E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAkademické pozice - aktuální výběrová řízení

Oficiální vyhlášení a archiv již uzavřených výběrových řízení naleznete na úřední desce fakulty.

 

_______________________________________________________________

Výběrová řízení na vědecké pozice s uzávěrkou přihlášek 2.prosince 2017 včetně

 

Sekce biologie

s předpokládanou dobou nástupu 1.1.2018

  • Vědecký pracovník s podílem na výuce se zaměřením na iniciaci translace (snížený úvazek)

 

Výběrová řízení na vědecké pozice s uzávěrkou přihlášek 5.prosince 2017 včetně

 

Sekce geologie

s předpokládanou dobou nástupu 1.1.2018

  • Odborný asistent se zaměřením na geologii (částečný úvazek)

s předpokládanou dobou nástupu 1.4.2018

  • Odborný asistent se zaměřením na užitou geofyziku

___________________________________________________

Kvalifikační předpoklady pro akademické a vědecké pozice:

Pedagogická a vědecká praxe v oboru, jazykové znalosti a na místo: 

  • lektor – ukončené vysokoškolské vzdělání

  • vědecký pracovník (VP) – ukončené magisterské vzdělání

  • asistent (A) – ukončené magisterské vzdělání

  • odborný asistent (OA) – ukončené magisterské vzdělání, titul Ph. D., Th.D. nebo CSc. (nebo srovnatelný titul ze zahraničí)

  • docent (doc.) - úspěšné ukončené habilitačního řízení

  • profesor (prof.) - úspěšné ukončené jmenovací řízení

K přihláškám na místa vedoucích pracovníků je nutno předložit koncepci rozvoje pracoviště.

Písemné přihlášky, které jsou k dispozici na http://www.natur.cuni.cz/fakulta/uredni-deska/vyberova-rizeni, spolu s odborným životopisem a seznamem publikací,  notářsky ověřenými doklady o vzdělání, vědecko – pedagogických titulech a vědeckých hodnostech zašlete do 30 dnů po zveřejnění prostřednictvím podatelny na zaměstnanecké oddělení Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, 128 43 Praha 2. Na obálku uveďte text „Výběrové řízení“.

Akce dokumentů