E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOPŽP

Název projektu: Doplnění a modernizace technologií pro identifikace zdrojů znečišťování ovzduší  aerosolem
Registrační číslo 
projektu:
CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_017/0002651
Anotace: Projekt se zaměřuje na přesnější identifikaci zdrojů znečišťování ovzduší částicemi aerosolu prostřednictvím certifikované metodiky pro rozlišení zdrojů aerosolu, využívající velikostní distribuce aerosolu. Podrobná znalost podílů zdrojů na znečistění ovzduší je klíčovým parametrem pro efektivní rozhodování vedoucí ke zlepšování kvality ovzduší.

 

Akce dokumentů