E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAkademické pozice - aktuální výběrová řízení

Oficiální vyhlášení a archiv již uzavřených výběrových řízení naleznete na úřední desce fakulty.

 

Výběrová řízení na vědecké pozice s uzávěrkou přihlášek 6.července 2018 včetně

KATEDRA GENETIKY A MIKROBIOLOGIE

s předpokládanou dobou nástupu 1. 8 . 2018

  • lektor se zaměřením na buněčnou biologii kvasinkových kolonií

 

Kvalifikační předpoklady:

Pedagogická a vědecká praxe v oboru, jazykové znalosti a na místo:

profesor (prof.) – úspěšné ukončení řízení ke jmenování

docent (doc.) - úspěšné ukončení habilitačního řízení

vědecký pracovník (VP) – ukončené magisterské vzdělání

odborný asistent (OA) – titul Ph.D., Th.D., CSc. (nebo srovnatelný titul ze zahraničí)

asistent (A) – ukončené magisterské vzdělání

lektor – ukončené vysokoškolské vzdělání

 

K přihláškám na místa vedoucích pracovníků je nutno předložit koncepci rozvoje pracoviště.

Písemné přihlášky, které jsou k dispozici na http://www.natur.cuni.cz/fakulta/uredni-deska/vyberova-rizeni, spolu s odborným životopisem a seznamem publikací,  notářsky ověřenými doklady o vzdělání, vědecko – pedagogických titulech a vědeckých hodnostech zašlete do 30 dnů po zveřejnění prostřednictvím podatelny na zaměstnanecké oddělení Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, 128 43 Praha 2. Na obálku uveďte text „Výběrové řízení“.

 

Akce dokumentů