na akademické pozice s uzávěrkou přihlášek 20.dubna 2019 včetně

 

 

KATEDRA ORGANICKÉ CHEMIE

s předpokládanou dobou nástupu 1. 8. 2019

 • OA se zaměřením na experimentální organickou syntézu a fyzikální organickou chemii

Kvalifikační předpoklady:

odborný asistent – titul Ph.D., Th.D., CSc. (nebo srovnatelný titul ze zahraničí)

Písemné přihlášky, které jsou k dispozici na http://www.natur.cuni.cz/fakulta/uredni-deska/vyberova-rizeni, spolu s odborným životopisem a seznamem publikací,  notářsky ověřenými doklady o vzdělání, vědecko – pedagogických titulech a vědeckých hodnostech zašlete do 30 dnů po zveřejnění prostřednictvím podatelny na zaměstnanecké oddělení Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, 128 43 Praha 2. Na obálku uveďte text „Výběrové řízení“.

Výběrové řízení na akademické pozice s uzávěrkou přihlášek 30.března 2019 včetně

 

 

SEKCE BIOLOGIE

s předpokládanou dobou nástupu 1. 7. 2019 (nebo dle dohody)

 • OA se zaměřením na botaniku bezcévných

s předpokládanou dobou nástupu 1. 7. 2019

 • doc./prof. se zaměřením na entomologii
 • prof. se zaměřením na ekologii
 • VP s podílem na výuce se zaměřením na vývojovou biologii
 • lektor se zaměřením na botaniku bezcévných

s předpokládanou dobou nástupu 1. 9. 2019

 • vedoucí katedry botaniky pro fakultní akademické pracovníky i mimofakultní uchazeče a současně pro mimofakultní uchazeče i místo prof./doc./OA se zaměřením na botaniku
 • vedoucí katedry genetiky a mikrobiologie pro fakultní akademické pracovníky i mimofakultní uchazeče a současně pro mimofakultní uchazeče i místo prof./doc./OA se zaměřením na genetiku a mikrobiologii
 • vedoucí katedry ekologie pro fakultní akademické pracovníky i mimofakultní uchazeče a současně pro mimofakultní uchazeče i místo prof./doc./OA se zaměřením na ekologii
 • OA se zaměřením na genetiku rostlin
 • OA se zaměřením na evoluční ekologii ryb
 • OA/doc. se zaměřením na zoologii obratlovců
 • OA/doc. se zaměřením na reprodukci obratlovců (částečný úvazek)
 • OA/doc. se zaměřením na entomologii
 • OA/doc. se zaměřením na fyziologii živočichů
 • OA/doc. se zaměřením na didaktiku biologie
 • OA se zaměřením na didaktiku biologie (2 místa)
 • OA/doc. se zaměřením na didaktiku biologie

s předpokládanou dobou nástupu 1. 10. 2019

 • VP se zaměřením na fyziologii živočichů
 • VP se zaměřením na fyziologii živočichů (částečný úvazek)
 • OA/doc. se zaměřením na zoologii bezobratlých
 • OA se zaměřením na polární ekologii

SEKCE CHEMIE

s předpokládanou dobou nástupu 1. 6. 2019

 • OA se zaměřením na medicinální chemii

s předpokládanou dobou nástupu 1. 7. 2019

 • OA se zaměřením na studium struktury a interakci proteinů pomocí hmotností spektrometrie včetně vodík/deuteriové výměny
 • OA se zaměřením na výzkum strukturních a termodynamických vlastností biomolekul experimentálními a výpočetními metodami
 • A/OA se zaměřením na anorganickou chemii a strukturní analýzu

s předpokládanou dobou nástupu 1. 8. 2019

 • VP se zaměřením na experimentální organickou syntézu a fyzikální organickou chemii
 • OA se zaměřením na studium a stanovení biomolekul technikou hmotnostní spektrometrie

s předpokládanou dobou nástupu 1. 9. 2019

 • A/OA se zaměřením na syntézu a aplikace anorganických sloučenin

s předpokládanou dobou nástupu 1. 10. 2019

 • OA se zaměřením na eukaryotické mikroorganismy a vývoj antimikrobiálních látek

SEKCE GEOGRAFIE

s předpokládanou dobou nástupu 1. 7. 2019

 • vedoucí katedry aplikované geoinformatiky a kartografie pro fakultní akademické pracovníky i mimofakultní uchazeče a současně pro mimofakultní uchazeče i místo prof./doc. se zaměřením na geoinformatiku a kartografii

s předpokládanou dobou nástupu 10. 7. 2019

 • OA/doc. se zaměřením na demografii a sociální epidemiologii

s předpokládanou dobou nástupu 1. 9. 2019

 • OA/doc. se zaměřením na dálkový průzkum Země a geoinformatiku
 • OA se zaměřením na fyzickou geografii – geomorfologii
 • OA se zaměřením na fyzickou geografii – geoekologii
 • A/OA se zaměřením na fyzickou geografii – klimatologii a meteorologii

s předpokládanou dobou nástupu 1. 10. 2019

 • vedoucí katedry demografie a geodemografie pro fakultní akademické pracovníky i mimofakultní uchazeče a současně pro mimofakultní uchazeče i místo prof./doc. se zaměřením na demografii

SEKCE GEOLOGIE

s předpokládanou dobou nástupu 1. 5. 2019

 • prof. se zaměřením na geologii

s předpokládanou dobou nástupu 1. 7. 2019

 • ředitel ústavu petrologie a strukturní geologie pro fakultní akademické pracovníky i mimofakultní uchazeče a současně pro mimofakultní uchazeče i místo prof./doc. se zaměřením na petrologii a strukturní geologii
 • ředitel laboratoří geologických ústavů pro fakultní akademické pracovníky i mimofakultní uchazeče a současně pro mimofakultní uchazeče i místo VP  se zaměřením na analytiku nerostných materiálů
 • OA se zaměřením na mineralogii a radioanalytické metody
 • A/OA se zaměřením na mineralogii (částečný úvazek)
 • VP se zaměřením na experimentální tektoniku (částečný úvazek)

s předpokládanou dobou nástupu 1. 9. 2019

 • ředitel ústavu geologie a paleontologie pro fakultní akademické pracovníky i mimofakultní uchazeče a současně pro mimofakultní uchazeče i místo prof./doc. se zaměřením na geologii a paleontologii
 • OA se zaměřením na sedimentární geologii (částečný úvazek)

 

CELOFAKULTNÍ PRACOVIŠTĚ 

s předpokládanou dobou nástupu 1. 5. 2019

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky:

 • prof. se zaměřením na výuku geostatistiky a aplikace matematiky v geologii

s předpokládanou dobou nástupu 1. 9. 2019

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky:

 • ředitel ústavu aplikací matematiky a výpočetní techniky pro fakultní akademické pracovníky i mimofakultní uchazeče a současně pro mimofakultní uchazeče i místo prof./doc. se zaměřením na matematiku a výpočetní techniku
 • lektor se zaměřením na výuku statistiky (částečný úvazek)
 • lektor se zaměřením na výuku výpočetní techniky (částečný úvazek)

Katedra tělesné výchovy:

 • vedoucí katedry tělesné výchovy pro fakultní akademické pracovníky i mimofakultní uchazeče a současně pro mimofakultní uchazeče i místo prof./doc. se zaměřením na sportovní hry, kondiční cvičení, sporty v přírodě
 • lektor se zaměřením na sportovní hry, kondiční cvičení a sporty v přírodě

s předpokládanou dobou nástupu 1. 10. 2019

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky:

 • lektor se zaměřením na výuku výpočetní techniky
 • lektor se zaměřením na výuku matematiky
 • A/OA se zaměřením na výuku matematiky (částečný úvazek)
 • OA/lektor se zaměřením na výuku statistiky (částečný úvazek)
 • lektor se zaměřením na výuku statistiky (částečný úvazek)
 • lektor se zaměřením na výuku výpočetní techniky (částečný úvazek)

Ústav pro životní prostředí:

 • OA se zaměřením na environmentální vědy, modelování a využití GIS
 • OA se zaměřením na hydrobiologii, ekologii vodních bezobratlých a problematiku životního prostředí

s předpokládanou dobou nástupu 1. 12. 2019

Katedra tělesné výchovy:

 • lektor se zaměřením na kondiční cvičení (rychlé i pomalé formy skupinového cvičení, zdravotní TV), sporty v přírodě (zejména kanoistika, cyklistika, lyžování)

 

Kvalifikační předpoklady:

Pedagogická a vědecká praxe v oboru, jazykové znalosti a na místo:

profesor (prof.) – úspěšné ukončení řízení ke jmenování

docent (doc.) - úspěšné ukončení habilitačního řízení

vědecký pracovník (VP) – ukončené magisterské vzdělání

odborný asistent (OA) – titul Ph.D., Th.D., CSc. (nebo srovnatelný titul ze zahraničí)

asistent (A) – ukončené magisterské vzdělání

lektor – ukončené vysokoškolské vzdělání

 

K přihláškám na místa vedoucích pracovníků je nutno předložit koncepci rozvoje pracoviště.

Písemné přihlášky, které jsou k dispozici na http://www.natur.cuni.cz/fakulta/uredni-deska/vyberova-rizeni, spolu s odborným životopisem a seznamem publikací,  notářsky ověřenými doklady o vzdělání, vědecko – pedagogických titulech a vědeckých hodnostech zašlete do 30 dnů po zveřejnění prostřednictvím podatelny na zaměstnanecké oddělení Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, 128 43 Praha 2. Na obálku uveďte text „Výběrové řízení“.

Akce dokumentů