E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníHorizont 2020 - Staňte se hodnotitelem

Pokud se chcete v budoucnosti zapojit do projektu v rámci programu Horizont 2020 (H2020), ale momentálně žádný projekt nepodáváte, pak může být velmi přínosné vyzkoušet si roli hodnotitele projektů. Zde najdete základní informace o tom, jak se stát hodnotitelem a jak proces hodnocení probíhá.

V rámci registrace jako hodnotitel (expert) je třeba vyplnit poměrně podrobně Váš profil (zabere přibližně 2 hodiny), který je následně třeba průběžně aktualizovat. Je dobré zde uvádět především ty oblasti Vaší odbornosti, ve kterých byste v budoucnu sami chtěli projekty řešit, důležité je také zmínit zkušenosti z aplikační sféry nebo zkušenosti s řízením výzkumných projektů. Z databáze hodnotitelů jsou vybíráni externí experti pro hodnocení projektů v jednotlivých tématech. Hodnotitelé nesmí být v konfliktu zájmů. (Pokud jste vybráni jako hodnotitelé a máte ve kterékoli fázi hodnotícího procesu podezření, že byste mohli být v konfliktu zájmů, vždy o tom informujte příslušný kontakt na straně Evropské komise nebo výkonné agentury.)

Hodnocení probíhá nejprve vzdáleně (remote), kdy hodnotitelé obdrží projektové návrhy elektronicky a čtou a hodnotí je na dálku. Pak zpravidla následuje consensus meeting v Bruselu, kdy se hodnotitelé daného konkrétního návrhu (minimálně tři lidé, ale může být i víc) musí dohodnout na společném stanovisku. Práce hodnotitele je honorovaná. Hodnocení projektů je přísně důvěrné.

Zkušenost hodnotitele má pro budoucí předkladatele projektů řadu pozitiv: Získáte vhled do procesu hodnocení, zjistíte, jak vypadají dobré (i špatné) projektové návrhy, a pochopíte, jak je třeba projekt koncipovat, aby měl šanci na úspěch. Se zkušeností hodnotitele bude  snazší napsat svůj vlastní projekt tak, aby se hodnotitelům dobře posuzoval – což při velmi vysoké konkurenci v programu H2020 může být rozhodující výhoda.

V současné době má Evropská komise nedostatek hodnotitelů a zejména hodnotitelek ze střední a východní Evropy – ti kteří se zaregistrují (a mají vhodnou specializaci) mají tedy velkou šanci, že budou k hodnocení projektů vybráni.

Další informace a odkaz pro registraci na Funding & Tender Opportunities Portal.

Podrobně o roli hodnotitele v H2020 Online Manual.

Video o úloze hodnotitele.

 

Poslední aktualizace 10. 1. 2019.

Akce dokumentů