E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOP Praha - pól růstu ČR: 55. výzva na podporu fungování podpůrné inovační infrastruktury

V rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR (OPPPR) je otevřená 55. výzva: Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury IV. Výzva je otevřená do 1. 5. 2020. Cílová oblast výzvy je území hl. města Prahy.

Výzva patří do Prioritní osy 1: Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací a Specifického cíle 1.2: Snazší vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem. Cílem výzvy je zlepšení prostředí a zkvalitnění kapacit pro nově vznikající a mladé podniky, zejména podniky s exportním potenciálem, v začátcích jejich činnosti.

Pokud máte zájem zapojit se do projektu podávaného do této výzvy a máte již konkrétní návrh projektu a sjednaného partnerakontaktujte prosím nejpozději do konce února 2020 vedoucího Oddělení projektového řízení Jana Vyskočila (jan.vyskocil@natur.cuni.cz).

Výběr typů podporovaných projektů a aktivit:

  • rozšíření stávajících budov a prostor podpůrné inovační infrastruktury, 
  • výstavbu nových sdílených budov stávajících podpůrných inovačních infrastruktur, 
  • rekonstrukce stávajících budov podpůrné inovační infrastruktury, 
  • pořízení krátkodobého a dlouhodobého majetku (přístrojového vybavení, nábytku apod.) do existujících nebo nových budov stávající podpůrné inovační infrastruktury, zejména za účelem společného využívání technologií, 
  • zřízení nové sdílené inovační infrastruktury, tzn. výstavbu potřebné nové infrastruktury, na základě prokazatelného nedostatku vhodné výzkumné nebo inovační infrastruktury pro podnikatelské subjekty a jasně doložené poptávky.

Další informace:

  • 55. výzva OPPPR - vyhlášení výzvy, povinné přílohy, základní informace.
  • Text výzvy.
  • Délka trvání projektu je 36 měsíců, maximální částka na jeden projekt je 150 milionů Kč, maximální míra financování je 90%.

Kontaktní osoba pro Operační programy na Přírodovědecké fakultě: Jan Vyskočil.

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 16. 12. 2019.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Pondělí 16.12.2019 09:50

Akce dokumentů

Kategorie: