E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAkademické pozice - aktuální výběrová řízení

Oficiální vyhlášení a archiv již uzavřených výběrových řízení naleznete na úřední desce fakulty.

 

_______________________________________________________________

Výběrová řízení na vědecké pozice s uzávěrkou přihlášek 30. srpna 2017

s předpokládanou dobou nástupu 1.10.2017

  • odborný asistent se zaměřením na aplikovanou mineralogii (Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů)

_______________________________________________________________

Kvalifikační předpoklady pro akademické a vědecké pozice:

Pedagogická a vědecká praxe v oboru, jazykové znalosti a na místo: 

  • lektor – ukončené vysokoškolské vzdělání,

  • vědecký pracovník (VP) – ukončené magisterské vzdělání,

  • asistent (A) – ukončené magisterské vzdělání, 

  • odborný asistent (OA) – ukončené magisterské vzdělání, titul Ph. D., Th.D. nebo CSc.,

  • docent (doc.) - úspěšné ukončené habilitačního řízení,

  • profesor (prof.) - úspěšné ukončené jmenovací řízení,

Písemnou přihlášku spolu s odborným životopisem a seznamem publikací, notářsky ověřenými doklady o vzdělání, vědecko – pedagogických titulech a vědeckých hodnostech zašlete do data uzavření přihlášek prostřednictvím podatelny na zaměstnanecké odd. Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, 128 43 Praha 2. Na obálku uveďte text „Výběrové řízení“.
K přihláškám na místa vedoucích pracovníků je nutno předložit koncepci rozvoje pracoviště.

Akce dokumentů