E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAkademické pozice - aktuální výběrová řízení

Oficiální vyhlášení a archiv již uzavřených výběrových řízení naleznete na úřední desce fakulty.

Výběrová řízení na vědecké pozice s uzávěrkou přihlášek 20.listopadu 2018 včetně

KATEDRA BOTANIKY

s předpokládanou dobou nástupu 1. 1. 2019

 • vědecký pracovník s podílem na výuce se zaměřením na mykologii (částečný úvazek)
 • vědecký pracovník s podílem na výuce se zaměřením na botaniku cévnatých rostlin (částečný úvazek)
 • vědecký pracovník s podílem na výuce se zaměřením na ekologii rostlin (2 místa, částečný úvazek)

Výběrová řízení na vědecké pozice s uzávěrkou přihlášek 30.října 2018 včetně

SEKCE BIOLOGIE

s předpokládanou dobou nástupu 1. 1. 2019

 • OA/doc. se zaměřením na molekulární a buněčnou biologii eukaryot a biochemii RNA
 • doc./prof. se zaměřením na virologii
 • VP s podílem na výuce se zaměřením na molekulární biologii rostlin (částečný úvazek)
 • lektor se zaměřením na algologii (částečný úvazek)
 • OA se zaměřením na geobotaniku (částečný úvazek)
 • VP s podílem na výuce se zaměřením na molekulární a buněčnou biologii rostlin (částečný úvazek)
 • prof. se zaměřením na protozoologii

s předpokládanou dobou nástupu 1. 2. 2019 (nebo dle dohody)

 • A/OA se zaměřením na geobotaniku

s předpokládanou dobou nástupu 1. 3. 2019

 • vedoucí katedry buněčné biologie pro fakultní akademické pracovníky i mimofakultní uchazeče a současně pro mimofakultní uchazeče i místo prof./doc./OA se zaměřením na buněčnou biologii
 • doc. se zaměřením na ekologii ptáků

s předpokládanou dobou nástupu 15. 3. 2019

 • OA/doc. se zaměřením na evoluční imunologii
 • OA/doc. se zaměřením na evoluční biologii obratlovců
 • OA/doc. se zaměřením na neuroetologii (částečný úvazek)
 • OA/doc. se zaměřením na entomologii - Holometabola
 • OA/doc. se zaměřením na entomologii – Holometabola (částečný úvazek)

s předpokládanou dobou nástupu 1. 4. 2019

 • OA/doc. se zaměřením na molekulární biologii, genové inženýrství a biochemii RNA
 • vedoucí katedry fyziologie pro fakultní akademické pracovníky i mimofakultní uchazeče a současně pro mimofakultní uchazeče i místo prof./doc./OA se zaměřením na fyziologii
 • vedoucí katedry učitelství a didaktiky biologie pro fakultní akademické pracovníky i mimofakultní uchazeče a současně pro mimofakultní uchazeče i místo prof./doc./OA se zaměřením na učitelství a didaktiku biologie

s předpokládanou dobou nástupu 1. 5. 2019

 • VP s podílem na výuce se zaměřením na studium interakcí Leishmania – Phlebotomus (podmínkou titul Ph.D. ne starší 10 let a min. 10 relevantních publikací IF)
 • OA/doc. se zaměřením na zoologii obratlovců

s předpokládanou dobou nástupu 15. 5. 2019

 • VP s podílem na výuce se zaměřením na teoretickou a evoluční biologii
 • OA se zaměřením na evoluční ekologii a genetiku obratlovců

s předpokládanou dobou nástupu 1. 6. 2019

 • OA se zaměřením na fyziologii rostlin
 • VP s podílem na výuce se zaměřením na molekulární biologii anaerobních protist (podmínkou titul Ph.D. ne starší 10 let a min. 10 relevantních publikací IF)
 • OA se zaměřením na makroekologii (částečný úvazek)

 

SEKCE CHEMIE

s předpokládanou dobou nástupu 1. 1. 2019

 • doc. se zaměřením na separační metody
 • OA se zaměřením na syntézu a přípravu nových polymerních materiálů (podmínkou Ph.D. v oboru, absolvování zahraniční postdoktorátní stáže, schopnost formulování vlastního nezávislého výzkumného programu, samostatnost při získávání a řešení grantových projektů a publikování v časopisech s impaktním faktorem)
 • OA se zaměřením na molekulovou dynamiku proteinů a studium jejich interakcí in silico
 • OA se zaměřením na chemicko-biologické obory a didaktiku chemicko-biologických oborů s důrazem na přípravu a zpracování vědeckých textů a etiku vědecké práce
 • OA se zaměřením na anorganickou chemii a didaktiku anorganické chemie

s předpokládanou dobou nástupu 1. 2. 2019

 • lektor se zaměřením na výuku předmětu „Laboratorní technika“

s předpokládanou dobou nástupu 1. 3. 2019

 • OA se zaměřením na obecnou chemii a didaktiku obecné a fyzikální chemie
 • OA se zaměřením na didaktiku obecné a anorganické chemie
 • lektor se zaměřením na výuku předmětu „Organické praktikum“

s předpokládanou dobou nástupu 1. 4. 2019

 • vedoucí katedry anorganické chemie pro fakultní akademické pracovníky i mimofakultní uchazeče a současně pro mimofakultní uchazeče i místo prof./doc. se zaměřením na anorganickou chemii

 

SEKCE GEOGRAFIE

s předpokládanou dobou nástupu 1. 1. 2019

 • OA/doc. se zaměřením na populační prognózy a aplikovanou demografii
 • OA/doc. se zaměřením na demografii rodin a domácností a demografické informační systémy
 • doc./prof. se zaměřením na fyzickou geografii – geoekologii
 • OA/doc. se zaměřením na fyzickou geografii – hydrologii
 • A/OA se zaměřením na geodatabáze a dálkový průzkum Země (DPZ)
 • A/OA se zaměřením na dálkový průzkum Země (DPZ) a geoinformatiku
 • OA/doc. se zaměřením na sociální geografii a kvantitativní metody geografie
 • VP s podílem na výuce se zaměřením na sociální a kulturní geografii (4 místa)

s předpokládanou dobou nástupu 1. 2. 2019

 • OA/doc. se zaměřením na fyzickou geografii – hydrologii

s předpokládanou dobou nástupu 1. 3. 2019

 • A se zaměřením na kartografii a geoinformatiku

s předpokládanou dobou nástupu 1. 4. 2019

 • OA/doc. se zaměřením na fyzickou geografii – geomorfologii

 

SEKCE GEOLOGIE

s předpokládanou dobou nástupu 1. 1. 2019

 • doc./prof. se zaměřením na mikropaleontologii a paleontologii bezobratlých
 • VP se zaměřením na zajištění provozu laboratoří elektronové mikroskopie a mikrosondových analýz

 

CELOFAKULTNÍ PRACOVIŠTĚ

s předpokládanou dobou nástupu 1. 3. 2019

 • Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky: lektor se zaměřením na výuku matematiky (částečný úvazek)

 

Kvalifikační předpoklady:

Pedagogická a vědecká praxe v oboru, jazykové znalosti a na místo:

profesor (prof.) – úspěšné ukončení řízení ke jmenování

docent (doc.) - úspěšné ukončení habilitačního řízení

vědecký pracovník (VP) – ukončené magisterské vzdělání

odborný asistent (OA) – titul Ph.D., Th.D., CSc. (nebo srovnatelný titul ze zahraničí)

asistent (A) – ukončené magisterské vzdělání

lektor – ukončené vysokoškolské vzdělání

 

K přihláškám na místa vedoucích pracovníků je nutno předložit koncepci rozvoje pracoviště.

Písemné přihlášky, které jsou k dispozici na http://www.natur.cuni.cz/fakulta/uredni-deska/vyberova-rizeni, spolu s odborným životopisem a seznamem publikací,  notářsky ověřenými doklady o vzdělání, vědecko – pedagogických titulech a vědeckých hodnostech zašlete do 30 dnů po zveřejnění prostřednictvím podatelny na zaměstnanecké oddělení Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, 128 43 Praha 2. Na obálku uveďte text „Výběrové řízení“.

 

Akce dokumentů