E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAkademické pozice - aktuální výběrová řízení

Oficiální vyhlášení a archiv již uzavřených výběrových řízení naleznete na úřední desce fakulty.

Výběrové řízení na akademické pozice s uzávěrkou přihlášek 19. února včetně

KATEDRA GENETIKY A MIKROBIOLOGIE

s předpokládanou dobou nástupu 1. 3. 2019

  • odborný asistent se zaměřením na výzkum terapie nádorových onemocnění virové a nevirové etiologie
    a s podílem na výuce v rámci daného výzkumného zaměření
  • odborný asistent se zaměřením na molekulární a nádorovou virologii a s podílem na výuce v rámci daného výzkumného zaměření (2 místa)

Kvalifikační předpoklady:

Pedagogická a vědecká praxe v oboru, jazykové znalosti a na místo:

odborný asistent (OA) – titul Ph.D., Th.D., CSc. (nebo srovnatelný titul ze zahraničí)

Písemné přihlášky, které jsou k dispozici na http://www.natur.cuni.cz/fakulta/uredni-deska/vyberova-rizeni, spolu s odborným životopisem a seznamem publikací,  notářsky ověřenými doklady o vzdělání, vědecko – pedagogických titulech a vědeckých hodnostech zašlete do 30 dnů po zveřejnění prostřednictvím podatelny na zaměstnanecké oddělení Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, 128 43 Praha 2. Na obálku uveďte text „Výběrové řízení“.

Výběrové řízení na akademické pozice s uzávěrkou přihlášek 31.ledna 2019 včetně

KATEDRA PARAZITOLOGIE

s předpokládanou dobou nástupu 1. 6. 2019

  • vědecký pracovník s podílem na výuce se zaměřením na studium interakcí vektor – patogen (titul Ph.D. ne starší 4 let, minimálně 10 relevantních publikací s IF)
  • vědecký pracovník s podílem na výuce se zaměřením na studium biochemie a molekulární biologie parazitických prvoků (titul Ph.D. ne starší 4 let, minimálně 5 relevantních publikací s IF)

KATEDRA ZOOLOGIE

s předpokládanou dobou nástupu 1. 9. 2019

  • odborný asistent se zaměřením na zoologii bezobratlých (2 místa)

Podmínky:

  • ukončené doktorské studium zoologie nebo příbuzného oboru
  • titul Ph.D. (nebo jeho ekvivalent) získán v roce 2013 nebo později
  • probíhající nebo ukončená postdoktorská stáž mimo zemi, kde byl získán titul Ph.D., v délce nejméně 6 měsíců

Kvalifikační předpoklady:

Pedagogická a vědecká praxe v oboru, jazykové znalosti a na místo:

vědecký pracovník (VP) – ukončené magisterské vzdělání

odborný asistent (OA) – titul Ph.D., Th.D., CSc. (nebo srovnatelný titul ze zahraničí)

Písemné přihlášky, které jsou k dispozici na http://www.natur.cuni.cz/fakulta/uredni-deska/vyberova-rizeni, spolu s odborným životopisem a seznamem publikací,  notářsky ověřenými doklady o vzdělání, vědecko – pedagogických titulech a vědeckých hodnostech zašlete do 30 dnů po zveřejnění prostřednictvím podatelny na zaměstnanecké oddělení Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, 128 43 Praha 2. Na obálku uveďte text „Výběrové řízení“.

Akce dokumentů